Women’s physique


Women’s physique -kilpailijan fysiikan pitää olla urheilullisesti treenattu ja sen pitää myös olla naisellinen sekä kaunis. Women’s physique fysiikka on lihaksikkaampi ja lihasten erottuvuus selväpiirteisempi kuin body fitness -kilpailijalla. Lihasmassa ja lihaserottuvuus ei saa olla niin paljon kuin kehonrakentajilla.

Sarjat
Suomessa kilpaillaan yhdessä avoimessa sarjassa.
Mikäli  SM-kilpailussa kolme tai vähemmän kilpailijoita, se voidaan poistaa Suomen Fitnessurheilu ry:n kilpailulajeista seuraavana vuonna.

Masters -sarjat
Kansainvälisissä kilpailuissa masters–kilpailija voi kilpailla ikäluokassaan sinä vuonna, jolloin kilpailija täyttää 35 vuotta.

Kilpailuvärit
Pikavärien käyttö kilpailussa on kielletty. Pikaväreillä tarkoitetaan värejä, jotka levitetään iholle juuri ennen kilpailua ja jotka lähtevät pyyhkäisyllä pois iholta.
Kilpailuvärien levittäminen kilpailupaikan lämmittely- tai muissa tiloissa on kielletty.
Kilpailija, joka käyttää sääntöjen vastaisia pikavärejä voidaan sulkea pois kilpailusta tai jos värit alkavat valua häiritsevästi, kilpailijan sijoitusta voidaan pudottaa 1-3 sijalla. Päätuomari tiedottaa asiasta tuomaristoa.
Jos kilpailija sotkee väreillä kilpailupaikkaa, hän joutuu vastuuseen aiheuttamista vahingoista ja niiden siivoamisista tai korjaamisista.
Poseerausöljyä voidaan käyttää, mutta päätuomari voi poistaa kilpailijan pyyhkimään pois öljyä kesken kilpailun, jos öljyä on liian paljon iholla tai se valuu häiritsevästi.

Asu
Poseerausasuissa pitää noudattaa seuraavia sääntöjä:
a) Asun tulee olla kaksiosainen bikini, jossa alavatsa ja alaselkä erottuvat näkyvästi. Bikinien alaosan tulee peittää vähintään puolet pakaroista. Sallittuja materiaaleja ovat yksiväriset, yksiväriset hologrammi- ja samettineulokset. Asut voi halutessaan koristella kristallikivin tai paljetein. Asuissa voidaan käyttää ulkomuotoa kohentavia tukirakenteita (push up-tyynyt rintakupeissa).
b) Kilpailijan täytyy käyttää lavalla samaa kilpailuasua kuin punnituksessa. Sääntöjen vastaisesta asusta päätuomari voi antaa rangaistuksen tai evätä kilpailemisen.

Kilpailukierrokset

Esikarsinta
Esikarsinta pidetään kun kilpailijoita on yli 15 samassa sarjassa.

Esikarsinta etenee seuraavalla tavalla:
1. Esikarsinnan asu on sama kuin ensimmäisellä kierroksella
2. Koko sarja tuodaan lavalle numerojärjestyksessä yhteen riviin.
3. Rivi jaetaan kahteen yhtä suureen ryhmään ja sijoitetaan niin, että toinen ryhmä on vasemmalla puolella lavaa ja toinen oikealla. Lavan keskiosa jätetään tyhjäksi vertailuja varten.
4. Kilpailijat tuodaan lavan keskiosaan korkeintaan viiden kilpailijan ryhmissä ja heidät ohjataan tekemään neljä käännöstä oikealle.
5. Kun vertailut on tehty, koko sarja laitetaan yhteen riviin numerojärjestyksessä ennen kuin kilpailijat poistuvat lavalta.

Esikarsinta tapahtuu seuraavasti:
1. Jos kilpailijoita on yli 21, tuomarit merkitsevät lomakkeisiin “x” niiden kilpailijoiden kohdalle, jotka kuuluvat tuomarin mielestä 15. parhaan kilpailijan joukkoon.
2. Jos kilpailijoita on 16-21, tuomarit eliminoivat lomakkeisiin 1-6 kilpailijan kohdalle ”x”, jotka eivät heidän mielestään kuulu 15. parhaan kilpailijan joukkoon.
3. Vain 15 kilpailijaa jatkavat kilpailua ensimmäisellä kierroksella.

Alkukilpailu – neljäsosakäännökset ja pakollisten asentojen vertailut

Alkukilpailun järjestys on seuraava:
1. Viisitoista (15) alkukilpailuun selvinnyttä kilpailijaa pyydetään numerojärjestyksessä lavalle.
2. Viisitoits (15) kilpailijaa tekevät päätuomarin komennosta anatomiset asennot eli neljäsosakäännökset oikealle.
3. Kilpailijat tekevät numerojärjestyksessä viiden (5) kilpailijan ryhmissä neljä pakollista asentoa (tuplahauikset edestä, rinta sivulta, tuplahauikset takaa ja ojentaja sivulta -poseerauksen.).
4. Tuomarit tekevät havaintonsa kilpailijoista ja antavat sen jälkeen vertailuehdotuksensa päätuomarille, joka laskee tuomareilta saadut vertailuehdotukset.
5. Viisi eniten vertailuehdotuksia saanutta kilpailijaa pääsee ensimmäiseen varsinaiseen vertailuun, jossa tehdään neljä pakollista asentoa, jotka ovat:
– Tuplahauikset edestä
– Rinta sivulta
– Tuplahauikset takaa
– Ojentaja sivulta
6. Päätuomari voi päättää poistaako hän kilpailijat vertailun jälkeen lavalta, koska he ovat saaneet arvostelunsa tuomareilta.
7. Seuraavaan vertailuun otetaan tuomareilta toiseksi eniten vertailuehdotuksia saaneet kilpailijat. Jos useampi kilpailija on saanut yhtä paljon vertailuehdotuksia, eikä heitä kaikkia voida ottaa samaan vertauluun ratkaisee päätuomari kumpaan vertailuun kukin kilpailija kutsutaan. Jos vertailuehdotusten määrässä on hajontaa, voidaan edellisessä vertailussa ollut kilpailija pyytää jäämään myös seuraavaan vertailuun.
8. Kaikki kilpailijat saavat esikarsinnan jälkeen vähintään kaksi vertailua (yksi numerojärjestyksessä ja toinen tuomareiden ottamana).

Alkukilpailun pisteet (pakolliset asennot)
Alkukilpailun tuomariarvostelu tapahtuu seuraavasti:
1. Jokainen tuomari antaa kilpailijalle pisteet sijoituksen perusteella ja varmistaa, ettei kaksi kilpailijaa ole saanut samoja sijoituspisteitä.
2. Seitsemällä tai viidellä tuomarilla ylin ja alin sijoituspiste otetaan pois varsinaisesta arvostelusta. Loput pisteet lasketaan yhteen ja ne muodostavat alkukilpailun pisteet. Tasapistetilanteet ratkaistaan korkeimpien arvosteltujen pisteiden perusteella.
3. Kuusi parasta jatkaa finaaliin

Finaali
Kuusi (6) vähiten alkukilpailusta pisteitä saanutta kilpailjaa pääsee finaalin.

Finaalin ensimmäisen kierroksen kulku (pakolliset asennot)
1. Kilpailijat kuulutetaan lavalle numerojärjestyksessä yksitellen.
2. Päätuomari ohjaa kilpailijoita tekemään yhdessä neljä pakollista poseerausta lavalla.
3. Päätuomari voi tarvittaessa muuttaa kilpailijoiden paikkoja ja ottaa toisen vertailun, jos tilanne sen vaatii.
4. Kun kaikki kuusi finalistia ovat tehneet finaalin ensimmäisen kierroksen, kilpailu jatkuu posedownin jälkeen finaalin toisella kierroksella eli vapaaohjelmilla.

Pose down
Pakollisten asentojen jälkeen kaikki kuusi finalistia kutsutaan numerojärjestyksessä lavalle pose downiin yhteen riviin. Päätuomari antaa kilpailijoille 30 sekuntia aikaa ns. pose downiin. Pose downista ei anneta pisteitä.

Pakollisten asentojen tuomariarvostelu finaalissa
Finaalin ensimmäisellä kierroksella käytetään samoja kriteerejä tuomariarvostelussa kuin alkukilpailussa.

Finaalin ensimmäisen kierroksen pisteet (pakolliset asennot)
Alkukilpailun pisteet lasketaan vain sijoille 7-15. Kärkikuusikon pisteet nollataan alkukilpailun jälkeen ja pisteet tulevat finaalin ensimmäiseltä kierrokselta seuraavalla tavalla:
Jokainen tuomari laittaa kilpailijat paremmuusjärjestykseen siten, ettei kaksi kilpailijaa saa samoja sijoituksia. Parhain ja heikoin tuomareiden antama piste poistetaan seitsemällä tai viidellä tuomarilla.
Tämä tulos kerrotaan kahdella. Kilpailija saa finaalin ensimmäisestä kierroksesta 2/3 finaalin pisteistä.

Finaalin toisen kierroksen kulku (vapaaohjelma)
1. Ennen kuin kilpailijat tulevat lavalle, heidän numero, nimi ja seura/tiimi kuulutetaan.
2. Kilpailijat esittävät musiikin mukaan tehdyn vapaaohjelmansa, jonka kesto on maksimissaan 60 sekuntia. Vapaaohjelmassa pitää tehdä kaikki neljä pakollista poseerausta muiden poseerausten lisäksi.

Vapaaohjelman tuomariarvostelu finaalin toisella kierroksella
1. Kilpailijat esittävät oman vapaavalintaisen ohjelmansa musiikkiin sovitettuna. Tuomarit arvostelevat poseeraukset lihaksikkuuden, erottuvuuden, tyylin, persoonallisuuden, urheilullisen koordinaation ja yleisvaikutelman perustella. Tuomarit pistävät merkille myös ohjelman pehmeyden, taiteellisuuden ja koreografian. Mitään poseerausten lukumäärää vapaaohjelmassa ei ole. Kilpailijan pitää vain esittää kehonsa kaikki lihasryhmät tasapuolisesti ohjelmansa aikana.
2. Poseerausohjelmassa ei saa maata lattialla, esitellä pakaralihaksia pyllistämällä yleisöön päin tai nostamalla housuja sivuilta ylös leveä selkä edestä tai takaa poseerauksissa, jotta reisilihasten yläosat tai pakarat näkyisivät. Nämä poseeraukset ovat ehdottomasti kiellettyjä.
3. Lisävarusteiden (props) käyttö on kielletty.

Finaalin toisen kierroksen pisteet (vapaaohjelma)
Jokainen tuomari laittaa kilpailijat paremmuusjärjestykseen siten, ettei kaksi kilpailijaa saa samoja sijoituksia. Seitsemällä tai viidellä tuomarilla korkein ja matalin piste eliminoidaan pisteenlaskusta. Kilpailija saa finaalin toisesta kierroksesta 1/3 finaalin pisteistä.
Finaalin ensimmäisen kierroksen (pakolliset asennot) pisteet lasketaan yhteen finaalin toisen kierroksen (vapaaohjelma) pisteiden kanssa.


Tulosten julistaminen

Tulosten julistaminen tapahtuu seuraavalla tavalla:
a) Kilpailijat tuodaan numerojärjestyksessä riviin odottamaan tulosten julistamista.
b) Kilpailun juontaja tai päätuomari aloittaa tulosten julistamisen kuudennesta sijasta. Kuudenneksi sijoittuneelle kilpailijalle annetaan hänelle kuuluvat palkinnot ja seuraavaksi julistetaan kilpailussa viidenneksi tullut kilpailija, jolle myös annetaan hänelle kuuluvat palkinnot. Ja sitten neljänneksi, kolmanneksi ja toiseksi tulleet kilpailijat saavat kuulutuksen jälkeen omat palkintonsa. Kilpailun voittaja kuulutetaan viimeiseksi ja hän ottaa paikan lavan keskeltä. Kilpailijat asetetaan tulosten julkistamisen jälkeen riviin, jossa järjestys on seuraava: kuudes, neljäs, toinen, voittaja (keskellä), kolmas ja viides.

Tasapisteet
Kilpailijoiden, jotka ovat päätyneet pistelaskussa tasapisteisiin, sijoitukset ratkaistaan seuraavalla tavalla:
Alkukilpailu
Kilpailija, joka on saanut parempia yksittäisiä sijoituksia tuomareilta alkukilpailussa saa paremman sijoituksen alkukilpailussa.
Finaali
1. Finaalissa kilpailija, joka on saanut finaalikierroksen ensimmäisellä kierroksella (vertailut) parempia yksittäisiä sijoituksia saa paremman sijoituksen finaalissa.
2. Jos pisteet ovat tämänkin jälkeen tasan, sijoitukset määräytyvät finaalin toisen kierroksen (vapaaohjelma) yksittäisten sijoitusten perusteella.
3. Jos pisteet ovat edelleen tasan, sijoitukset määräytyvät alkukilpailun yksittäisten sijoituksien perusteella.

Poseerausasennot

Yleistä
Kilpailijaa arvostellessaan tuomarin pitää tarkastella kilpailijaa rutiinilla, joka mahdollistaa kilpailijan fysiikan arvostelun kokonaisuutena. Pakollisten asentojen vertailussa tuomarin täytyy ensin tarkkailla päälihasryhmiä, joita poseerauksessa esitellään. Tuomarin pitää katsoa kilpailijan fysiikkaa kokonaisuudessaan, aloittaen päästä alaspäin. Tuomari ottaa arvostelussaan huomioon ensivaikutelman, lihaksien koon ja niiden paksuuden, lihasten tasasuhtaisen kehityksen, lihaserottuvuuden ja fysiikan rasvattomuuden. Tarkastellessaan kilpailijan fysiikkaa päästä alaspäin, tuomarin on tarkkailtava kilpailijan kaulaa, hartioita, rintaa, käsien lihaksia, olkapäiden ja rinnan yhtymäkohtaa, vatsalihaksia, vyötäröä, jalkoja, pohkeita ja jalkateriä. Samaan tapaan tuomari tekee myös havaintoja kilpailijan tehdessä selkäposeerauksia; ylä- ja alaepäkäslihakset, teres- ja infraspinatus -lihakset, pitkät selkälihakset, pakarat, reisihauikset ja reiden takaosan lihakset, pohkeet ja jalkaterät. Yksityiskohtaiset huomiot pitää tehdä vertailuiden aikana, kuitenkin pitäen mielessä kilpailijan kokonaisvaikutelman ja tasasuhtaisuuden. Pakollisten asentojen vertailut ovat hyvin tärkeä osa kilpailua, jossa tuomarien on tehtävä päätös kilpailijoiden paremmuudesta, koskien lihasmassaa, tasasuhtaista kehitystä, lihasten paksuutta ja niiden erottuvuutta.

Kilpailijan arvostelu
Ensimmäiseksi tuomarin pitää muistaa, että hän arvostelee naisurheilijaa, tarkoituksena hakea täydellistä naiskehoa. Siksi tärkein seikka arvostelussa on muoto – lihaksikas, mutta silti naisellinen muoto. Muut arvosteltavat seikat ovat täysin samoja kuin miehiäkin arvosteltaessa, mutta naisurheilija ei saa lihaksikkuudessa kuitenkaan näyttää maskuliiniselta eli miehekkäältä. Naisurheilijan lihaserottuvuus ei saa näyttää johtuneen suuresta painon pudotuksesta. Kilpailijan pitää myös osata liikkua sulavasti ja tyylikkäästi lavalla.

Tuomarikriteerit
Women’s physique -kilpailijoita arvostellaan seuraavalla tavalla:
– Symmetria, muoto, mittasuhteet, lihasten sopusuhtaisuus toisiinsa, ryhti ja kauneus.
– Fysiikan arvostelu ja vertailut tehdään alkukilpailussa.
Fysiikan pitää olla joka tavalla yllä mainittujen kriteerien mukainen ja siinä pitää olla naisellista kauneutta.
Kehonrakennustermeillä revityn kireä, säikeinen, kuorittu, kuiva, suonikas, massiivinen, paksu ja tiivis eivät ole ihanteellisia arvostelukriteereitä. Jokaisen kilpailijan kohdalla otetaan huomioon pituus, paino ja rakenne. Liiallisesta lihasmassasta voidaan sakottaa pisteissä.
Arvostelustandardi on body fitnessin ja naisten kehonrakennuksen välillä.

Women’s physique -kilpailun neljäsosakäännökset

Käännös oikealle:
Rento ja ryhdikäs asento, pää ja katse ovat samassa suunnassa kehon kanssa, kantapäät yhdessä, jalkaterät suunnattuna 30° kulmassa, polvet yhdessä ja polvinivelet suorassa, vatsa sisäänvedettynä, rintakehä ulkona, olkapäät takana, vasen käsi roikkuu rentona vähän koukistettuna kyynärpäästä ja vähän kehon takana, peukalo ja sormet yhdessä ranteen suuntaisesti. Oikea käsi tulee hieman näkyviin sivuprofiilissa, samoin kuin oikea olkapää. Peukalo ja sormet yhdessä ranteen suuntaisesti, käsivarsi hieman koukistettuna. Käsien asento kiertää ylävartaloa hieman vasemmalle, jossa vasen olkapää on alempana ja oikea vastaavasti hieman ylempänä. Tätä pidetään normaalina ja asentoa ei saa liioitella taivuttamalla kehoa ja nostamalla käsiä. Tämä on rento asento. Lihasten liiallinen jännittäminen on kielletty. Kilpailijoita varoitetaan kerran, jos he eivät ole sääntöjen määräämässä asennossa. Toisesta varoituksesta kilpailijan sijoitusta voidaan laskea.

Neljäsosakäännös takaa:
Rento ja ryhdikäs asento, pää ja katse ovat samassa suunnassa kehon kanssa, kantapäät yhdessä, jalkaterät suunnattuna 30° kulmassa, polvet yhdessä ja polvinivelet suorassa, vatsa sisäänvedettynä, rintakehä ulkona, olkapäät takana, molemmat kädet roikkuvat rentona vähän koukistettuna kyynärpäästä, peukalot ja sormet yhdessä, kämmen vartalon suuntaisesti noin 10 cm etäisyydellä vartalosta, sormet yhdessä kuppimaisessa asennossa. Tämä on rento asento. Lihasten liiallinen jännittäminen on kielletty. Kilpailijoita varoitetaan kerran, jos he eivät ole sääntöjen määräämässä asennossa. Toisesta varoituksesta kilpailijan sijoitusta voidaan laskea.

Käännös oikealle:
Rento ja ryhdikäs asento, pää ja katse ovat samassa suunnassa kehon kanssa, kantapäät yhdessä, jalkaterät suunnattuna 30° kulmassa, polvet yhdessä ja polvinivelet suorassa, vatsa sisäänvedettynä, rintakehä ulkona, olkapäät takana, oikea käsi roikkuu rentona vähän koukistettuna kyynärpäästä ja vähän kehon takana, peukalo ja sormet yhdessä ranteen suuntaisesti. Vasen käsi tulee hieman näkyviin sivuprofiilissa, samoin kuin vasen olkapää. Peukalo ja sormet yhdessä kehon suuntaisesti, käsivarsi hieman koukistettuna. Käsien asento kiertää ylävartaloa hieman oikealle, jossa oikea olkapää on alempana ja vasen vastaavasti hieman ylempänä. Tätä pidetään normaalina ja asentoa ei saa liioitella taivuttamalla kehoa ja nostamalla käsiä. Tämä on rento asento. Lihasten liiallinen jännittäminen on kielletty. Kilpailijoita varoitetaan kerran, jos he eivät ole sääntöjen määräämässä asennossa. Toisesta varoituksesta kilpailijan sijoitusta voidaan laskea.

Neljäsosakäännös eteen:
Rento ja ryhdikäs asento, pää ja katse ovat samassa suunnassa kehon kanssa, kantapäät yhdessä, jalkaterät suunnattuna 30° kulmassa, polvet yhdessä ja polvinivelet suorassa, vatsa sisäänvedettynä, rintakehä ulkona, olkapäät takana, molemmat kädet roikkuvat rentona vähän koukistettuna kyynärpäästä, peukalot ja sormet yhdessä, kämmen vartalon suuntaisesti noin 10 cm etäisyydellä vartalosta, sormet yhdessä kuppimaisessa asennossa. Tämä on rento asento. Lihasten liiallinen jännittäminen on kielletty. Kilpailijoita varoitetaan kerran, jos he eivät ole sääntöjen määräämässä asennossa. Toisesta varoituksesta kilpailijan sijoitusta voidaan laskea.

Pakolliset asennot

1. Tuplahauikset edestä
Kilpailija seisoo tuomaristoon päin, jalat lähellä toisiaan ja samassa linjassa. Kilpailija nostaa molemmat kätensä olkapäiden tasolle ja koukistaa käsiään kyynärvarsista ja ranteista siten, että kyynärvarret ovat 90 asteen kulmassa. Näin hauikset ja kyynärvarret jännittyvät. Ne ovat päähuomion kohteena tässä poseerauksessa. Sormet ovat pidettävä auki poseerauksen aikana. Kilpailijan on myös jännitettävä kaikkia muitakin esilläolevia lihasryhmiä, kuten reisiä, selkä- ja rintalihaksia. Molemmat jalkapohjat eivät saa olla lattiassa, vaan poseeraus tehdään lantiota taivuttaen.
Tuomari katsoo, että kilpailijalla on täyteläisen näköiset hauikset ja tekee huomioita, jos kilpailijalla on hauisten ja kyynärvarsilihasten välissä tyhjää johtuen lihasten kiinnityskohdista. Tuomari tarkkailee lihasryhmien kokoa ja erottuvuutta, ja hakee täyteläisiä lihasten muotoja. Liittymäkohtia. Tuomari kiinnittää huomion myös kilpailijan fysiikan kokonaisbalanssiin, lihasmassaan, rakenteeseen ja lihasten erottuvuuteen.

2. Rintaposeeraus sivulta
Kilpailija voi valita tässä poseerauksessa sen sivun, joka hänestä tuntuu tai näyttää paremmalta. Kilpailija seisoo sivuttain tuomaristoon nähden ottaen takimmaisella kädellä kiinni etummaisen käden ranteesta ja ojentaen käsiä suoriksi, puristaen molempia käsiä yhteen, nostaen rintakehää ylös ja saaden näin rintalihakset jännittymään. Etummainen jalka pitää olla nostettuna ylös varpaiden varaan ja takimmainen jalka suorana. Tässä poseerauksessa kilpailijan on jännitettävä myös reiden takaosia ja pohkeita. Tuomarit tarkastelevat rintalihasten massaa ja rintakehän laajuutta. Tuomarien arvostelussa tässä poseerauksessa ovat myös pohjelihas, hauis ja reiden takaosat, joista tuomarit tekevät arvionsa kilpailijan sivuprofiilista.

3. Tuplahauikset takaa
Kilpailija seisoo selkä tuomaristoon päin, koukistaa kätensä samalla tavalla kuin tuplahauis edestä poseerauksessa ja asettaa toisen jalkansa taakse varpaiden varaan, näyttääkseen pohjelihaksen. Kilpailija jännittää myös olkapäät, kaikki selkälihaksensa, reisihauikset ja pohkeet. Tuomari tarkistaa ensin kilpailijan käsilihasten kehityksen ja sitten aloittaa tarkastelun päästä alaspäin; niska, olkapäät, hauikset, ojentajat, kyynärvarret, epäkäslihakset, teres- ja infraspinatus -lihakset, keskiselän paksut selkälihakset, kylkilihakset, leveät selkälihakset, pakarat, reisihauikset ja pohkeet. Tämä poseeraus auttaa ehkä eniten tuomareita arvioimaan kilpailijan laadukkuutta lihasten paksuudessa, erottuvuudessa ja kokonaistasapainossa.

4. Ojentaja sivulta
Kilpailija voi valita tässä poseerauksessa sen sivun, joka hänestä tuntuu tai näyttää paremmalta. Kilpailija seisoo sivuttain tuomaristoon nähden ja vie etummaisen käden suoraksi sivulle, ottaen selän takaa toisella kädellä kiinni etummaisen käden ranteesta tai kyynärvarresta, puristaen molempia käsiä yhteen ojentajaa jännittäen, nostaen rintakehää ylös ja jännittäen kylki- ja vatsalihakset. Etummainen jalka pitää olla ojennettuna suorana edessä varpaiden varassa ja takimmainen jalka pitää olla suorana. Tässä poseerauksessa kilpailijan on jännitettävä myös reisihauiksiaan ja pohkeita. Tuomarit tarkastelevat ensisijaisesti kilpailijan ojentajalihaksia ja arvostelevat myös kilpailijan jokaisen näkyvän lihasryhmän aloittaen päästä alaspäin.

Alkukilpailun arvostelu
Alkukilpailun tuomaroinissa on tärkeintä kilpailijan antama yleiskuva. Tuomarin pitää suosia kilpailijaa, jolla on harmoninen ja klassinen fysiikka. Tuomarin pitää myös katsoa kilpailijan kokonaisuutta, anatomista rakennetta (mukaan lukien leveät hartiat, korkea ja paksu rintakehä, oikeanlaiset mutkat selkärangassa, raajojen ja keskivartalon sopusuhtaisuus toisiinsa nähden, jalkojen ja säärien suoruus). Tuomarin pitää kiinnittää huomiota myös kilpailijan ihoon, onko siinä arpia, tatuointeja, aknea, läikkiä, joita IFBB pitää virheinä kehoa arvosteltaessa, kuten myös kampaamattomia hiuksia, hyvän mallisia varpaita ja jalkoja. Jos tuomarilla on vaikeaa päättää kilpailijoiden paremmuudesta, voidaan edellä mainittuja seikkoja käyttää arvostelussa tekemään eroa kahden tasavertaisen kilpailijan arvioinnissa.
Päätuomari voi ilmoittaa tuomaristolle kilpailijan sijoitusten laskemisesta 1-3 sijaa, jos hänen fysiikkansa ei täytä IFBB:n sääntöjä ja sen lajikriteerejä (mm. injektioilla turvotetut oudonmalliset lihakset, tatuoinnit jotka peittävät kilpailijan kehoa, jos fysiikkaa ei voida arvostella normaalisti tatuointien takia).

Lavaesiintyminen

Seuraavat seikat ovat ehdottomasti kiellettyjä lavaesiintymisessä:
a) Kilpailijat eivät saa käyttää lavalla kenkiä, silmälaseja, päähuiveja, korvarenkaita, peruukkia tai muita kehoa kohentavia lisäkkeitä. Kilpailija ei myöskään saa syödä purukumia tai makeisia ollessaan lavalla. Korujen käyttö on kielletty lukuun ottamatta vihkisormusta.
b) Lisävälineiden käyttö on ehdottomasti kielletty kilpailun aikana (esim. hattu, aurinkolasit…)
c) Liiasta öljystä voidaan rangaista pisteissä.
d) Alkukilpailun aikana naiskilpailijoiden hiukset pitää nostaa ylös, jotta olkapäiden ja yläselän lihakset ovat esillä selkeästi. Hiukset voidaan muotoilla finaalia varten.
Yhteistyössä SEO-markkinoinnin kanssa