Yleiset säännöt


Suomen Fitnessurheilu ry. on aatteellinen yhdistys, joka noudattaa Suomen yhdistyslain sääntöjä ja toimii niiden mukaisesti.


 


Yhdistyksen tarkoituksena on fitnessurheiluharrastuksen ylläpitäminen ja kehittäminen Suomessa. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää harjoitus- ja valmennustilaisuuksia, antaen tietopuolista opetusta, toimeenpanee tai järjestää kilpailuja ja valvoo sääntöjen noudattamista.


 


Suomen Fitnessurheilu ry. noudattaa International Federation of Bodybuilding and Fitness -liiton (IFBB) sääntöjä.


 


Suomen Fitnessurheilu ry. noudattaa Suomen Antidopingtoimikunta ry:n (ADT) voimassaolevia sääntöjä. ADT:n keskeisiä toiminta-alueita ovat dopingtestaus, koulutustoiminta sekä kansainvälinen toiminta. Toiminnan arvot ovat eettisyys, oikeudenmukaisuus, laatu ja asiantuntijuus.


säännöt-yhdistys


Maajoukkue


KV-edustus


Suomen Fitnessurheilu ry. kieltää kaikki rotuun, politiikkaan tai uskontoon liittyvät väittelyt ja mielenosoitukset. Maiden ja yksilöiden välillä ei saa olla mitään rotuun, ihonväriin, uskontoon tai poliittisiin mielipiteisiin liittyvää erottelua.


 


Urheilija tai toimitsija, joka uhkaa tuomaria tai toimitsijaa sanoilla tai eleillä tai joka käyttää hyökkääviä sanoja toista urheilijaa, toimitsijaa tai tuomaria kohtaan kieltäytyen vetämästä sanojaan tai uhkauksiaan pois, voidaan rangaista kilpailukiellolla tai erottaa määräajaksi.


 


Jos kilpailija antaa positiivisen doping –näytteen kansainvälisissä kilpailuissa tai hänet on valittu edustusjoukkueeseen kansainväliseen kilpailuun, mutta testitulos saadaan vasta matkan aikana tai sen jälkeen, on kilpailija velvollinen korvaamaan kaikki kulut, joita yhdistykselle on koitunut hänen kilpailumatkansa kuluista (mm. lennot, hotellimajoitus, kilpailuun osallistumismaksut ja muut matkasta yhdistykselle koituneet kulut).


 


Urheilija tai toimitsija, jonka käytös katsotaan heikentävän yhdistyksen tai IFBB:n mainetta, voidaan rangaista kilpailukiellolla tai erottaa määräajaksi


 


19.4 Yleiset määräykset (otteita IFBB:n perustuslaista)

IFBB:n hyväksyessä jäsenekseen sen perustuslain ja sääntöjen perusteella tai sen kansallisen, alueellisen tai maanosan säännöillä, urheilija, toimitsija, tuomari, hallituksen jäsen tai muu jäsen ei saa samanaikaisesti olla toisen kehonrakennus / fitnessliiton jäsen eikä myöskään saa osallistua millään tavoin toisen kehonrakennus / fitnessliiton toimintaan sakon, kilpailu- ja toimitsijakiellon tai erottamisen uhalla. Urheilija tai toimitsija ei saa myöskään olla jäsenenä tai antaa tukea kilpailijana, toimitsijana, tuomarina, huoltajana tai avustajana muun kuin IFBB: n alaisessa yhdistyksessä.


 


Jos urheilija tai toimitsija osallistuu muun kuin IFBB:n kilpailuun tai tapahtumaan, hänelle voidaan antaa siitä sakko, hänet voidaan määrätä kilpailu- ja toimitsijakieltoon tai erottaa. IFBB:n kurinpitokomissio päättää sakon määrästä, jonka maksimimäärän on määrännyt IFBB:n hallitus tai Suomen Fitnessurheilu ry:n hallitus. Kilpailukiellon päättää IFBB:n kurinpitokomissio tai Suomessa Suomen Fitnessurheilu ry:n hallitus. Kilpailukiellon maksimirangaistuksen määrää Suomen Fitnessurheilu ry:n hallitus. Kun annettu rangaistus on kärsitty, ennen kuin kilpailija voi kilpailla uudestaan IFBB: n kilpailussa tai tilaisuudessa, urheilijan on annettava dopingtesti WADA:n hyväksymässä dopingtestissä, jonka urheilija kustantaa itse.


 


IFBB ja Suomen Fitnessurheilu ry. noudattavat WADA: n säännöstöä. Säännöstöön perustuen Suomen Fitnessurheilu ry:n sopimuksen allekirjoittaneen kilpailulisenssiurheilijan, joka on osallistunut kilpailuihin, joissa ei ole WADA: n hyväksymiä dopingtestejä, pitää käydä itse vapaaehtoisesti WADA:n hyväksymässä dopingtestissä ennen kuin hän voi palata takaisin IFBB:n kilpailuihin. Tähän urheilija tarvitsee luvan Suomen Fitnessurheilu ry:n hallitukselta. Dopingtestin kustannuksista vastaa urheilija itse.


 


Joissain erikoistapauksissa IFBB:n kurinpitokomissio voi ehdottaa IFBB:n hallitukselle tai Suomen Fitnessurheilu ry:n hallitukselle urheilijan tai toimitsijan erottamista. Kilpailija tai yhdistyksen toimitsija, joka rikkoo yhdistyksen sääntöjä vastaan tai toimii sen tarkoitusperiä vahingoittavalla tavalla, voidaan rangaista kilpailu- ja toimitsijakiellolla tai erottaa määräajaksi siitä päivästä lähtien, kun rikkomus on tehty. Jokainen kilpailija tai toimitsija, joka on määrätty urheilija- tai toimitsijakieltoon, ei saa kilpailla, osallistua näytöksiin, pitää seminaareja, toimia tuomarina, järjestää tilaisuuksia tai toimia järjestelijänä hänen omassa tai muussa maassa, jossa on IFBB:n toimintaa tai IFBB:n hyväksymä jäsenjärjestö. Näissä säännöissä osallistumisella tarkoitetaan, mutta sitä ei ole rajoitettu, kilpailemista, esiintymistä, seminaarin, luennon tai muun koulutuksen pitämistä, toimitsijana tai tuomarina toimimista, oman kuvan tai henkilöllisyyden antamista markkinointitarkoitukseen ja / tai osan ottamista muun kuin IFBB:n kilpailuun tai tapahtumaan jollakin muulla tavalla.