Väliaikainen urheilun toimintakieltoSuomen Fitnessurheilu ry:n hallitus on saanut Suomen urheilun eettiseltä keskukselta (SUEK ry.) tiedoksiannon Vantaan käräjäoikeuden 7.5.2018 antamasta tuomiosta virallisen valmentajan Aki Mähösen vuonna 2016 tekemään dopingrikokseen liittyen. Suomen Fitnessurheilu ry. noudattaa dopingrikkomuksissa ja -rikoksissa SUEKin Antidopingasioiden valvontalautakunnan päätöksiä sekä suosituksia. Väliaikainen urheilun toimintakielto on asetettu voimaan valmentaja Aki Mähöselle ja virallinen valmentajan status on poistettu, kunnes Antidopingasioiden valvontalautakunta antaa lopullisen päätöksen tapaukseen liittyen.