Tuomarit


Yhteys tuomareihin: info@suomenfitnessurheilu.fi


Tuomarisäännöt


Tuomarien-esittely


Suomen Fitnessurheilu ry:n tuomaritoiminta


 


Visio

Suomen Fitnessurheilu ry:n sääntöjen mukainen laadukas tuomarityöskentely.


 


Missio

Tuottaa ja jatkuvasti kehittää Suomen Fitnessurheilun sääntöjä sekä urheilullisia arvoja noudattavaa ammattaitaitoista, rehtiä ja tasapuolista tuomarityöskentelyä Suomessa.


 


Strategia

Kouluttamalla, ohjaamalla, perehdyttämällä ja kehittämällä omaa päätuomari- ja tuomaritoimintaa varmistaa tuomaritoiminnan tasokkuus Suomen Fitnessurheilu ry:n kilpailuissa sekä suomalaisten tuomarityön tasokkuus IFBB:n kansainvälisissä kilpailuissa.


 


Strategian kulmakivet • Ammattitaito

  • Puolueettomuus

 • Kehitys

  • Ajankohtaisuus

 • Sitoutuminen

  • Kansainvälisyys


 


1. Päätuomarien tehtävät:


 


Tehtävät kilpailukauden aikana: • Suomen Fitnessurheilu ry:n sääntöjen osaaminen ja niiden tulkinta sekä noudattamisen valvonta. Ristiriitatilanteiden ratkaisu ja linjan veto kilpailuissa sekä muissa tuomaritoimintaa koskevissa tilanteissa.

 • Tuomarien käytettävyyden kartoitus ja tuomaripaneelien laadinta kutakin kilpailua varten.

 • Tuomarien tehtävien organisointi kilpailijarekisteröintiä varten

 • Kilpailun asianmukaisen etenemisen varmistaminen.

 • Tuomaripaneelin arviointien sääntöjen mukaisuuden varmistaminen.

 • Tuomarien arvosteluiden arviointi ja palautteen anto kilpailujen jälkeen.

 • Tarvittava muu palautteen anto tuomarien toiminnasta.

 • Tehtävien jako päätuomaritiimin sisällä.

 • Yhteistyö päätuomaritiimin sisällä, osallistuminen tuomaritoimikunnan työhön sekä yhteydenpito tuomarien ja Suomen Fitnessurheilu ry:n hallituksen kanssa.

 • Sisäisten ja ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa toimiminen.

 • Lajien hyvän imagon vaaliminen


 


Tehtävät kilpailukauden ulkopuolella: • Tuomarikoulutuksen organisointiin ja sisällön tuottamiseen osallistuminen

 • Uusien tuomarien rekrytointiin osallistuminen

 • Tehtävässä toimivien tuomarien toiminnan arviointi, palaute ja jatkokoulutuksen organisointi

 • Sääntöjen osaaminen ja niiden tulkinta, epäkohtien ratkaisu ja linjan veto tuomarityöskentelyyn liittyvissä asioissa.

 • Yhteydenpito päätuomaritiimin sisällä, tuomarien sekä Suomen Fitnessurheilu ry:n hallituksen kanssa tarvittaessa.

 • Yhteydenpito sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa

 • Lajien hyvän imagon vaaliminen


 


2. Tuomaritoimikunnan tehtävät • Tuomaritoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen -> kehitysehdotukset Suomen Fitnessurheilu ry:n hallituksen käsiteltäviksi

 • Tarvittavien sääntöuudistusten valmistelu-> esitys Suomen Fitnessurheilu ry:n hallitukselle

 • Tuomarikoulutusten ja -tapaamisten organisointiin sekä sisällön tuottamiseen osallistuminen

 • Tiivis yhteistyö tuomaritoimikunnan sisällä ja yhteydenpito tuomarien sekä Suomen Fitnessurheilu ry:n hallituksen kanssa

 • Kentältä tuleviin kysymyksiin vastaaminen sovitusti

 • Lajien hyvän imagon vaaliminen


 


3. Tuomarien tehtävät


 


3.1. Nimetyt vastuutehtävät kilpailuissa: • Määriteltyjen sarjojen sääntöjä noudattava ja asianmukainen arvostelu

 • Pisteenlasku määritellyissä sarjoissa

 • Lavatuomarin tehtävät määritellyissä sarjoissa

 • Takahuoneen toiminnan organisointi annetun tehtäväjaon mukaisesti sisältäen mm.   • SFU ry:n sekä kilpailun järjestäjän sääntöjen noudattamisen valvonta

   • Kilpailun etenemisen aikataulun mukaisesti varmistus.

   • Vastuu kilpailunumeroista

   • Sarjojen kokoaminen kilpailua varten

   • Yleisen siisteyden ja asianmukaisen käyttäytymisen valvonta


 


3.2. Kaikkien tuomareiden vastuulla kilpailuissa: • Sääntöjen noudattamisen ja kilpailujen aikataulun mukaisen etenemisen varmistaminen

 • Lajien hyvän imagon vaaliminen


 


3.3. Vastuutehtävät kilpailijoiden rekisteröinnissä: • Tiedotteiden jakaminen ja kilpailujärjestäjän ja -paikan säännöistä informointi

 • Pituus- ja painomittaus

 • Kilpailuasujen tarkistus päätuomarin ohjeistuksen mukaisesti

 • Kilpailunumeroiden arvonta

 • Musiikkien vastaanotto ja järjestäminen

 • Kilpailijakorttien jako

 • Tiimien huoltajakorttien jako


 


3.4. Kaikkien tuomarien vastuulla kilpailijoiden rekisteröinnissä: • Lajien sääntöjen osaaminen ja niiden noudattamisen valvonta

 • Tilaisuuden asianmukaisen etenemisen varmistaminen

 • Lajien hyvän imagon vaaliminen

 • Muut päätuomarien tai kilpailun järjestäjän kautta tulevat tehtävät

 • Tuomaritestin suorittajat osallistuvat kilpailijakokoukseen


 


3.5. Tehtävät kilpailujen ulkopuolella: • Aktiivinen osallistuminen järjestettyihin koulutuksiin

 • Aktiivinen oman osaamisen kehittäminen

 • Lajien positiivisen imagon vaaliminen

 • Yhteydenpito päätuomarien, tuomaritoimikunnan ja Suomen Fitnessurheilu ry:n kanssa tarvittaessa

 • Henkilökohtaisten kiinnostuksen kohteiden tuomaritoiminnassa ja sekä yleisten kehityskohteiden esiin tuominen tuomaritoimikunnalle / päätuomareille


 


4. Tuomariasu


 


4.1. Miehet:

– Sininen takki, jossa IFBB -tuomarimerkki

– Harmaat housut

–  Valkoinen / vaalean sininen kauluspaita

–  IFBB –solmio


 


4.2. Naiset:

–  Sininen takki, jossa IFBB -tuomarimerkki

–  Harmaat housut tai hame

–  Valkoinen / vaalean sininen kauluspaita

–  IFBB -solmio tai IFBB -huivi (ei pakollinen)


 


5. Tuomarina esiintyminen


 


5.1. Kiellettyä:

Edistää omia tai toisen liiketoimia kilpailupaikalla tai muuten tuomariasussa tai toimimalla Suomen Fitnessurheilu ry:n nimissä tilaisuuksissa, jotka eivät ole SFU:n järjestämiä.


 


5.2. Luvanvaraista:

Julkisiin tuomarina esiintymisiin tarvitaan Suomen Fitnessurheilu ry:n hallituksen lupa.


 


6. Mahdollisuudet tuomarityössä • Tuomaritoimikunnan jäsenyys

 • Kansainvälinen tuomari

 • Päätuomari


 


7. Uusien tuomarien rekrytointi


 


7.1. Prosessi 1. Tarvekartoitus

  2. Hakumenettely / avoin hakemus

 2. Vaatimukset

  4. Kolmivaiheinen valintaprosessi


 


7.2. Rekrytointi käytännössä • Rekrytointi tarpeen mukaan, kartoitus minimissään kalenterivuoden alussa.

 • Haku julkaistaan Suomen Fitnessurheilun nettisivuilla sekä tarpeen mukaan myös sosiaalisessa mediassa. • Hakijoilta kirjallinen vapaamuotoinen hakemus, jossa käytävä ilmi kokemus, koulutus ja/tai muut tehtävään pätevöittävät seikat. • Soveltuvimmat hakijat kutsutaan haastatteluun. (vähintään 2 haastattelijaa, mukana päätuomari ja Suomen Fitnessurheilu ry:n hallituksen jäsen. ) • Haastattelussa painotetaan lajien ja sääntöjen tuntemista, puolueettomuutta, kokemusta ja paineensietokykyä. Haastattelujen pohjalta soveltuvimmat hakijat jatkavat tuomaritestiin. • Ennen tuomaritestiä hakijoille toimitetaan koulutusmateriaalia ja mahdollisesti järjestetään koulutus. • Testituomarointeja 1-2 kilpailussa, jonka jälkeen tehdään lopullinen päätös valinnoista.

 • Tuomariksi haluavat voivat myös lähettää avoimen vapaamuotoisen hakemuksen SFU ry:lle valmiiksi vaikkei julkista hakua olisi käynnissä. • Poikkeus: IFBB Pro –kilpailijat. Vaatimuksena koulutus ja onnistunut testituomarointi sekä päätuomarin ja Suomen Fitnessurheilu ry:n hyväksyntä.