Suomen Fitnessurheilun yleiset säännöt


Suomen Fitnessurheilu ry. on aatteellinen yhdistys, joka noudattaa Suomen yhdistyslain sääntöjä ja toimii niiden mukaisesti.

Suomen Fitnessurheilu ry. toimii suomalaisen fitness- ja kehonrakennuslajien hyväksi, jonka tavoitteena on lajien ylläpitäminen ja kehittäminen Suomessa sekä toimia seurojensa (tiimien) valtakunnallisena yhdistyksenä, aatteellisena järjestönä ja yhdyssiteenä sekä fitness- ja kehonrakennuslajien lajiliittona. Suomen Fitnessurheilu ry. on Suomen Olympiakomitean virallinen jäsenjärjestö.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää harjoitus- ja valmennustapahtumia, toimeenpanee kilpailuja, näytöksiä, kursseja ja juhlia sekä tukee fitnesslajien tutkimus- ja kehittämistoimintaa. SFU valvoo kaikkien lajin harrastajien ja lajin parissa toimivien etuja sekä sääntöjen noudattamista. Yhdistys edustaa Suomessa kansainvälistä kehonrakennus- ja fitnessliittoa IFBB:tä (International Federation of Bodybuilding and Fitness)

Suomen Fitnessurheilu ry. noudattaa International Federation of Bodybuilding and Fitness -liiton (IFBB) sääntöjä.

Suomen Fitnessurheilu ry. noudattaa Suomen Urheilun Eettinen Keskus ry:n (Suek) voimassaolevia sääntöjä. Suekin keskeisiä toiminta-alueita ovat dopingtestaus, koulutustoiminta sekä kansainvälinen toiminta. Toiminnan arvot ovat eettisyys, oikeudenmukaisuus, laatu ja asiantuntijuus.

Suomen Fitnessurheilu ry. sitoutuu kansallisella tasolla osallistumaan rauhaa edistäviin toimiin. Yhdistys sitoutuu edistämään naisten osallistumista urheiluun ja heidän vaikuttamistaan urheiluun liittyvässä päätöksenteossa. Yhdistys sitoutuu lisäksi tukemaan ja kannustamaan urheiluetiikan edistämistä, taistelemaan dopingia ja kilpailutapahtuminen manipulointia vastaan ja toimimaan vastuullisesti ympäristökysymyksissä. Suomen Fitnessurheilu ry. tuomitsee kaikki rotuun, politiikkaan tai uskontoon liittyvät väittelyt ja mielenosoitukset. Maiden ja yksilöiden välillä ei saa olla mitään rotuun, ihonväriin, uskontoon tai poliittisiin mielipiteisiin liittyvää erottelua.

Urheilija tai toimitsija, joka uhkaa tuomaria tai toimitsijaa sanoilla tai eleillä tai joka käyttää hyökkääviä sanoja toista urheilijaa, toimitsijaa tai tuomaria kohtaan kieltäytyen vetämästä sanojaan tai uhkauksiaan pois, voidaan rangaista kilpailukiellolla tai erottaa määräajaksi.

Jos kilpailija antaa positiivisen doping –näytteen kansainvälisissä kilpailuissa tai hänet on valittu edustusjoukkueeseen kansainväliseen kilpailuun, mutta testitulos saadaan vasta matkan aikana tai sen jälkeen, on kilpailija velvollinen korvaamaan kaikki kulut, joita yhdistykselle on koitunut hänen kilpailumatkansa kuluista (mm. lennot, hotellimajoitus, kilpailuun osallistumismaksut ja muut matkasta yhdistykselle koituneet kulut).

Urheilija, valmentaja tai toimitsija, jonka käytös katsotaan heikentävän yhdistyksen tai IFBB:n mainetta, voidaan rangaista toimintakiellolla tai erottaa SFU:n alaisesta toiminnasta määräajaksi.

Osallistuminen IFBB:n tai SFU:n ulkopuolisen liiton tai vastaavan kilpailutoimintaan

Suomen Fitnessurheilu ry:n  alaista, yleisiin ja kilpailusääntöihin sitoutunutta urheilijaa, valmentajaa, huoltajaa, tuomaria tai muuta virkailijaa, joka urheilijana tai minä tahansa toimitsijana tai virkailijana ottaa osaa fitnessurheilussa tai kehonrakennuksessa järjestettävään kilpailuun, joka ei ole kansainvälisen fitness- ja kehonrakennusliiton (IFBB) alainen, järjestämä, tunnustama tai hyväksymä, ei valita osallistumispäivästä alkaen seuraavan täyden kalenterivuoden loppuun asti missään ominaisuudessa Suomen maa- tai edustusjoukkueeseen.*

SFU:n alaisen urheilijan antidopingsopimus irtisanotaan, jos urheilija osallistuu missä tahansa ominaisuudessa yllä tarkoitettuun kilpailuun, joka ei ole IFBB:n tai SFU:n alainen eikä niiden tunnustama tai hyväksymä. Tämän jälkeen urheilija ei voi tehdä uutta Suomen Fitnessurheilu ry:n antidopingsopimusta ennen kuin vähintään kaksi vuotta on kulunut siitä, kun urheilijan antidopingsopimuksen voimassaolo on irtisanomisen johdosta päättynyt.

IFBB ja Suomen Fitnessurheilu ry. noudattavat WADA: n säännöstöä. Säännöstöön perustuen Suomen Fitnessurheilu ry:n sopimuksen allekirjoittaneen kilpailulisenssiurheilijan, joka on osallistunut kilpailuihin, joissa ei ole WADA: n hyväksymiä dopingtestejä, tulee käydä henkilökohtaisesti  WADA:n hyväksymässä dopingtestissä ennen kuin hän voi palata takaisin IFBB:n kilpailuihin. Tähän urheilija tarvitsee luvan Suomen Fitnessurheilu ry:n hallitukselta. Dopingtestin kustannuksista vastaa urheilija itse.**

Joissain erikoistapauksissa IFBB:n kurinpitokomissio voi ehdottaa IFBB:n hallitukselle tai Suomen Fitnessurheilu ry:n hallitukselle urheilijan tai toimitsijan erottamista. Kilpailija tai yhdistyksen toimitsija, joka rikkoo yhdistyksen sääntöjä vastaan tai toimii sen tarkoitusperiä vahingoittavalla tavalla, voidaan rangaista kilpailu- ja toimitsijakiellolla tai erottaa määräajaksi siitä päivästä lähtien, kun rikkomus on tehty. Jokainen kilpailija tai toimitsija, joka on määrätty urheilija- tai toimitsijakieltoon, ei saa kilpailla, osallistua näytöksiin, pitää seminaareja, toimia tuomarina, järjestää tilaisuuksia tai toimia järjestelijänä hänen omassa tai muussa maassa, jossa on IFBB:n toimintaa tai IFBB:n hyväksymä jäsenjärjestö.

*Näissä säännöissä osallistumisella tarkoitetaan, kilpailemista, esiintymistä, seminaarin, luennon tai muun koulutuksen järjestämistä sekä toteuttamista, toimitsijana tai tuomarina toimimista, oman kuvan tai henkilöllisyyden antamista markkinointitarkoitukseen ja / tai osan ottamista muun kuin IFBB:n kilpailuun tai tapahtumaan jollakin muulla tavalla.

**Jos sopimuksen voimassaolo on päättynyt urheilijan, valmentajan tai muun tukihenkilön aloitteesta, hänen kanssaan ei tehdä uutta sopimusta ennen kuin sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka kuluessa sopimus lakkaa olemasta voimassa, on kulunut yksi täysi kalenterivuosi. Jos urheilija allekirjoittaa myöhemmin uuden sopimuksen, hän on sopimuksen allekirjoittamista seuraavat kuusi (6) kuukautta kilpailun ulkopuolisen testauksen piirissä, ennen kuin hän saa osallistua Suomen Fitnessurheilu ry:n kansallisiin mestaruuskilpailuihin tai niiden karsintoihin tai muuhun Suomen Fitnessurheilu ry:n alaiseen viralliseen kilpailuun.

Lue lisää Suomen Fitnessurheilu ry:n yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmasta:
Suomen Fitnessurheilu ry:n yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma

Lue lisää Suomen Fitnessurheilu ry:n ympäristövastuusuunnitelmasta:
Ympäristövastuusuunnitelma
Yhteistyössä SEO-markkinoinnin kanssa