Tiedote positiivisesta testituloksesta


Suomen urheilun eettinen keskus (SUEK) on antanut ilmoituksen dopingtestin välttelystä ja testimääräyksen noudattamatta jättämisestä marraskuussa 2017 esitetystä kilpailun ulkopuolisesta testistä. Dopingasioiden Valvontalautakunta on antanut tapauksesta päätöksen 18.6.2018.


SUEK Ry:n valtuuttama testiryhmä on 26.11.2017 yrittänyt tavoittaa Rashad Amiria (Men’s Physique) kilpailun ulkopuoliseen testiin siinä onnistumatta. Urheilijaa on tavoiteltu ja asiaa on yritetty monelta taholta selvittää useamman päivän ajan 29.11.2017 asti. Urheilija ei ole antanut tapauksesta mitään selvitystä, eikä ole myöskään kiistänyt mitään hänelle esitettyjä väitteitä.


Suomen Fitnessurheilu ry. on asettanut Rashad Amirille 19.6.2018 neljän (4) vuoden rangaistuksen Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) Dopingasioiden Valvontalautakunnan suosituksen mukaisesti ajalle 9.3.2018-8.3.2022. Urheilun toimintakiellossa on huomioitu väliaikainen urheilun toimintakielto.


Valvontalautakunta antoi päätöksensä tapaukseen liittyen 18.6.2018. Suomen Fitnessurheilu Ry on toiminut näissä tapauksissa SUEK:n tai muun vastaavan elimen (tässä tapauksessa Dopingasioiden Valvontalautakunnan) suositusten mukaisesti.


Samalla urheilijan edustama tiimi X-Core saa varoituksen.