Body fitness


Sarjat
Suomessa kilpaillaan body fitness -kilpailussa neljässä sarjassa:
1. Alle ja tasan 158 cm
2. Alle ja tasan 163 cm
3. Alle ja tasan 168 cm
4. Yli 168 cm
Mikäli sarjaan ilmoittautuu viisi (5) tai vähemmän kilpailijoita, kilpailijat siirretään ylempään pituusluokkaan. Mikäli koko lajissa on SM-kilpailussa kolme tai vähemmän kilpailijoita, se voidaan poistaa Suomen Fitnessurheilu ry:n kilpailulajeista seuraavana vuonna.

Juniorisarjat
Kilpailija voi kilpailla juniorisarjassa sen vuoden loppuun saakka (31.12), jolloin hän täyttää 23 vuotta. Juniorien on todistettava rekisteröinnissä ikänsä virallisista papereista (passi, ajokortti tai henkilöllisyystodistus).
16-18-vuotiaiden junioreiden sarjoissa voi kilpailla sinä vuonna, kun täyttää 16 vuotta. Kilpailija voi kilpailla 16-18-vuotiaiden sarjassa sen vuoden loppuun, jolloin hän täyttää 18 vuotta.
16-18-vuotiaat juniorit voivat kilpailla myös 23-vuotiaiden juniorien sarjassa, mikäli kilpailussa ei ole heille omia ikäluokkia.

Masters -sarjat
Kansainvälisissä kilpailuissa masters–kilpailija voi kilpailla ikäluokassaan sinä vuonna, jolloin kilpailija täyttää 35, 40 ja 45 vuotta.
Ikärajasarjat jakautuvat viiden vuoden välein:
35 vuotta ja 39-vuotiaat
40 vuotta täyttäneet ja 44-vuotiaat
45 vuotta täyttäneet

Kilpailuvärit
Pikavärien käyttö kilpailussa on kielletty. Pikaväreillä tarkoitetaan värejä, jotka levitetään iholle juuri ennen kilpailua ja jotka lähtevät pyyhkäisyllä pois iholta.
Kilpailuvärien levittäminen kilpailupaikan lämmittely- tai muissa tiloissa on kielletty.
Kilpailija, joka käyttää sääntöjen vastaisia pikavärejä voidaan sulkea pois kilpailusta tai jos värit alkavat valua häiritsevästi, kilpailijan sijoitusta voidaan pudottaa 1-3 sijalla. Päätuomari tiedottaa asiasta tuomaristoa.
Jos kilpailija sotkee väreillä kilpailupaikkaa, hän joutuu vastuuseen aiheuttamista vahingoista ja niiden siivoamisista tai korjaamisista.
Iholle levitettävien öljyjen käyttö on kielletty.

Asut
Asuna on kaksiosainen bikini ja korkokengät. Asun tulee noudattaa seuraavia kriteerejä:
1) Bikinien tulee olla asialliset ja hyvän maun mukaiset.
2) Asun väri, materiaali ja kangas ovat kilpailijan päätettävissä.
3) Asun alaosan tulee peittää vähintään puolet pakaralihaksista ja koko etuosa.
4) Kilpailija voi itse valita kenkien värin ja tyylin. Pohjassa ei saa olla korotusta ja piikkikorko korkeintaan 120mm (12 cm). Platform eli korotettu pohja ja ns. tolppakorot ovat ehdottomasti kiellettyjä. Kengän pohjan paksuus saa olla kokonaisuudessaan korkeintaan 10 mm (1 cm). Kengän pohjan korkeus mitataan mistä tahansa kohtaa kengän pohjaa.
5) Koruja ei saa käyttää alkukilpailussa. Ainoastaan vihkisormus on sallittu.
6) Kilpailijan täytyy käyttää lavalla samaa kilpailuasua kuin rekisteröinnissä.
7) Päätuomari tai delegoitu tuomari tekee päätökset onko kilpailijan asu sääntöjen ja hyvän maun mukainen.
Kilpailukierrokset

Esikarsinta
Esikarsinta pidetään, kun kilpailijoita on yli 15 samassa sarjassa.

Esikarsinnan kulku:
1. Esikarsinnan asu on sama kuin ensimmäisellä kierroksella
2. Koko sarja tuodaan lavalle numerojärjestyksessä yhteen riviin.
3. Rivi jaetaan kahteen yhtä suureen ryhmään ja sijoitetaan niin, että toinen ryhmä on vasemmalla puolella lavaa ja toinen oikealla. Lavan keskiosa jätetään tyhjäksi vertailuja varten.
4. Kilpailijat tuodaan lavan keskiosaan korkeintaan viiden kilpailijan ryhmissä ja heidät ohjataan tekemään neljä käännöstä oikealle.
5. Kun vertailut on tehty, koko sarja laitetaan yhteen riviin numerojärjestyksessä ennen kuin kilpailijat poistuvat lavalta.

Esikarsinta tapahtuu seuraavasti:
1. Jos kilpailijoita on yli 21, tuomarit merkitsevät lomakkeisiin “x” niiden kilpailijoiden kohdalle, jotka kuuluvat tuomarin mielestä 15. parhaan kilpailijan joukkoon.
2. Jos kilpailijoita on 16-21, tuomarit merkitsevät lomakkeisiin ’’x’’ niiden 1-6 kilpailijan kohdalle, jotka eivät heidän mielestään kuulu 15. parhaan joukkoon.
3. Vain 15 kilpailijaa jatkavat kilpailua ensimmäisellä kierroksella.´

Tasapisteet
Mikäli kaksi tai useampi urheilija päätyy esikarsinnassa samoihin pisteisiin kamppaillessaan paikasta 15 parhaan joukossa, tuodaan tasapisteissä olevat urheilijat uudelleen lavalle ja tuomaristo pisteyttää tasapisteissä olevat kilpailijat uudelleen.

Alkukilpailu
Alkukilpailun kulku:
1. Viisitoista (15) alkukilpailuun selvinnyttä kilpailijaa pyydetään numerojärjestyksessä lavalle.
2. Kilpailijat tekevät numerojärjestyksessä viiden (5) kilpailijan ryhmissä neljä käännöstä oikealle.
3. Tuomarit tekevät havaintonsa kilpailijoista yhden ryhmien kaikkien kilpailijoiden kesken ja antavat sen jälkeen vertailuehdotuksensa päätuomarille, joka laskee tuomareilta saadut vertailuehdotukset.
4. Viisi (5) eniten vertailuehdotuksia saanutta kilpailijaa pääsee ensimmäiseen varsinaiseen vertailuun, jossa tehdään neljä käännöstä oikealle.
5. Päätuomari voi päättää poistaako hän kilpailijat vertailun jälkeen lavalta, koska he ovat saaneet arvostelunsa tuomareilta.
6. Seuraavaan vertailuun otetaan tuomareilta toiseksi eniten vertailuehdotuksia saaneet kilpailijat. Jos useampi kilpailija on saanut yhtä paljon vertailuehdotuksia, eikä heitä kaikkia voida ottaa samaan vertailuun ratkaisee päätuomari, kumpaan vertailuun kukin kilpailija kutsutaan. Jos vertailuehdotusten määrässä on hajontaa, voidaan edellisessä vertailussa ollut kilpailija pyytää jäämään myös seuraavaan vertailuun.
7. Kaikki kilpailijat saavat esikarsinnan jälkeen vähintään kaksi vertailua (yksi numerojärjestyksessä ja toinen tuomareiden ottamana).

Alkukilpailun pisteet
Alkukilpailun tuomariarvostelu tapahtuu seuraavasti:
1. Jokainen tuomari antaa kilpailijalle pisteet sijoituksen perusteella ja varmistaa, ettei kaksi kilpailijaa ole saanut samoja sijoituspisteitä.
2. Seitsemällä tai viidellä tuomarilla ylin ja alin sijoituspiste otetaan pois varsinaisesta arvostelusta. Loput pisteet lasketaan yhteen ja ne muodostavat ensimmäisen kierroksen pisteet. Tasapistetilanteet ratkaistaan korkeimpien arvosteltujen pisteiden perusteella.
3. Kuusi parasta jatkaa finaaliin.

Tasapisteet
Mikäli kaksi tai useampi kilpailija päätyy alkukilpailussa tasapisteisiin, ratkaistaan sijoitukset perustuen parempiin yksittäisiin annettuihin sijoituksiin. Tasapistetilanteessa kaikkien tuomareiden antamat sijoitukset otetaan huomioon.

Alkukilpailun arviointi
Tuomarit vertailevat kilpailijoita seuraavin kriteerein:

1. Kehon tasapainoisuus ja muoto:
– Mittasuhteet
– Kehon linjat
– Kiinteys
2. Kehon kokonaisvaikutelma, jossa otetaan huomioon:
– Ihon sävy/rusketus
– Ryhti
– Yleisvaikutelma
– Kauneus
3. Lihasten harmonia, tasapuolinen kehitys ja symmetrisyys

Finaali
Kuusi (6) vähiten alkukilpailusta pisteitä saanutta kilpailijaa pääsee finaalin.

Finaalin kulku on seuraava:
1. Kilpailijat saapuvat lavalle yksitellen, numerojärjestyksessä ja suorittavat kävelyn.
Kävely suoritetaan seuraavasti:
– Kilpailija kävelee lavan takaseinän mukaisesti, pysähtyy lavan keskellä, kääntyy yleisöön päin ja
tekee yhden vapaavalintaisen poseerauksen edestä.
– Tämän jälkeen kilpailija kävelee kohti tuomareita, erikseen määritettyyn sekä merkittyyn paikkaan ja tekee poseerauksen kasvot yleisöön päin.
– Kilpailija tekee käännökset ja esittää fysiikkansa vapaavalintaisilla poseerauksilla.
– Kilpailijan on tehtävä poseeraukset merkityn alueen sisällä.
– Näiden käännösten jälkeen kilpailija siirtyy paikalleen kilpailijariviin.
2. Jokaisesta kilpailijasta esitellään numero, nimi, paikkakunta ja tiimi.
3. Päätuomari kutsuu kaikki kilpailijat lavan keskelle vertailuun numerojärjestyksessä. Tämän vertailun jälkeen päätuomari muuttaa kilpailijoiden paikkoja, ja kilpailijat tekevät vielä toisen vertailun.

Finaalin pisteet
Toisen kierroksen tuomaripisteiden antaminen tapahtuu seuraavasti:
1. Kärkikuusikon pisteet nollataan alkukilpailun jälkeen.
2. Jokainen tuomari antaa kuudelle finalistille pisteet sijoituksen perusteella ja varmistaa, ettei kaksi kilpailijaa ole saanut samaa sijoituspistettä.
3. Seitsemällä tai viidellä tuomarilla ylin ja alin sijoituspiste otetaan pois varsinaisesta arvostelusta. Loput pisteet lasketaan yhteen ja ne muodostavat finaalikierroksen pisteet. Tasapistetilanteet ratkaistaan sijoituspisteiden perusteella. Enemmän parempia sijoituspisteitä saanut kilpailija nousee korkeammalle sijalle.

Finaalin arviointi
Finaalikierroksella käytetään arvioinnissa samoja kriteereitä kuin alkukilpailussa, minkä lisäksi esiintyminen kävelyssä huomioidaan arvostelussa.

Tulosten julistaminen
a) Kilpailijat tuodaan numerojärjestyksessä riviin odottamaan tulosten julistamista.
b) Kilpailun juontaja tai päätuomari aloittaa tulosten julistamisen kuudennesta sijasta. Kuudenneksi sijoittuneelle kilpailijalle annetaan hänelle kuuluvat palkinnot ja seuraavaksi julistetaan kilpailussa viidenneksi tullut kilpailija, jolle myös annetaan hänelle kuuluvat palkinnot. Ja sitten neljänneksi, kolmanneksi ja toiseksi tulleet kilpailijat saavat kuulutuksen jälkeen omat palkintonsa. Kilpailun voittaja kuulutetaan viimeiseksi ja hän ottaa paikan lavan keskeltä. Kilpailijat asetetaan tulosten julkistamisen jälkeen riviin, jossa järjestys on seuraava: kuudes, neljäs, toinen, voittaja (keskellä), kolmas ja viides.

Tasapisteet
Mikäli kaksi tai useampi kilpailija päätyy finaalissa tasapisteisiin, ratkaistaan sijoitukset vastaavalla tavalla kuin alkukilpailussa, eniten parempia sijoituksia saanut urheilija sijoittuu korkeimmalle tasapisteissä olevien kesken.

Body fitness -kilpailun neljäsosakäännökset

Näkymä edestä
Rento ja ryhdikäs asento, pää ja katse ovat samassa suunnassa kehon kanssa, kantapäät yhdessä, jalkaterät suunnattuna 30° kulmassa, polvet yhdessä ja polvinivelet suorassa, vatsa sisäänvedettynä, rintakehä ulkona, olkapäät takana, molemmat kädet roikkuvat rentona vähän koukistettuna kyynärpäästä, peukalot ja sormet yhdessä, kämmen vartalon suuntaisesti noin 10 cm etäisyydellä vartalosta, sormet yhdessä kuppimaisessa asennossa. Asento on ryhdikäs ja kehon painopiste on suorassa. Tämä on normaali asento, eikä sitä tule liioitella. Lihasten jännittäminen on kielletty. Kilpailijoita varoitetaan kerran, jos he eivät ole sääntöjen määräämässä asennossa. Toisesta varoituksesta kilpailijan sijoitusta voidaan laskea.

Käännös oikeaan/ näkymä vasemmalta
Rento ja ryhdikäs asento, pää ja katse ovat samassa suunnassa kehon kanssa, kantapäät yhdessä, jalkaterät suunnattuna 30° kulmassa, polvet yhdessä ja polvinivelet suorassa, vatsa sisäänvedettynä, rintakehä ulkona, olkapäät takana, vasen käsi roikkuu rentona vähän koukistettuna kyynärpäästä ja vähän kehon takana, peukalo ja sormet yhdessä ranteen suuntaisesti. Oikea käsi tulee hieman näkyviin sivuprofiilissa, samoin kuin oikea olkapää. Peukalo ja sormet yhdessä ranteen suuntaisesti, käsivarsi hieman koukistettuna. Käsien asento kiertää ylävartaloa hieman vasemmalle, jossa vasen olkapää on alempana ja oikea vastaavasti hieman ylempänä. Asento on ryhdikäs ja kehon painopiste on suorassa. Tämä on normaali asento, eikä sitä tule liioitella. Lihasten jännittäminen on kielletty. Kilpailijoita varoitetaan kerran, jos he eivät ole sääntöjen määräämässä asennossa. Toisesta varoituksesta kilpailijan sijoitusta voidaan laskea.

Käännös oikeaan/ näkymä takaa
Rento ja ryhdikäs asento, pää ja katse ovat samassa suunnassa kehon kanssa, kantapäät yhdessä, jalkaterät suunnattuna 30° kulmassa, polvet yhdessä ja polvinivelet suorassa, vatsa sisäänvedettynä, rintakehä ulkona, olkapäät takana, molemmat kädet roikkuvat rentona vähän koukistettuna kyynärpäästä, peukalot ja sormet yhdessä, kämmen vartalon suuntaisesti noin 10 cm etäisyydellä vartalosta, sormet yhdessä kuppimaisessa asennossa. Asento on ryhdikäs ja kehon painopiste on suorassa. Tämä on normaali asento, eikä sitä tule liioitella. Lihasten jännittäminen on kielletty. Kilpailijoita varoitetaan kerran, jos he eivät ole sääntöjen määräämässä asennossa. Toisesta varoituksesta kilpailijan sijoitusta voidaan laskea.

Käännös oikeaan/ näkymä oikealta
Rento ja ryhdikäs asento, pää ja katse ovat samassa suunnassa kehon kanssa, kantapäät yhdessä, jalkaterät suunnattuna 30° kulmassa, polvet yhdessä ja polvinivelet suorassa, vatsa sisäänvedettynä, rintakehä ulkona, olkapäät takana, oikea käsi roikkuu rentona vähän koukistettuna kyynärpäästä ja vähän kehon takana, peukalo ja sormet yhdessä ranteen suuntaisesti. Vasen käsi tulee hieman näkyviin sivuprofiilissa, samoin kuin vasen olkapää. Peukalo ja sormet yhdessä kehon suuntaisesti, käsivarsi hieman koukistettuna. Käsien asento kiertää ylävartaloa hieman oikealle, jossa oikea olkapää on alempana ja vasen vastaavasti hieman ylempänä. Asento on ryhdikäs ja kehon painopiste on suorassa. Tämä on normaali asento, eikä sitä tule liioitella. Lihasten jännittäminen on kielletty. Kilpailijoita varoitetaan kerran, jos he eivät ole sääntöjen määräämässä asennossa. Toisesta varoituksesta kilpailijan sijoitusta voidaan laskea.
Yhteistyössä SEO-markkinoinnin kanssa