Bikini fitness
Kilpailu on tarkoitettu itseään kunnossa pitäville naisille, joilla on terveelliset elämäntavat. Kilpailijoilla ei saa olla liikaa lihasmassaa tai -erottuvuutta. Kehon pitää olla urheilullisen ja terveen näköinen. Ylä- ja alavartalon tulee oikeassa suhteessa toisiinsa nähden. Arvostelussa otetaan huomioon myös kasvot ja hiukset.


Sarjat

Suomessa kilpaillaan bikini fitness -kilpailussa viidessä sarjassa:

Alle ja tasan 160 cm

Alle ja tasan 164 cm

Alle ja tasan 169 cm

Alle ja tasan 172 cm

Yli 172 cm

Mikäli sarjaan ilmoittautuu viisi (5) tai vähemmän kilpailijoita, kilpailijat siirretään ylempään pituusluokkaan. Mikäli koko lajissa on SM-kilpailussa kolme tai vähemmän kilpailijoita, se voidaan poistaa Suomen Fitnessurheilu ry:n kilpailulajeista seuraavana vuonna.


Juniorisarjat

Kilpailija voi kilpailla juniorisarjassa sen vuoden loppuun saakka (31.12), jolloin hän täyttää 23 vuotta. Juniorien on todistettava rekisteröinnissä ikänsä virallisista papereista (passi, ajokortti tai henkilöllisyystodistus). Kilpailijan pitää olla vähintään 18-vuotias kilpailupäivänä.

Junioreilla on kaksi ikäluokkasarjaa:


1) Juniorit alle 20-vuotiaat

Alle 20-vuotias juniori-ikäinen kilpailija saa kilpailla enintään joka toisena kilpailukautena (kilpailukaudet 1.1.-30.6 ja 1.7-31.12.). Alle 20-vuotiaaksi kilpailijaksi luetaan kilpailija, joka täyttää tai on täyttänyt 20 vuotta samana vuonna kun kilpailee.


2) Juniorit 23-vuotiaat

Samana vuonna, kun kilpailija täyttää 21 vuotta, hän voi kilpailla vapaasti ilman kilpailukausia koskevia rajoituksia.

Juniorien kilpailuihin ei ole karsintoja.


Masters -sarjat

Kansainvälisissä kilpailuissa masters–kilpailija voi kilpailla ikäluokassaan sinä vuonna, jolloin kilpailija täyttää 35, 40 ja 45 vuotta.

Masters SM-kilpailuihin ei ole karsintoja.

Ikärajasarjat jakautuvat viiden vuoden välein:

35 vuotta ja 39-vuotiaat

40 vuotta täyttäneet ja 44-vuotiaat

45 vuotta täyttäneet


Kilpailuvärit

Pikavärien käyttö kilpailussa on kielletty. Pikaväreillä tarkoitetaan värejä, jotka levitetään iholle juuri ennen kilpailua ja jotka lähtevät iholta pois pyyhkäisyllä.

Kilpailuvärien levittäminen kilpailupaikan lämmittely- tai muissa tiloissa on kielletty.

Kilpailija, joka käyttää sääntöjen vastaisia pikavärejä voidaan sulkea pois kilpailusta tai jos värit alkavat valua häiritsevästi, kilpailijan sijoitusta voidaan pudottaa 1-3 sijalla. Päätuomari tiedottaa asiasta tuomaristoa.

Jos kilpailija sotkee väreillä kilpailupaikkaa, hän joutuu vastuuseen aiheuttamistaan vahingoista.

Iholle levitettäviä öljyjä ei saa käyttää.


Asut

Asuna on kaksiosainen bikini ja korkokengät. Asun tulee noudattaa seuraavia kriteerejä:

– Bikinien pitää olla asialliset ja hyvän maun mukaiset.

– Sallittuja materiaaleja ovat yksiväriset, kuviolliset ja hologrammineulokset. PVC -pinnoitetut kankaat eivät ole sallittuja. Asujen kangasta saa koristella kristallikivin, paljetein tms. Nauhoissa ja housuosan sivuissa voidaan käyttää koristeita.

– Asun alaosan pitää olla v-muotoinen. Stringit tai tangat eivät ole sallittuja asuja. Housujen pitää peittää 1/3 pakaralihaksesta ja koko etuosa.

– Kilpailijat voivat käyttää koruja hyvän maun mukaisesti.

– Kilpailija voi itse valita kenkien värin ja tyylin. Pohjassa ei saa olla korotusta ja piikkikorko korkeintaan 120 mm (12 cm). Platform eli korotettu pohja ja ns. tolppakorot ovat ehdottomasti kiellettyjä. Kengän pohjan paksuus saa olla kokonaisuudessaan korkeintaan 10 mm (1 cm). Kengän pohjan korkeus mitataan mistä tahansa kohtaa kengän pohjaa.

– Kilpailijan täytyy käyttää lavalla samaa kilpailuasua kuin rekisteröinnissä.

– Päätuomari tai asutarkastukseen delegoitu tuomari tekee päätökset, onko kilpailijan asu sääntöjen ja hyvän maun mukainen.Kilpailukierrokset


Esikarsinta

Esikarsinta pidetään, kun kilpailijoita on yli 15 samassa sarjassa.


Esikarsinnan kulku:

1. Esikarsinnan asu on sama kuin ensimmäisellä kierroksella

2. Koko sarja tuodaan lavalle numerojärjestyksessä yhteen riviin.

3. Rivi jaetaan kahteen yhtä suureen ryhmään ja sijoitetaan niin, että toinen ryhmä on vasemmalla puolella lavaa ja toinen oikealla. Lavan keskiosa jätetään tyhjäksi vertailuja varten.

4. Kilpailijat tuodaan lavan keskiosaan korkeintaan viiden kilpailijan ryhmissä ja heidät ohjataan tekemään neljä käännöstä oikealle.

5. Kun vertailut on tehty, koko sarja laitetaan yhteen riviin numerojärjestyksessä ennen kuin kilpailijat poistuvat lavalta.


Esikarsinta tapahtuu seuraavasti:

1. Jos kilpailijoita on yli 21, tuomarit merkitsevät lomakkeisiin “x” niiden kilpailijoiden kohdalle, jotka kuuluvat tuomarin mielestä 15. parhaan kilpailijan joukkoon.

2. Jos kilpailijoita on 16-21, tuomarit merkitsevät lomakkeisiin ’’x’’ niiden 1-6 kilpailijan kohdalle, jotka eivät heidän mielestään kuulu 15. parhaan joukkoon.

3. Vain 15 kilpailijaa jatkavat kilpailua ensimmäisellä kierroksella.


Tasapisteet

Mikäli kaksi tai useampi urheilija päätyy esikarsinnassa samoihin pisteisiin kamppaillessaan paikasta 15 parhaan joukossa, tuodaan tasapisteissä olevat urheilijat uudelleen lavalle ja tuomaristo pisteyttää tasapisteissä olevat kilpailijat uudelleen.


Alkukilpailu

Alkukilpailun kulku:

1. Viisitoista (15) alkukilpailuun selvinnyttä kilpailijaa pyydetään numerojärjestyksessä lavalle.

2. Kilpailijat tekevät numerojärjestyksessä viiden (5) kilpailijan ryhmissä neljä käännöstä oikealle.

3. Tuomarit tekevät havaintonsa kilpailijoista yhden ryhmien kaikkien kilpailijoiden kesken ja antavat sen jälkeen vertailuehdotuksensa päätuomarille, joka laskee tuomareilta saadut vertailuehdotukset.

4. Viisi (5) eniten vertailuehdotuksia saanutta kilpailijaa pääsee ensimmäiseen varsinaiseen vertailuun, jossa tehdään neljä käännöstä oikealle.

5. Päätuomari voi päättää poistaako hän kilpailijat vertailun jälkeen lavalta, koska he ovat saaneet arvostelunsa tuomareilta.

6. Seuraavaan vertailuun otetaan tuomareilta toiseksi eniten vertailuehdotuksia saaneet kilpailijat. Jos useampi kilpailija on saanut yhtä paljon vertailuehdotuksia, eikä heitä kaikkia voida ottaa samaan vertailuun ratkaisee päätuomari, kumpaan vertailuun kukin kilpailija kutsutaan. Jos vertailuehdotusten määrässä on hajontaa, voidaan edellisessä vertailussa ollut kilpailija pyytää jäämään myös seuraavaan vertailuun.

7. Kaikki kilpailijat saavat esikarsinnan jälkeen vähintään kaksi vertailua (yksi numerojärjestyksessä ja toinen tuomareiden ottamana).


Alkukilpailun pisteet

Alkukilpailun tuomariarvostelu tapahtuu seuraavasti:

1. Jokainen tuomari antaa kilpailijalle pisteet sijoituksen perusteella ja varmistaa, ettei kaksi kilpailijaa ole saanut samoja sijoituspisteitä.

2. Seitsemällä tai viidellä tuomarilla ylin ja alin sijoituspiste otetaan pois varsinaisesta arvostelusta. Loput pisteet lasketaan yhteen ja ne muodostavat ensimmäisen kierroksen pisteet. Tasapistetilanteet ratkaistaan korkeimpien arvosteltujen pisteiden perusteella.

3. Kuusi parasta jatkaa finaaliin.


Tasapisteet

Mikäli kaksi tai useampi kilpailija päätyy alkukilpailussa tasapisteisiin, ratkaistaan sijoitukset perustuen parempiin yksittäisiin annettuihin sijoituksiin. Tasapistetilanteessa kaikkien tuomareiden antamat sijoitukset otetaan huomioon.


Alkukilpailun arviointi

Tuomarit vertailevat kilpailijoita seuraavin kriteerein:1. Kehon tasapainoisuus ja muoto:

– Mittasuhteet

– Kehon linjat

– Kiinteys


2. Kehon kokonaisvaikutelma, jossa otetaan huomioon:

– Ihon sävy/rusketus

– Ryhti

– Yleisvaikutelma

– Kauneus


Finaali

Kuusi (6) vähiten alkukilpailusta pisteitä saanutta kilpailijaa pääsee finaalin.


Finaalin kulku:

1. Kilpailijat saapuvat lavalle yksitellen, numerojärjestyksessä ja suorittavat kävelyn.

2. Kävely suoritetaan seuraavalla tavalla:

– Kilpailija kävelee lavan takaseinän mukaisesti, pysähtyy lavan keskellä, kääntyy yleisön päin ja tekee yhden vapaavalintaisen poseerauksen edestä.

– Tämän jälkeen kilpailija kävelee kohti tuomareita, erikseen määritettyyn ja merkittyyn paikkaan, pysähtyy ja esittää neljä omavalintaista poseerausta.

– Kilpailija esittää fysiikkansa vapaavalintaisilla poseerauksilla edestä ja takaa.

– Kilpailijan on tehtävä poseeraukset merkityn alueen sisällä.

– Näiden käännösten jälkeen kilpailija siirtyy paikalleen kilpailijariviin.

– Kävelyn kokonaiskesto on enintään 30 sekuntia.

– Jokaisesta kilpailijasta esitellään numero, nimi, paikkakunta ja tiimi.

3. Päätuomari kutsuu kaikki kilpailijat lavan keskelle vertailuun numerojärjestyksessä.

Päätuomari tai lavatuomari ohjaa kilpailijat tekemään neljäsosakäännökset numerojärjestyksessä olevassa rivissä.
Finaalikierroksen neljäsosakäännökset tehdään seuraavasti:

– Näkymä edestä

– Käännös oikeaan

– Käännös oikeaan/näkymä takaa

– Päätuomarin/lavatuomarin pyynnöstä kilpailijat kävelevät, lavan takaosaan merkitylle viivalle, jonka jälkeen kilpailijat pysähtyvät ja toistavat näkymän takaa.

– Käännös oikeaan

– Käännös oikeaan/näkymä edestä

– Päätuomarin/lavatuomarin pyynnöstä kilpailijat kävelevät takaisin vertailualueelle, jonka jälkeen pysähtyvät ja toistavat näkymän edestä.


Finaalin pisteet

Finaalikierroksen tuomaripisteiden antaminen tapahtuu seuraavasti:

1. Kärkikuusikon pisteet nollataan alkukilpailun jälkeen.

2. Jokainen tuomari antaa kuudelle finalistille pisteet sijoituksen perusteella ja varmistaa, ettei kaksi kilpailijaa ole saanut samaa sijoituspistettä.


3. Yhdeksällä tuomarilla kaksi ylintä ja kaksi alinta sijoituspistettä otetaan pois varsinaisesta arvostelusta. Loput pisteet lasketaan yhteen ja ne muodostavat finaalikierroksen pisteet. Tasapistetilanteet ratkaistaan sijoituspisteiden perusteella. Enemmän parempia sijoituspisteitä saanut kilpailija nousee korkeammalle sijalle.


Finaalin arviointi

Finaalikierroksella käytetään arvioinnissa samoja kriteereitä kuin alkukilpailussa, jonka lisäksi esiintyminen kävelyssä huomioidaan arvostelussa.


Tulosten julistaminen

1. Kilpailijat tuodaan numerojärjestyksessä riviin odottamaan tulosten julistamista.

2. Kilpailun juontaja tai päätuomari aloittaa tulosten julistamisen kuudennesta sijasta. Kuudenneksi sijoittuneelle kilpailijalle annetaan hänelle kuuluvat palkinnot ja seuraavaksi julistetaan kilpailussa viidenneksi tullut kilpailija, jolle myös annetaan hänelle kuuluvat palkinnot. Ja sitten neljänneksi, kolmanneksi ja toiseksi tulleet kilpailijat saavat kuulutuksen jälkeen omat palkintonsa. Kilpailun voittaja kuulutetaan viimeiseksi ja hän ottaa paikan lavan keskeltä. Kilpailijat asetetaan tulosten julkistamisen jälkeen riviin, jossa järjestys on seuraava: kuudes, neljäs, toinen, voittaja (keskellä), kolmas ja viides.


Tasapisteet

Kilpailijoiden, jotka ovat päätyneet pistelaskussa tasapisteisiin, sijoitukset ratkaistaan seuraavalla tavalla:

Mikäli kaksi tai useampi kilpailija päätyy finaalissa tasapisteisiin, ratkaistaan sijoitukset vastaavalla tavalla kuin alkukilpailussa, eniten parempia sijoituksia saanut urheilija sijoittuu korkeimmalle tasapisteissä olevien kesken.


Bikini fitness -kilpailun neljäsosakäännökset

Sivuasennossa lantio kannatellaan suorassa ja lannerangan/alaselän liiallista notkistamista vältetään.


Näkymä edestä

Rento ja ryhdikäs asento, pää ja katse ovat samassa suunnassa kehon kanssa. Painopiste toisella jalalla ja lantio eteenpäin. Jalat vierekkäin samassa linjassa, kevyesti jännitettyinä ja vatsa sisään vedettynä. Toinen käsi lantiolla ja toinen rentona sivulla. Lantion/vyötärön kääntäminen/kiertäminen sivulle etuasennossa on kielletty.
Käännös oikeaan/ näkymä vasemmalta sivulta

Rento ja ryhdikäs asento, ylävartalo kierrettynä kevyesti kohti tuomareita, pää ja katse kohti tuomareita, vatsa sisäänvedettynä, rintakehä ulkona, vasen olkapää takana ja käsi rentona suoraan alhaalla. Oikea käsi rennosti lantiolla. Oikea käsi tulee hieman esiin sivuprofiilissa, samoin kuin oikea olkapää. Selkää voi jännittää vartaloa kääntäessä. Jalat ovat vierekkäin, vasen jalka koukistettuna, painopiste päkiällä. Tämä on rento asento. Lihasten jännittäminen on kielletty.


Käännös oikeaan/ näkymä takaa

Rento ja ryhdikäs asento, pää ja katse ovat samassa suunnassa kehon kanssa. Painopiste toisella jalalla ja lantio hiukan taitettuna. Jalkaterät eteenpäin suunnattuina, vierekkäin samassa linjassa ja jalat sekä pakarat kevyesti jännitettyinä sekä vatsa sisäänvedettynä. Toinen käsi lantiolla ja toinen rentona sivulla. Ylävartalon taivutus eteenpäin sekä ylävartalon kääntäminen kohti tuomareita taka-asennosta on kielletty. Kilpailijan tulee pitää kasvot ja katse suunnattuna kohti lavan takaosaa koko poseerauksen ajan. Tämä on rento asento ja tehdään samalla tavalla kuin näkymä edestä.
Käännös oikeaan/ näkymä oikealta sivulta

Rento ja ryhdikäs asento, ylävartalo kierrettynä kevyesti kohti tuomareita, pää ja katse kohti tuomareita, vatsa sisäänvedettynä, rintakehä ulkona, oikea olkapää takana ja käsi rentona suoraan alhaalla. Vasen käsi rennosti lantiolla. Vasen käsi tulee hieman esiin sivuprofiilissa, samoin kuin vasen olkapää. Selkää voi jännittää vartaloa kääntäessä. Jalat ovat vierekkäin, oikea jalka koukistettuna, painopiste päkiällä. Tämä on rento asento. Lihasten jännittäminen on kielletty.
Kilpailijoiden rekisteröityminen

1. Kilpailijoiden rekisteröinti tapahtuu etukäteen ilmoitettuna ajankohtana. Rekisteröinti voidaan järjestää jo perjantaina riippumatta siitä, onko kilpailu lauantaina tai sunnuntaina.

2. Kilpailuun rekisteröinnissä kaikkien kilpailijoiden pituudet mitataan, lisäksi classic bodybuildingissa kilpailijat punnitaan pituusmittauksen lisäksi.

3. Kaikki kilpailijat, riippumatta pituus- tai painoluokasta, tulevat rekisteröitymistilaisuuteen sovittuna ajankohtana.

4. Rekisteröintitilaisuudesta myöhästynyt kilpailija ei voi osallistua kilpailuun.

5. Jokaisella tiimillä pitää olla kilpailussa virallinen edustaja, joka vastaa kilpailijoista ja hakee huoltajakortit rekisteröitymistilaisuudesta. Tiimin virallinen edustaja kuittaa nimikirjoituksellaan huoltajakortit.

6. Pituusmittaus ja punnitus suoritetaan kilpailuasuissa, joka toimii samalla kilpailuasutarkastuksena.

7. Jokaisella kilpailijalla on oltava mukana punnituksessa:

a) Henkilöllisyystodistus, passi tai ajokortti, josta voidaan todeta kilpailijan henkilöllisyys.

b) Kaikki kilpailuasut, myös kengät.

c) Kilpailijan vapaaohjelma musiikki CD:lle äänitettynä. CD-levyn suojakannessa pitää olla kilpailijan nimi ja paino/pituusluokka. CD-levyllä ei saa olla muuta musiikkia. Tämä koskee fitness-, women’s physique- ja classic bodybuilding- sarjoja.

8. Jos classic bodybuilding –kilpailija ei pääse painoluokkaansa, hän saa 60 minuuttia aikaa pudottaa painoaan. Mikäli paino on uusinta punnituksen jälkeen yli tarvittavan painorajan tai kilpailija ei ilmaannu uusintapunnitukseen määräajan umpeuduttua, hän ei saa kilpailla kilpailussa.

9. Kilpailijan pituutta ei tarvitse mitata uudestaan saman kilpailuvuoden aikana.

10. Päätuomari voi sulkea kilpailijan ulos kilpailusta rekisteröitymistilaisuudesta, jos hänen fysiikkansa rikkoo huomattavalla tavalla IFBB:n sääntöjä, sen lajikriteereitä tai eettisiä arvoja.