Acrobatic fitness


Acrobatic fitness -kilpailussa haetaan urheilullisen lihaksikasta naisfysiikkaa, joka on notkea, liikunnallinen, voimakas ja akrobaattinen.

Sarjat
Suomessa kilpaillaan yhdessä sarjassa, jossa ei ole pituus- tai ikäluokkia.

Kilpailuvärit
Pikavärien käyttö kilpailussa on kielletty. Pikaväreillä tarkoitetaan värejä, jotka levitetään iholle juuri ennen kilpailua ja jotka lähtevät pyyhkäisyllä pois iholta. Kilpailuvärien levittäminen kilpailupaikan lämmittely- tai muissa tiloissa on kielletty.
Kilpailija, joka käyttää sääntöjen vastaisia pikavärejä voidaan sulkea pois kilpailusta tai jos värit alkavat valua häiritsevästi, kilpailijan sijoitusta voidaan pudottaa 1-3 sijalla. Päätuomari tiedottaa asiasta tuomaristoa. Jos kilpailija sotkee väreillä kilpailupaikkaa, hän joutuu vastuuseen aiheuttamista vahingoista ja niiden siivoamisista tai korjaamisista.
Iholle levitettävien öljyjen käyttö on kielletty.

Asut

Vapaaohjelmakierroksen asu
– Kilpailijat saavat pukeutua vapaaohjelmakierroksella oman valintansa mukaan noudattaen hyvää makua.
– Vapaaohjelma-asun alaosan pitää peittää vähintään puolet pakaroista.
– Vapaaohjelmassa voi käyttää pieniä asusteita, kuten esimerkiksi hattu, takki yms.
Rekvisiitan käyttö ei ole sallittua. Kaikki asusteet on hyväksytettävä päätuomarilla tai valtuutetuilla tuomareilla rekisteröinnin asutarkastuksessa.

Fysiikkakierroksen asu
Kilpailun toisella ja kolmannella kierroksella asuna on kaksiosainen bikini ja korkokengät. Asun tulee noudattaa seuraavia kriteerejä:
– Bikinien tulee olla asialliset ja hyvän maun mukaiset.
– Asun väri, materiaali ja kangas ovat kilpailijan päätettävissä.
– Asun alaosan tulee peittää vähintään puolet pakaralihaksista ja koko etuosa.
– Kilpailija voi itse valita kenkien värin ja tyylin. Pohjassa ei saa olla korotusta ja piikkikorko korkeintaan 120mm (12 cm). Platform eli korotettu pohja ja ns. tolppakorot ovat ehdottomasti kiellettyjä. Kengän pohjan paksuus saa olla kokonaisuudessaan korkeintaan 10 mm (1 cm). Kengän pohjan korkeus mitataan mistä tahansa kohtaa kengän pohjaa.
– Kilpailijan täytyy käyttää lavalla samaa kilpailuasua kuin rekisteröinnissä.
– Päätuomari tai delegoitu tuomari tekee päätökset onko kilpailijan asu sääntöjen ja hyvän maun mukainen.

Kilpailukierrokset

Esikarsinta
Esikarsinta pidetään kun kilpailijoita on yli 15 samassa sarjassa.

Esikarsinta etenee seuraavalla tavalla:
1. Esikarsinnan asu on sama kuin ensimmäisellä kierroksella
2. Koko sarja tuodaan lavalle numerojärjestyksessä yhteen riviin.
3. Rivi jaetaan kahteen yhtä suureen ryhmään ja sijoitetaan niin, että toinen ryhmä on vasemmalla puolella lavaa ja toinen oikealla. Lavan keskiosa jätetään tyhjäksi vertailuja varten.
4. Kilpailijat tuodaan lavan keskiosaan korkeintaan viiden kilpailijan ryhmissä ja heidät ohjataan tekemään neljä käännöstä oikealle.
5. Kun vertailut on tehty, koko sarja laitetaan yhteen riviin numerojärjestyksessä ennen kuin kilpailijat poistuvat lavalta.

Esikarsinta tapahtuu seuraavasti:
1. Jos kilpailijoita on yli 21, tuomarit merkitsevät lomakkeisiin “x” niiden kilpailijoiden kohdalle, jotka kuuluvat tuomarin mielestä 15. parhaan kilpailijan joukkoon.
2. Jos kilpailijoita on 16-21, tuomarit eliminoivat lomakkeisiin 1-6 kilpailijan kohdalle ”x”, jotka eivät heidän mielestään kuulu 15. parhaan kilpailijan joukkoon.
3. Vain 15 kilpailijaa jatkavat kilpailua ensimmäisellä kierroksella.

Alkukilpailu

Alkukilpailun ensimmäinen kierros (vapaaohjelma)
Vapaaohjelmakierroksen kulku on seuraava:
a. Kilpailijat tulevat yksitellen numerojärjestyksessä lavalle esittämään vapaaohjelmaansa valitsemansa musiikin säestyksellä. Ohjelman pituus on maksimissaan 90 sekuntia ja minimipituudeltaan 60 sekuntia.
b. Vapaaohjelmassa pitää olla voimaa, notkeutta ja kestävyyttä ilmentäviä liikkeitä. Tuomarit arvostelevat vapaaohjelman tyylin, persoonallisuuden, urheilullisen hallinnan ja esiintymisen kokonaisvaikutelman mukaan. Ohjelma voi sisältää aerobicia, tanssia, voimisteluliikkeitä tai muita liikunnallisia taitoja. Mitään pakollisia liikkeitä tai liikesarjoja ei amatöörikilpailussa ole.
Kilpailijan pitää ottaa huomioon myös esiintymisasu, joka myös arvostellaan osana kokonaisuutta.

Alkukilpailun ensimmäisen kierroksen pisteet (vapaaohjelma):

Alkukierroksen arvostelu:
1. Jokainen tuomari antaa kilpailijalle pisteen sijoituksen perusteella ja varmistaa, ettei kaksi kilpailijaa ole saanut samaa sijoituspistettä.
2. Seitsemällä tuomarilla korkein ja matalin sijoituspiste otetaan pois varsinaisesta arvostelusta. Loput pisteet lasketaan yhteen ja ne muodostavat 50 % ensimmäisen kierroksen pisteistä. Tasapistetilanteet ratkaistaan korkeimpien arvosteltujen pisteiden perusteella.

Alkukilpailun toisen kierroksen kulku (fysiikkakierros):
Toisen kierroksen (fysiikkakierros) kulku on seuraava:
1. 15 alkukilpailuun selvinnyttä kilpailijaa pyydetään numerojärjestyksessä lavalle.
2. Kilpailijat tekevät numerojärjestyksessä viiden (5) kilpailijan ryhmissä neljä käännöstä oikealle.
3. Tuomarit tekevät havaintonsa kilpailijoista yhden ryhmien kaikkien kilpailijoiden kesken ja antavat sen jälkeen vertailuehdotuksensa päätuomarille, joka laskee tuomareilta saadut vertailuehdotukset.
4. Viisi eniten vertailuehdotuksia saanutta kilpailijaa pääsee ensimmäiseen varsinaiseen vertailuun, jossa tehdään neljä käännöstä oikealle.
5. Päätuomari voi päättää poistaako hän kilpailijat vertailun jälkeen lavalta, koska he ovat saaneet arvostelunsa tuomareilta.
6. Seuraavaan vertailuun otetaan tuomareilta toiseksi eniten vertailuehdotuksia saaneet kilpailijat. Jos useampi kilpailija on saanut yhtä paljon vertailuehdotuksia, eikä heitä kaikkia voida ottaa samaan vertauluun ratkaisee päätuomari kumpaan vertailuun kukin kilpailija kutsutaan. Jos vertailuehdotusten määrässä on hajontaa, voidaan edellisessä vertailussa ollut kilpailija pyytää jäämään myös seuraavaan vertailuun.
7. Kaikki kilpailijat saavat esikarsinnan jälkeen vähintään kaksi vertailua (yksi numerojärjestyksessä ja toinen tuomareiden ottamana).

Alkukilpailun toisen kierroksen pisteet (fysiikkakierros):
Toisen kierroksen (fysiikkakierros) arvostelu tapahtuu seuraavasti:
1. Jokainen tuomari antaa kilpailijalle pisteet sijoituksen perusteella ja varmistaa, ettei kaksi kilpailijaa ole saanut samoja sijoituspisteitä.
2. Seitsemällä tai viidellä tuomarilla ylin ja alin sijoituspiste otetaan pois varsinaisesta arvostelusta. Loput pisteet lasketaan yhteen ja ne muodostavat toisen kierroksen pisteet. Tasapistetilanteet ratkaistaan korkeimpien arvosteltujen pisteiden perusteella.
3. Fysiikkakierroksen pisteet lasketaan yhteen ja niiden osuus alkukilpailun kokonaispisteistä 50 %.

Alkukilpailun toisen kierroksen arviointi (fysiikkakierros):
1. Tuomarin pitää ensimmäiseksi huomioida kilpailijan urheilullinen kokonaisvaikutelma. Tämä tehdään arvioimalla kilpailija päästä alaspäin, ottaen huomioon kehon kokonaisuuden. Arviointi alkaa fysiikan yleisnäkymästä, jossa otetaan huomioon hiukset ja kasvot; yleisvaikutelmallinen urheilullisuus; fysiikan tasapainoinen ja symmetrinen olemus; ihon kunto ja sävy; ja urheilijan kyky tuoda itseään esille itsevarmasti, kauniisti ja ylpeästi.
2. Fysiikassa pitää arvioida lihasten yleismuodot, jotka ovat hankittu urheilemalla. Lihasryhmissä pitää olla pyöreyttä ja kiinteyttä. Kehon rasvamäärä pitää olla alhainen, mutta ei liian alhainen, jossa lihaserottuvuus tuo esiin liikaa yksityiskohtia ja lihassäikeitä. Jos kilpailijalla on liian suuret lihakset fitnesskilpailijaksi, se huomioidaan pisteissä ja sijoitusta lasketaan.
3. Arvioinnissa pitää ottaa huomioon myös ihon sävy ja kiinteys. Ihon pitää olla pehmeän ja terveen näköinen, ilman selluliittia. Kasvot, hiukset ja meikki pitää ottaa huomioon urheilijan kokonaisvaikutelmassa.
4. Tuomarin arviointi urheilijasta pitää sisältyä koko se aika, minkä urheilija on lavalla. Hetkestä, kun hän astuu lavalle ja siihen hetkeen, kun hän poistuu lavalta. Fitnesskilpailija pitää aina arvioida sen pohjalta, onko hän urheilullinen ja terveen näköinen, joka muodostaa kilpailijasta kokonaisvaikutelman.

Finaali
Kuusi (6) vähiten alkukilpailusta pisteitä saanutta kilpailjaa pääsee finaalin.

Finaalin ensimmäinen kierros – Vapaaohjelma
Vapaaohjelmakierroksen kulku on samanlainen kuin alkukilpailussa.

Finaalin ensimmäisen kierroksen pisteet (vapaaohjelma):
Finaalin ensimmäisen kierroksen arvostelu tapahtuu samalla tavalla kuin alkukilpailuissa.

Finaalin toisen kierroksen kulku (fysiikkakierros):
Finaalin toisen kierroksen (fysiikkakierros) kulku on sama kuin alkukilpailussa.

Finaalin toisen kierroksen pisteet (fysiikkakierros):
Finaalin toisen kierroksen pisteet annetaan samalla tavalla kuin alkukilpailussa.

Finaalin toisen kierroksen arviointi (fysiikkakierros):
Finaalin oisen kierroksen arvostelu tapahtua samalla tavalla kuin alkukilpailussa. (fysiikkakierros) arvioidaan seuraavalla tavalla.

Palkintojenjakotilaisuuden asu:
Palkintojenjakotilaisuus pidetään fysiikkakierroksen asussa.

Tulosten julistaminen
Tulosten julistaminen tapahtuu seuraavalla tavalla:
a) Kilpailijat tuodaan numerojärjestyksessä riviin odottamaan tulosten julistamista.
b) Kilpailun juontaja tai päätuomari aloittaa tulosten julistamisen kuudennesta sijasta. Kuudenneksi sijoittuneelle kilpailijalle annetaan hänelle kuuluvat palkinnot ja seuraavaksi julistetaan kilpailussa viidenneksi tullut kilpailija, jolle myös annetaan hänelle kuuluvat palkinnot. Ja sitten neljänneksi, kolmanneksi ja toiseksi tulleet kilpailijat saavat kuulutuksen jälkeen omat palkintonsa. Kilpailun voittaja kuulutetaan viimeiseksi ja hän ottaa paikan lavan keskeltä. Kilpailijat asetetaan tulosten julkistamisen jälkeen riviin, jossa järjestys on seuraava: kuudes, neljäs, toinen, voittaja (keskellä), kolmas ja viides.

Tasapisteet
Kilpailijoiden, jotka ovat päätyneet pistelaskussa tasapisteisiin, sijoitukset ratkaistaan seuraavalla tavalla:


Alkukilpailu
Kilpailija, joka on saanut parempia yksittäisiä sijoituksia tuomareilta alkukilpailun toisella kierroksella (fysiikkakierros), saa paremman sijoituksen alkukilpailussa.
Jos pisteet ovat edelleen tasan, kilpailijoiden alkukilpailun ensimmäisellä kierroksella (vapaaohjelma) saamat yksittäiset sijoitukset ratkaisevat.

Finaali
1. Kilpailija, joka on saanut finaalin toisella kierroksella (fysiikkakierros) parempia yksittäisiä sijoituksia, saa paremman sijoituksen finaalissa.
2. Jos pisteet ovat tämänkin jälkeen tasan, finaalin sijoitukset määräytyvät finaalin ensimmäisen kierroksen (vapaaohjelma) yksittäisten sijoitusten perusteella.
3. Jos pisteet ovat edelleen tasan, finaalin sijoitukset määräytyvät alkukilpailun toisen kierroksen (fysiikkakierros) yksittäisten sijoitusten perusteella.
4. Jos tämän jälkeen edelleen ollaan tasapisteissä, määräytyvät finaalin sijoitukset alkukilpailun ensimmäisen kierroksen (vapaaohjelma) yksittäisten sijoituksien perusteella.

Fitness -kilpailun neljäsosakäännökset

Näkymä edestä
Rento ja ryhdikäs asento, pää ja katse ovat samassa suunnassa kehon kanssa, kantapäät yhdessä, jalkaterät suunnattuna 30° kulmassa, polvet yhdessä ja polvinivelet suorassa, vatsa sisäänvedettynä, rintakehä ulkona, olkapäät takana, molemmat kädet roikkuvat rentona vähän koukistettuna kyynärpäästä, peukalot ja sormet yhdessä, kämmen vartalon suuntaisesti noin 10 cm etäisyydellä vartalosta, sormet yhdessä kuppimaisessa asennossa. Tämä on rento asento. Lihasten jännittäminen on kielletty. Kilpailijoita varoitetaan kerran, jos he eivät ole sääntöjen määräämässä asennossa. Toisesta varoituksesta kilpailijan sijoitusta voidaan laskea.

Käännös oikeaan/ näkymä vasemmalta
Rento ja ryhdikäs asento, pää ja katse ovat samassa suunnassa kehon kanssa, kantapäät yhdessä, jalkaterät suunnattuna 30° kulmassa, polvet yhdessä ja polvinivelet suorassa, vatsa sisäänvedettynä, rintakehä ulkona, olkapäät takana, vasen käsi roikkuu rentona vähän koukistettuna kyynärpäästä ja vähän kehon takana, peukalo ja sormet yhdessä ranteen suuntaisesti. Oikea käsi tulee hieman näkyviin sivuprofiilissa, samoin kuin oikea olkapää. Peukalo ja sormet yhdessä ranteen suuntaisesti, käsivarsi hieman koukistettuna. Käsien asento kiertää ylävartaloa hieman vasemmalle, jossa vasen olkapää on alempana ja oikea vastaavasti hieman ylempänä. Tätä pidetään normaalina ja asentoa ei saa liioitella taivuttamalla kehoa ja nostamalla käsiä. Tämä on rento asento. Lihasten jännittäminen on kielletty. Kilpailijoita varoitetaan kerran, jos he eivät ole sääntöjen määräämässä asennossa. Toisesta varoituksesta kilpailijan sijoitusta voidaan laskea.

Käännös oikeaan/ näkymä takaa
Rento ja ryhdikäs asento, pää ja katse ovat samassa suunnassa kehon kanssa, kantapäät yhdessä, jalkaterät suunnattuna 30° kulmassa, polvet yhdessä ja polvinivelet suorassa, vatsa sisäänvedettynä, rintakehä ulkona, olkapäät takana, molemmat kädet roikkuvat rentona vähän koukistettuna kyynärpäästä, peukalot ja sormet yhdessä, kämmen vartalon suuntaisesti noin 10 cm etäisyydellä vartalosta, sormet yhdessä kuppimaisessa asennossa. Tämä on rento asento. Lihasten jännittäminen on kielletty. Kilpailijoita varoitetaan kerran, jos he eivät ole sääntöjen määräämässä asennossa. Toisesta varoituksesta kilpailijan sijoitusta voidaan laskea.

Käännös oikeaan/ näkymä oikealta
Rento ja ryhdikäs asento, pää ja katse ovat samassa suunnassa kehon kanssa, kantapäät yhdessä, jalkaterät suunnattuna 30° kulmassa, polvet yhdessä ja polvinivelet suorassa, vatsa sisäänvedettynä, rintakehä ulkona, olkapäät takana, oikea käsi roikkuu rentona vähän koukistettuna kyynärpäästä ja vähän kehon takana, peukalo ja sormet yhdessä ranteen suuntaisesti. Vasen käsi tulee hieman näkyviin sivuprofiilissa, samoin kuin vasen olkapää. Peukalo ja sormet yhdessä kehon suuntaisesti, käsivarsi hieman koukistettuna. Käsien asento kiertää ylävartaloa hieman oikealle, jossa oikea olkapää on alempana ja vasen vastaavasti hieman ylempänä. Tätä pidetään normaalina ja asentoa ei saa liioitella taivuttamalla kehoa ja nostamalla käsiä. Tämä on rento asento. Lihasten jännittäminen on kielletty. Kilpailijoita varoitetaan kerran, jos he eivät ole sääntöjen määräämässä asennossa. Toisesta varoituksesta kilpailijan sijoitusta voidaan laskea.
Yhteistyössä SEO-markkinoinnin kanssa