Kilpailumaksun käyttöönotto


Huolenaihe fitnessurheilussa kilpailemisen kustannusten noususta on aito ja ei koske ainoastaan Suomen Fitnessurheilu ry:n (SFU) lajeja, vaan myös maailmanlaajuisesti koko kilpaurheilun lajikirjoa ja kaikkea urheilun harrastamista. Sähkön- ja energianhintojen dramaattisesta noususta sekä vallitsevan maailmantilanteen takia, on aiheutunut lähes kaikkien kustannusten nousuja Suomessa ja maailmalla. Ne heijastuvat kaikkeen tekemisen nyt ja tulevaisuudessa.

Olemme Suomen Fitnessurheilu ry:ssä tehneet pitkäjänteistä työtä sen eteen, että kilpailijamme ovat saaneet erittäin laadukkaat puitteet kilpailla kilpailuissamme, koulutusmahdollisuuden kehittyä, harjoittelumahdollisuuden harjoituskilpailussamme ja mahdollisuuden päästä edustamaan Suomea kansainvälisiin arvokilpailuihin.

SFU:n hallitus vahvisti kokouksessaan toiminnan strategiset kulmakivet, jotka ohjaavat Suomen Fitnessurheilu ry:n toimintaa ja investointeja, nyt ja tulevaisuudessa.

1. Suomen laadukkaimmat kilpailut ja kilpailupaikat
2. Jatkuva koulutus ja kehittäminen
3. Toiminnan taattu pitkäaikainen jatkuvuus
4. EM ja MM-kilpailut ja parhaiden kilpailijoiden niihin lähettäminen
5. Puhtaasti parasta ja osa suomalaista liikunta- ja urheiluperhettä
6. Helppo tavoitettavuus, fitness on elämäntapa

Onnistuimme pitämään näistä valituista strategisista kulmakivistä kiinni vaikeimpina korona-aikoina ja haluamme pitää niistä kiinni myös jatkossa. Vaikka tiedostamme, että kustannusten nousu voi olla jollekin pahimmillaan jopa ylitsepääsemätön este jatkaa kilpailemista Suomen Fitnessurheilu ry:n alaisissa kilpailuissa, on kilpailumaksut otettava käyttöön. Kilpailumaksuilla voidaan varmistaa jatkossakin kilpailuiden sekä niiden järjestämisen korkea taso, mikä on kautta aikain ollut yksi tärkeimmistä lajin kiinnostavuuden kasvattajista. Lisäksi kilpailumaksuilla voidaan taata edelleen kilpailutapahtumien järjestämisen jatkuvuus nykyisellä tasolla. Kilpailumaksut ovat käytössä lähes poikkeuksetta muiden IFBB:n jäsenmaiden kansallisissa kilpailuissa sekä aina kansainvälisissä kilpailuissa.

Kilpailemalla Suomen Fitnessurheilu ry:n kilpailuissa jokainen kilpailija voi olla vakuuttunut siitä, että saa maailman kärkiluokan fasiliteetit kilpailuissa Suomessa, SUEK:n dopingtestauksen takaamana tasapuolisen menestysmahdollisuuden, mahdollisuuden kilpailla arvokilpailuissa EM- ja MM- mitaleista sekä mahdollisuuden kilpailla IFBB:n kansainvälisissä kilpailuissa.

Muita SFU:n hallituksen päättämiä asioita


Valmentajakoulutus:
1.1.2023 alkaen tulee voimaan sääntö, jonka perusteella jokaisella syksyllä 2023 kilpailevalla fitnessurheilijalla tulee olla viimeistään vuoden 2023 aikana I-tason Fitnessvalmentajakoulutuksen suorittanut valmentaja. Fitnessvalmentajakoulutuksia järjestetään tarvittaessa, jo suunnitellun lisäksi lisää, vuoden 2023 aikana.

Sakko dopingrikkomuksesta:
Antidopingtyön kehittämiseksi SFU hallitus päätti ottaa käyttöön 1.1.2023 alkaen säännön, jonka mukaan, mikäli urheilijaa, valmentajaa tai muuta Suomen Fitnessurheilu ry:n toiminnassa mukana olevaa rangaistaan dopingrikkomuksesta, ko. henkilö tai taho on velvollinen maksamaan yhdistykselle 5000 euroa (viisituhatta) sakkoa. Sakon suuruus voi vaihdella dopingrikkomuksen mukaan. Lopullisen sakon suuruuden määrittää yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen hallitus voi myös määrätä sakon maksettavaksi jälkikäteen.

Urheilija- sekä valmentajatoimikunnat:
Suomen Fitnessurheilu ry:n hallitus päätti laajentaa 1.1.2023 alkaen toimikuntatyöskentelyn, osaksi fitnessurheilun kehittämistä, myös kilpailijoille ja valmentajille. Ensi vuonna tullaan perustamaan urheilija- sekä valmentajien toimikunnat. Urheilija- ja valmentajatoimikuntien välityksellä kehitetään entisestään tiedonvälitystä toimijoiden ja SFU:n hallituksen välillä, kuten on jo nyt toiminnassa, tuomaritoimikunnan osalta.

Maksukompensaatio:
Henkilö, joka maksaa tiimilisenssin vuodelle 2023 sekä lunastaa kilpailulisenssin vuodelle 2023, hänen ei tarvitse maksaa valmentajalisenssiä vuodelle 2023.
Yhteistyössä SEO-markkinoinnin kanssa