Tiedote positiivisesta testituloksesta


Suomen Antidopingtoimikunta on antanut ilmoituksen positiivisesta testituloksesta joulukuussa 2016. Näytteestä todettiin higenaminea, joka kuuluu WADAn Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelon 2016 luokkaan S3, β2-Agonistit. Vuoden 2016 luettelossa higenamine ei ole ollut nimellä mainittu, vaan se oli luokiteltu kuuluvaksi β2-Agonistien ryhmään. Vuoden 2017 luetteloon se on päivitetty nimellä.


 


Jarno Olmala (Classic Bodybuilding) testattiin kilpailujen ulkopuolella 4.12.2016. Urheilija oli ilmoittanut jo etukäteen käyttämänsä lisäravinteet, joista kaksi sisältää tätä higenaminea sisältävää yrttiä. Valmisteissa se oli ilmoitettu sininen lootuskukka – nimellä, joka oli vaikeuttanut ainesosan tarkastamista SUEK:n Kiellettyjen aineiden listalta. Valvontalautakunta antoi päätöksensä tapauksiin liittyen 10.3.2017. Suomen Fitnessurheilu Ry on toiminut näissä tapauksissa ADT:n tai muun vastaavan elimen (tässä tapauksessa Valvontalautakunnan) suositusten mukaisesti.


 


Jarno Olmalalle on annettu varoitus tapaukseen liittyen Valvontalautakunnan suosituksen mukaisesti.


 


Tähän tapaukseen ja alkuvuonna esille tulleeseen kahteen muuhun tapaukseen liittyen Suomen Fitnessurheilu Ry haluaa muistuttaa urheilijoita tarkistamasta käyttämiensä lisäravinteiden ainesosaluettelon ja käymällä aktiivisesti läpi WADAn Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luetteloa. Luettelo löytyy netistä: www.suek.fi -> Kielletyt aineet ja menetelmät. (http://www.suek.fi/kielletyt-aineet-ja-menetelmat-urheilussa1)


 


Higenaminea löytyy ainakin lootuskukista (Nelumbo nucifera, sininen lootuskukka ym.) ja sitä sisältäviä valmisteita on ko. kilpailijoiden käyttämän valmisteen lisäksi Suomessa myynnissä myös joissain muidenkin valmistajien tuotteissa. Higenamine on lisätty vuoden 2017 Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luetteloon nimellä, ja on kielletty sekä harjoitus- että kilpailukaudella.


 


Viimekädessä urheilija on itse vastuussa käyttämistään valmisteista, joten vähänkään epäselvät ainesosat/ valmisteet on aina syytä varmistaa tai jättää käyttämättä.