ADT


Tärkeää!

Urheilijalla on aina lopullinen vastuu, joten siksi on hyvä tarkistaa jos käyttää jotain lääkettä tai lisäravinnetta tältä kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa listalta:

antidoping.fi/sv/kielletyt-aineet-ja-menetelmat-urheilussa1


Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelon virallista versiota ylläpitää Maailman Antidopingtoimisto WADA, ja se julkaistaan englanniksi ja ranskaksi. Yllä olevan linkin tiedot perustuvat WADAn luetteloon ja muihin WADAn kansainvälisiin standardeihin ja määräyksiin.


Mikä on ADT?

Suomen antidopingtoimikunta ADT on Suomen kansallinen antidopingorganisaatio, joka vastaa erityisesti Suomen dopingvalvonnasta. Se on perustettu vuonna 2001. Tammikuussa 2016 perustettiin Suomen urheilun eettinen keskus, jonka yhteyteen ADT liitettiin. SUEK vastaa urheilun eettisyyden vahvistamisesta Suomessa: esimerkiksi antidopingtoiminnasta sekä urheilukilpailujen tulosten manipuloinnin ja katsomoväkivallan ehkäisystä.


Toiminta ja organisaatio

Toimikunnan keskeiset toiminta-alueet ovat dopingvalvonta, koulutustoiminta, vaikuttamistyö, viestintä sekä kansainvälinen toiminta. ADT saa rahoituksensa opetus- ja kulttuuriministeriöltä veikkausvoittovaroista.

Antidopingtoimikuntaan kuuluu viisi jäsentä: Suomen Olympiakomitea, Suomen Paralympiakomitea, Suomen Urheilulääkäriyhdistys, valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio Valo ry ja Suomen valtio, jota edustaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Toimikunnan hallituksessa on kuusi edustajaa, joista ministeriö nimittää kolme ja muut jäsenet kukin yhden. Lisäksi hallituksessa on pysyvänä asiantuntijajäsenenä Suomen Olympiakomitean Urheilijavaliokunnan edustaja. Hallitus huolehtii toimikunnan hallinnosta, taloudesta ja strategiasta. Se myös myöntää dopingtestaajille toimivaltuudet.


ADT:ssa on hallituksen lisäksi erivapaus- ja valvontalautakunta. Erivapauslautakunta päättää urheilijoiden erivapauksista joidenkin dopingiksi määriteltyjen aineiden tai määritelmien suhteen  Valvontalautakunta on ADT:n yleiskokouksen nimittämä riippumaton elin, joka antaa antidopingsäännöstön perusteella päätökset dopingrikkomuksista. Se myös ratkaisee antidopingsäännöstön asioista tehdyt valitukset sekä sen tulkinnasta ja soveltamisesta syntyneet erimielisyydet.