Tiedote positiivisista testituloksista


Suomen urheilun eettinen keskus (SUEK) on antanut ilmoituksen positiivisesta testituloksesta huhtikuussa 2018 harjoituskauden testissä. Eini Koskinen on testattu kilpailun ulkopuolella 2.4.2018 Kotkassa, ja näyte on sisältänyt urheilussa kiellettyjä aineita. Näytteestä todettiin furosemidia, joka kuuluu Maailman Antidopingtoimisto WADAn Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelon 2018 luokkaan S.5, Diureetit ja peiteaineet (erikseen määritelty aine). Myös urheilijan vaatimuksesta analysoitu B-näyte vastaa laboratorion 16.5.2018 päivätyn raportin mukaan A-näytettä.


Suomen Fitnessurheilu ry. on asettanut Eini Koskiselle 16.10.2018 kahden (2) vuoden rangaistuksen Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK)


Valvontalautakunnan suosituksen mukaisesti. Koska Koskinen ei ole ollut väliaikaisessa urheilun toimintakiellossa, rangaistus tulee ajalle 16.10.2018-15.10.2020. Valvontalautakunta antoi päätöksensä tapaukseen liittyen 9.10.2018. Suomen Fitnessurheilu ry on toiminut näissä tapauksissa SUEK:n tai muun vastaavan elimen (tässä tapauksessa Valvontalautakunnan) suositusten mukaisesti.


Koskinen on antanut positiivisen testitulokseen kilpailun ulkopuolella 2.4.2018. Säännöstön kohdan 10.8 mukaisesti Koskisen tämän ajankohdan jälkeen saavuttamat kilpailutulokset on hylättävä sekä pisteet, mitalit ja palkinnot määrättävä menetetyiksi.


Näin ollen Eini Koskisen kilpailusuoritus Fitness Classicissa 21.-22.4. hylätään, ja hän menettää pronssinsa Body Fitness +168cm sarjassa. Kolmannelle sijalle nousee Janni Rauos, Team FitFarm. Kilpailijan edustamalta tiimiltä: Badass Athletes Teamilta on pyydetty tapahtuneesta selvitys, jonka perusteella ei aiheudu lisätoimia.


Tiedote positiivisesta testituloksesta


Suomen urheilun eettinen keskus (SUEK) on antanut ilmoituksen dopingrikkomuksesta heinäkuussa 2018 tehtyyn harjoituskauden testiin liittyen. Julia Liukkoselle (body fitness) on käyty esittämässä testikutsu kilpailun ulkopuoliseen testiin 26.7.2018, josta urheilija on kieltäytynyt. Näin ollen SUEK on katsonut Liukkosen syyllistyneen dopingrikkomukseen Suomen antidopingsäännöstön 2.3 kohdan perusteella hänen jätettyään näytteen antamatta.


Valvontalautakunta antoi päätöksensä tapaukseen liittyen 18.9.2018. Valvontalautakunta on päättänyt, että kyseessä on 1.1.2015 voimaan tulleen Suomen antidopingsäännöstön 2 §:ssä määritelty dopingrikkomus. Säännöstön 2.3 kohdan mukaan urheilija syyllistyy dopingrikkomukseen, jos hän muun muassa kieltäytyy dopingtestistä. Suomen Fitnessurheilu Ry on toiminut näissä tapauksissa SUEK:n tai muun vastaavan elimen (tässä tapauksessa Valvontalautakunnan) suositusten mukaisesti.


Suomen Fitnessurheilu ry. on asettanut Julia Liukkoselle 20.9.2018 neljän (4) vuoden rangaistuksen Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) Valvontalautakunnan suosituksen mukaisesti ajalle 14.8.2018-13.8.2022. Urheilun toimintakiellossa on huomioitu väliaikainen urheilun toimintakielto.