Artistic fitness


Artistic Fitneksessä urheilijat eivät saa suorittaa akrobaattisia ja edistyneitä voimisteluliikkeitä tästä poiketen Acrobatic Fitness.
Artistic Fitneksen fyysisen rakenteen arviointiin pätevät samat kriteerit kuin Bikini Fitneksessä.
Kilpailu on tarkoitettu itseään kunnossa pitäville naisille, joilla on terveelliset elämäntavat. Kilpailijoilla ei saa olla liikaa lihasmassaa tai -erottuvuutta. Kehon tulee olla urheilullisen ja terveen näköinen. Ylä- ja alavartalon tulee olla oikeassa suhteessa toisiinsa nähden. Arvostelussa otetaan huomioon myös kasvot ja hiukset.

Sarjat
Suomessa kilpaillaan yhdessä sarjassa, jossa ei ole pituus- tai ikäluokkia.

Kilpailuvärit
Pikavärien käyttö kilpailussa on kielletty. Pikaväreillä tarkoitetaan värejä, jotka levitetään iholle juuri ennen kilpailua ja jotka lähtevät pyyhkäisyllä pois iholta.
Kilpailuvärien levittäminen kilpailupaikan lämmittely- tai muissa tiloissa on kielletty.
Kilpailija, joka käyttää sääntöjen vastaisia pikavärejä voidaan sulkea pois kilpailusta tai jos värit alkavat valua häiritsevästi, kilpailijan sijoitusta voidaan pudottaa 1-3 sijalla. Päätuomari tiedottaa asiasta tuomaristoa. Jos kilpailija sotkee väreillä kilpailupaikkaa, hän joutuu vastuuseen aiheuttamista vahingoista ja niiden siivoamisista tai korjaamisista.
Vartalolle tarkoitettujen öljyjen liiallinen levittäminen keholle on ehdottomasti kielletty.
Vartaloöljyjä ja kosteusvoiteita saa käyttää kohtuudella.

Vapaaohjelmakierroksen asu
– Kilpailijat saavat pukeutua vapaaohjelmakierroksella oman valintansa mukaan noudattaen hyvää makua.
– Vapaaohjelma-asun alaosan pitää peittää vähintään puolet pakaroista.
– Vapaaohjelmassa voi käyttää pieniä asusteita, kuten esimerkiksi hattu, takki yms.
Rekvisiitan käyttö ei ole sallittua. Kaikki asusteet on hyväksytettävä päätuomarilla tai valtuutetuilla tuomareilla rekisteröinnin asutarkastuksessa.

Fysiikkakierroksen asu
Asuna on kaksiosainen bikini ja korkokengät. Asun tulee noudattaa seuraavia kriteerejä:
– Bikinien pitää olla asialliset ja hyvän maun mukaiset.
– Kilpailijoilla on yksiväriset, minkä tahansa väriset bikinit. Bikinien kangas, rakenne, koristeet ja tyyli jätetään kilpailijan harkintaan. Asun alaosan connectorit molemmilla puolilla tulee olla samaa materiaalia kuin asun muut osat.
– Asun alaosan pitää olla v-muotoinen. Stringit tai tangat eivät ole sallittuja asuja. Housujen pitää peittää 1/3 pakaralihaksesta ja koko etuosa.
– Kilpailijat voivat käyttää korva- ja rannekoruja hyvän maun mukaisesti
– Kilpailija voi itse valita kenkien värin ja tyylin. Pohjassa ei saa olla korotusta ja piikkikorko korkeintaan 120 mm (12 cm). Platform eli korotettu pohja ja ns. tolppakorot ovat ehdottomasti kiellettyjä. Kengän pohjan paksuus saa olla kokonaisuudessaan korkeintaan 10 mm (1 cm). Kengän pohjan korkeus mitataan mistä tahansa kohtaa kengän pohjaa.
– Kilpailijan täytyy käyttää lavalla samaa kilpailuasua kuin rekisteröinnissä.
– Päätuomari tai asutarkastukseen delegoitu tuomari tekee päätökset, onko kilpailijan asu sääntöjen ja hyvän maun mukainen.


Esikarsinta

Esikarsinta pidetään kun kilpailijoita on yli 15 samassa sarjassa.
1. Esikarsinnan asu on sama kuin ensimmäisellä kierroksella
2. Koko sarja tuodaan lavalle numerojärjestyksessä yhteen riviin.
3. Rivi jaetaan kahteen yhtä suureen ryhmään ja sijoitetaan niin, että toinen ryhmä on vasemmalla puolella lavaa ja toinen oikealla. Lavan keskiosa jätetään tyhjäksi vertailuja varten.
4. Kilpailijat tuodaan lavan keskiosaan korkeintaan viiden kilpailijan ryhmissä ja heidät ohjataan tekemään neljä käännöstä oikealle.
5. Kun vertailut on tehty, koko sarja laitetaan yhteen riviin numerojärjestyksessä ennen kuin kilpailijat poistuvat lavalta.

Esikarsinta tapahtuu seuraavasti:
1. Jos kilpailijoita on yli 21, tuomarit merkitsevät lomakkeisiin “x” niiden kilpailijoiden kohdalle, jotka kuuluvat tuomarin mielestä 15. parhaan kilpailijan joukkoon.
2. Jos kilpailijoita on 16-21, tuomarit eliminoivat lomakkeisiin 1-6 kilpailijan kohdalle ”x”, jotka eivät heidän mielestään kuulu 15. parhaan kilpailijan joukkoon.
3. Vain 15 kilpailijaa jatkavat kilpailua alkukilpailun ensimmäiselle kierrokselle

Alkukilpailun ensimmäinen kierros (vapaaohjelma)
1. Kilpailijat tulevat yksitellen numerojärjestyksessä lavalle esittämään vapaaohjelmaansa valitsemansa musiikin säestyksellä. Ohjelman pituus on maksimissaan 90 sekuntia.
2. Jokainen tuomari arvioi vapaaohjelman, keskittyen taiteelliseen ilmaisuun. Tanssi tyylinen koreografia jossa tulee ilmi, voimaa ja joustavuutta, tyyliä, persoonallisuutta, koordinaatiota ja yleistä suorituskykyä.
Vapaaohjelma voi perustua moderniin tanssiin, aerobicin, tanssi, katutanssi jne.
Seuraavat edistyneet akrobaattiset ja voimistelulliset liikkeet ovat kiellettyjä:
-kaikki voltit (taakse, eteen)
-kaikki puolivoltit (eteen, taakse)
-perhosvoltit
-arabialaiset
-lentokuperkeikat
-kaikki yhdistelmät, joissa mukana edellä mainittuja liikkeitä

Mitään pakollisia liikkeitä tai liikesarjoja ei amatöörikilpailussa ole.
Kilpailijan pitää ottaa huomioon myös esiintymisasu, joka myös arvostellaan osana kokonaisuutta.

Alkukilpailun ensimmäisen kierroksen pisteet (vapaaohjelma):
1. Jokainen tuomari antaa kilpailijalle pisteen sijoituksen perusteella ja varmistaa, ettei kaksi kilpailijaa ole saanut samaa sijoituspistettä.
2. Seitsemällä tuomarilla korkein ja matalin sijoituspiste otetaan pois varsinaisesta arvostelusta. Loput pisteet lasketaan yhteen ja ne muodostavat 50 % ensimmäisen kierroksen pisteistä. Tasapistetilanteet ratkaistaan korkeimpien arvosteltujen pisteiden perusteella.

Alkukilpailun toisen kierroksen kulku (fysiikkakierros):
1. 15 alkukilpailuun selvinnyttä kilpailijaa pyydetään numerojärjestyksessä lavalle.
2. Kilpailijat tekevät numerojärjestyksessä viiden (5) kilpailijan ryhmissä neljä käännöstä oikealle.
3. Tuomarit tekevät havaintonsa kilpailijoista yhden ryhmien kaikkien kilpailijoiden kesken ja antavat sen jälkeen vertailuehdotuksensa päätuomarille, joka laskee tuomareilta saadut vertailuehdotukset.
4. Viisi eniten vertailuehdotuksia saanutta kilpailijaa pääsee ensimmäiseen varsinaiseen vertailuun, jossa tehdään neljä käännöstä oikealle.
5. Päätuomari voi päättää poistaako hän kilpailijat vertailun jälkeen lavalta, kun he ovat saaneet arvostelunsa tuomareilta.
6. Seuraavaan vertailuun otetaan tuomareilta toiseksi eniten vertailuehdotuksia saaneet kilpailijat. Jos useampi kilpailija on saanut yhtä paljon vertailuehdotuksia, eikä heitä kaikkia voida ottaa samaan vertauluun ratkaisee päätuomari kumpaan vertailuun kukin kilpailija kutsutaan. Jos vertailuehdotusten määrässä on hajontaa, voidaan edellisessä vertailussa ollut kilpailija pyytää jäämään myös seuraavaan vertailuun.
7. Kaikki kilpailijat saavat esikarsinnan jälkeen vähintään kaksi vertailua (yksi numerojärjestyksessä ja toinen tuomareiden ottamana).
Alkukilpailun toisen kierroksen pisteet (fysiikkakierros):
1. Jokainen tuomari antaa kilpailijalle pisteet sijoituksen perusteella ja varmistaa, ettei kaksi kilpailijaa ole saanut samoja sijoituspisteitä.
2. Seitsemällä tai viidellä tuomarilla ylin ja alin sijoituspiste otetaan pois varsinaisesta arvostelusta. Loput pisteet lasketaan yhteen ja ne muodostavat toisen kierroksen pisteet. Tasapistetilanteet ratkaistaan korkeimpien arvosteltujen pisteiden perusteella.
3. Fysiikkakierroksen pisteet lasketaan yhteen ja niiden osuus alkukilpailun kokonaispisteistä 50 %.

Alkukilpailun toisen kierroksen arviointi (fysiikkakierros):
1. Tuomarin pitää ensimmäiseksi huomioida kilpailijan urheilullinen kokonaisvaikutelma. Tämä tehdään arvioimalla kilpailija päästä alaspäin, ottaen huomioon kehon kokonaisuuden. Arviointi alkaa fysiikan yleisnäkymästä, jossa otetaan huomioon hiukset ja kasvot; kehon linjat; fysiikan tasapainoinen ja symmetrinen olemus; ihon kunto ja sävy; ja urheilijan kyky tuoda itseään esille itsevarmasti, kauniisti ja ylpeästi.

2. Arvioinnissa pitää ottaa huomioon myös kauneus, ryhti, ihon sävy ja kiinteys. Ihon tulee olla pehmeän ja terveen näköinen. Kasvot, hiukset ja meikki pitää ottaa huomioon urheilijan kokonaisvaikutelmassa.

3. Tuomarin arviointi urheilijasta pitää sisältyä koko se aika, minkä urheilija on lavalla. Hetkestä, kun hän astuu lavalle ja siihen hetkeen, kun hän poistuu lavalta. Fitnesskilpailija pitää aina arvioida sen pohjalta, onko hän urheilullinen ja terveen näköinen, joka muodostaa kilpailijasta kokonaisvaikutelman.

Finaalin ensimmäinen kierros – Vapaaohjelma
Kuusi (6) vähiten alkukilpailusta pisteitä saanutta kilpailijaa pääsee finaalin.
Vapaaohjelmakierroksen kulku on samanlainen kuin alkukilpailussa.

Finaalin ensimmäisen kierroksen pisteet (vapaaohjelma):
Finaalin ensimmäisen kierroksen arvostelu tapahtuu samalla tavalla kuin alkukilpailuissa.

Finaalin toinen kierros (fysiikkakierros ja i-kävely)

Finaalin toisen kierroksen kulku:
1. Kilpailijat saapuvat lavalle yksitellen, numerojärjestyksessä ja suorittavat kävelyn.
2. Kävely suoritetaan seuraavalla tavalla:
– Kilpailija kävelee lavan takaseinän mukaisesti, pysähtyy lavan keskellä, kääntyy yleisön päin ja tekee yhden vapaavalintaisen poseerauksen edestä.
– Tämän jälkeen kilpailija kävelee kohti tuomareita, erikseen määritettyyn ja merkittyyn paikkaan, pysähtyy ja esittää neljä omavalintaista poseerausta.
– Kilpailija esittää fysiikkansa vapaavalintaisilla poseerauksilla edestä ja takaa.
– Kilpailijan on tehtävä poseeraukset merkityn alueen sisällä.
– Näiden käännösten jälkeen kilpailija siirtyy paikalleen kilpailijariviin.
– Kävelyn kokonaiskesto on enintään 30 sekuntia.
– Jokaisesta kilpailijasta esitellään numero, nimi, paikkakunta ja tiimi.
3. Päätuomari kutsuu kaikki kilpailijat lavan keskelle vertailuun numerojärjestyksessä.
Päätuomari tai lavatuomari ohjaa kilpailijat tekemään neljäsosakäännökset numerojärjestyksessä olevassa rivissä.

Finaalikierroksen neljäsosakäännökset tehdään seuraavasti:
– Näkymä edestä
– Käännös oikeaan
– Käännös oikeaan/näkymä takaa
– Päätuomarin/lavatuomarin pyynnöstä kilpailijat kävelevät, lavan takaosaan merkitylle viivalle, jonka jälkeen kilpailijat pysähtyvät ja toistavat näkymän takaa.
– Käännös oikeaan
– Käännös oikeaan/näkymä edestä
– Päätuomarin/lavatuomarin pyynnöstä kilpailijat kävelevät takaisin vertailualueelle, jonka jälkeen pysähtyvät ja toistavat näkymän edestä.

Finaalin toisen kierroksen pisteet (fysiikkakierros ja i-kävely)
Finaalin toisen kierroksen arvostelu tapahtuu samalla tavalla kuin alkukilpailuissa.

Palkintojenjakotilaisuuden asu:
Palkintojenjakotilaisuus pidetään fysiikkakierroksen asussa.

Tulosten julistaminen
1. Kilpailijat tuodaan numerojärjestyksessä riviin odottamaan tulosten julistamista.
2. Kilpailun juontaja tai päätuomari aloittaa tulosten julistamisen kuudennesta sijasta. Kuudenneksi sijoittuneelle kilpailijalle annetaan hänelle kuuluvat palkinnot ja seuraavaksi julistetaan kilpailussa viidenneksi tullut kilpailija, jolle myös annetaan hänelle kuuluvat palkinnot. Ja sitten neljänneksi, kolmanneksi ja toiseksi tulleet kilpailijat saavat kuulutuksen jälkeen omat palkintonsa. Kilpailun voittaja kuulutetaan viimeiseksi ja hän ottaa paikan lavan keskeltä. Kilpailijat asetetaan tulosten julkistamisen jälkeen riviin, jossa järjestys on seuraava: kuudes, neljäs, toinen, voittaja (keskellä), kolmas ja viides.

Tasapisteet
Kilpailijoiden, jotka ovat päätyneet pistelaskussa tasapisteisiin, sijoitukset ratkaistaan seuraavalla tavalla:

Alkukilpailu
Kilpailija, joka on saanut parempia yksittäisiä sijoituksia tuomareilta alkukilpailun toisella kierroksella (fysiikkakierros), saa paremman sijoituksen alkukilpailussa.
Jos pisteet ovat edelleen tasan, kilpailijoiden alkukilpailun ensimmäisellä kierroksella (vapaaohjelma) saamat yksittäiset sijoitukset ratkaisevat.

Finaali
1. Kilpailija, joka on saanut finaalin toisella kierroksella (fysiikkakierros) parempia yksittäisiä sijoituksia, saa paremman sijoituksen finaalissa.
2. Jos pisteet ovat tämänkin jälkeen tasan, finaalin sijoitukset määräytyvät finaalin ensimmäisen kierroksen (vapaaohjelma) yksittäisten sijoitusten perusteella.
3. Jos pisteet ovat edelleen tasan, finaalin sijoitukset määräytyvät alkukilpailun toisen kierroksen (fysiikkakierros) yksittäisten sijoitusten perusteella.
4. Jos tämän jälkeen edelleen ollaan tasapisteissä, määräytyvät finaalin sijoitukset alkukilpailun ensimmäisen kierroksen (vapaaohjelma) yksittäisten sijoituksien perusteella.

Women’s Artistic fitness neljäsosakäännökset (samat kuin bikini fitness)
Sivuasennossa lantio kannatellaan suorassa ja lannerangan/alaselän liiallista notkistamista vältetään.

Näkymä edestä
Rento ja ryhdikäs asento, pää ja katse ovat samassa suunnassa kehon kanssa. Painopiste toisella jalalla ja lantio eteenpäin. Jalat vierekkäin samassa linjassa, kevyesti jännitettyinä ja vatsa sisään vedettynä. Toinen käsi lantiolla ja toinen rentona sivulla. Lantion/vyötärön kääntäminen/kiertäminen sivulle etuasennossa on kielletty.

Käännös oikeaan/ näkymä vasemmalta sivulta
Rento ja ryhdikäs asento, ylävartalo kierrettynä kevyesti kohti tuomareita, pää ja katse kohti tuomareita, vatsa sisäänvedettynä, rintakehä ulkona, vasen olkapää takana ja käsi rentona suoraan alhaalla. Oikea käsi rennosti lantiolla. Oikea käsi tulee hieman esiin sivuprofiilissa, samoin kuin oikea olkapää. Selkää voi jännittää vartaloa kääntäessä. Jalat ovat vierekkäin, vasen jalka koukistettuna, painopiste päkiällä. Tämä on rento asento. Lihasten jännittäminen on kielletty.

Käännös oikeaan/ näkymä takaa
Rento ja ryhdikäs asento, pää ja katse ovat samassa suunnassa kehon kanssa. Painopiste toisella jalalla ja lantio hiukan taitettuna. Jalkaterät eteenpäin suunnattuina, vierekkäin samassa linjassa ja jalat sekä pakarat kevyesti jännitettyinä sekä vatsa sisäänvedettynä. Toinen käsi lantiolla ja toinen rentona sivulla. Ylävartalon taivutus eteenpäin sekä ylävartalon kääntäminen kohti tuomareita taka-asennosta on kielletty. Kilpailijan tulee pitää kasvot ja katse suunnattuna kohti lavan takaosaa koko poseerauksen ajan. Tämä on rento asento ja tehdään samalla tavalla kuin näkymä edestä.

Käännös oikeaan/ näkymä oikealta sivulta
Rento ja ryhdikäs asento, ylävartalo kierrettynä kevyesti kohti tuomareita, pää ja katse kohti tuomareita, vatsa sisäänvedettynä, rintakehä ulkona, oikea olkapää takana ja käsi rentona suoraan alhaalla. Vasen käsi rennosti lantiolla. Vasen käsi tulee hieman esiin sivuprofiilissa, samoin kuin vasen olkapää. Selkää voi jännittää vartaloa kääntäessä. Jalat ovat vierekkäin, oikea jalka koukistettuna, painopiste päkiällä. Tämä on rento asento. Lihasten jännittäminen on kielletty.
Yhteistyössä SEO-markkinoinnin kanssa