Antidoping


Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry vastaa antidopingtoiminnan, kilpailumanipulaation ehkäisyn sekä katsomoturvallisuuden ja -viihtyvyyden valtiosopimusten toimeenpanosta sekä tekee aktiivista yhteistyötä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.

Suomen Fitnessurheilu ry. noudattaa SUEK ry:n voimassaolevia sääntöjä.

SUEK ry:n osoite: https://www.suek.fi/


Antidopingohjelma


Antidopingsopimus


Antidopingtoimikunta


Voimassa olevat urheilun toimintakiellot Suomen Fitnessurheilu ry:ssä:
Rebwar Sohrabi, men’s physique

Suomen urheilun eettinen keskus (SUEK) on antanut ilmoituksen positiivisesta testituloksesta lokakuussa 2017 kilpailuissa tehdyissä testeissä.Rebwar Sohrabi (Men’s Physique) on testattu SM-kilpailujen yhteydessä 8.10.2017 Lahdessa, ja näyte on sisältänyt urheilussa kiellettyjä aineita. Näyte on sisältänyt: Klenbuterolia, joka kuuluu Maailman Antidopingtoimisto WADAn Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelon 2017 luokkaan 8.1 anaboliset aineet (erikseen määritelty aine) ja Kanrenonia, joka kuuluu Maailman Antidopingtoimisto WADAn Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelon 2017 luokkaan S.5, diureetit ja peiteaineet.

Suomen Fitnessurheilu ry. on asettanut Rebwar Sohrabille 28.6.2018 neljän (4) vuoden rangaistuksen Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) Valvontalautakunnan suosituksen mukaisesti ajalle 7.11.2017-6.11.2021. Urheilun toimintakiellossa on huomioitu väliaikainen urheilun toimintakielto.

Valvontalautakunta antoi päätöksensä tapaukseen liittyen 24.1.2018 ja Urheilun oikeusturvalautakunta hylkäsi päätöksestä tehdyn valituksen 25.5.2018. Tämän jälkeen urheilijalla oli vielä 30 päivän valitusoikeus, jonka hän on jättänyt käyttämättä. Suomen Fitnessurheilu Ry on toiminut näissä tapauksissa SUEK:n tai muun vastaavan elimen (tässä tapauksessa Valvontalautakunnan) suositusten mukaisesti.

Silloin, kun dopingrikkomus on todettu kilpailun yhteydessä, johtaa se automaattisesti tuloksen hylkäämiseen. Suomen antidopingsäännöstön 9 § yksittäisten kilpailutulosten hylkääminen:

”Yksilölajin kilpailussa tapahtunut dopingrikkomus johtaa automaattisesti kyseisessä kilpailussa saadun tuloksen hylkäämiseen kaikkine seurauksineen, mukaan lukien kaikkien mitalien, pisteiden ja palkintojen menettäminen.”

Rebwar Sohrabin kilpailusuoritus 8.10.2017 SM-kilpailussa hylätään ja hän menettää SM-voittonsa Men’s Physique-sarjassa +179 cm.Rashad Amiri, men’s physique

Suomen urheilun eettinen keskus (SUEK) on antanut ilmoituksen dopingtestin välttelystä ja testimääräyksen noudattamatta jättämisestä marraskuussa 2017 esitetystä kilpailun ulkopuolisesta testistä. Dopingasioiden Valvontalautakunta on antanut tapauksesta päätöksen 18.6.2018.

SUEK Ry:n valtuuttama testiryhmä on 26.11.2017 yrittänyt tavoittaa Rashad Amiria (Men’s Physique) kilpailun ulkopuoliseen testiin siinä onnistumatta. Urheilijaa on tavoiteltu ja asiaa on yritetty monelta taholta selvittää useamman päivän ajan 29.11.2017 asti. Urheilija ei ole antanut tapauksesta mitään selvitystä, eikä ole myöskään kiistänyt mitään hänelle esitettyjä väitteitä.

Suomen Fitnessurheilu ry. on asettanut Rashad Amirille 19.6.2018 neljän (4) vuoden rangaistuksen Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) Dopingasioiden Valvontalautakunnan suosituksen mukaisesti ajalle 9.3.2018-8.3.2022. Urheilun toimintakiellossa on huomioitu väliaikainen urheilun toimintakielto.

Valvontalautakunta antoi päätöksensä tapaukseen liittyen 18.6.2018. Suomen Fitnessurheilu Ry on toiminut näissä tapauksissa SUEK:n tai muun vastaavan elimen (tässä tapauksessa Dopingasioiden Valvontalautakunnan) suositusten mukaisesti.

Samalla urheilijan edustama tiimi X-Core saa varoituksen.


Younes Salimi, men’s physique

Younes Salimi on testattu kilpailujen yhteydessä 23.9.2017 Helsingissä, ja näyte on sisältänyt urheilussa kiellettyjä aineita. Näyte on sisältänyt: Stanotsolia ja Metandienonia, jotka kuuluvat Maailman Antidopingtoimisto WADAn Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelon 2017 luokkaan 5.1, anaboliset aineet (ei erikseen määritelty aine) sekä Hydroklooritiatsidia, joka kuuluu Maailman Antidopingtoimisto WADAn Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelon 2017 luokkaan 8.5, diureetit ja peiteaineet sekä Amiloridia, joka kuuluu Maailman Antidopingtoimisto WADAn Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelon 2017 luokkaan 5.5, diureetit ja peiteaineet.

Suomen Fitnessurheilu ry. (SFU) on asettanut Younes Salimille 12.1.2018 neljän (4) vuoden urheilun toimintakiellon Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) Valvontalautakunnan suosituksen mukaisesti ajalle 30.10.2017-29.10.2021. Urheilun toimintakiellossa on huomioitu 30.10.2017 asetettu väliaikainen urheilun toimintakielto.

Valvontalautakunta antoi päätöksensä tapaukseen liittyen 11.1.2018. Suomen Fitnessurheilu Ry on toiminut näissä tapauksissa SUEK:n tai muun vastaavan elimen (tässä tapauksessa Valvontalautakunnan) suositusten mukaisesti.

Silloin, kun dopingrikkomus on todettu kilpailun yhteydessä, johtaa se automaattisesti tuloksen hylkäämiseen. Suomen antidopingsäännöstön 9 § YKSITTÄISTEN KILPAILUTULOSTEN HYLKÄÄMINEN:


”Yksilölajin kilpailussa tapahtunut dopingrikkomus johtaa automaattisesti kyseisessä kilpailussa saadun tuloksen hylkäämiseen kaikkine seurauksineen, mukaan lukien kaikkien mitalien, pisteiden ja palkintojen menettäminen.”


Näin ollen Younes Salimin kilpailusuoritus 23.9.2017 SM-karsinnassa hylätään ja SFUn sääntöjen mukaisesti hänen edustamansa tiimi, Team Fullmetall, saa varoituksen.


Ville Mikkola, classic bodybuilding

IFBB Finland ry:n antoi Ville Mikkolalle (classic bodybuilding) kahdeksan (8) vuoden urheilun toimintakiellon, syynä dopingtestistä kieltäytyminen 17.12.2013. Koska Mikkolalle on määrätty urheilun toimintakielto kilpailun ulkopuolisessa testissä 18.6.2013, näytteessä on todettu 17a-trenbolonia, joka on WADA:n kiellettyjen aineiden ja menetelmien listalla.

IFBB Finland ry:n antoi kilpailijalle 8 vuoden kilpailu- ja toimitsijakiellon ajalle 5.2.2014-4.2.2022.


Meri Taskinen, Women’s Physique

Women’s physique -kilpailija Meri Taskiselle on tehty kilpailun ulkopuolinen dopingtesti 11.3.2015. Dopingtestinäytteen tulos on ollut positiivinen. Näyte on sisältänyt klenbuterolia sekä anastrotsolia. Klenbuteroli kuuluu WADAn kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelon 2015 kohtaan S1.2 (muut anaboliset aineet) ja anastrosoli kohtaan S4.1 (hormoneihin ja aineenvaihduntaan vaikuttavat modulaattorit: aromataasi- inhibiittorit).

IFBB Finland ry. on asettanut 24.5. 2015 Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n Valvontalautakunnan suosituksen mukaisesti Taskisen neljän vuoden urheilun toimintakieltoon ajalle 22.4.2015–21.4.2019. Urheilun toimintakiellossa on huomioitu väliaikainen urheilun toimintakielto. Meri Taskisen kilpailusuoritus 19.4. 2015 Sportyfeel Fitness Classicissa hylätään, myös urheilijan edustamalle Team Solanalle on annettu tapauksesta varoitus.

Urheilun toimintakielto merkitsee, että urheilija ei saa kilpailla, toimia valmentajana-, huoltajana- tai toimitsijana missään urheilulajissa, joka on Maailman tai Suomen antidopingsäännöstön alainen.

Meri Taskinen edustaa Team Solanaa, jolle on annettu  IFBB Finland ry:n sääntöjen mukainen varoitus. Kahdesta varoituksesta tiimi voidaan sulkea IFBB Finland ry:n toiminnasta pois määräajaksi.


Maria Vitikkala, women’s physique

Women’s physique -kilpailija Maria Vitikkalalle on tehty kilpailun ulkopuolinen dopingtesti 15.6.2015. Dopingtestinäytteen tulos on ollut positiivinen. Vitikkalan antama dopingtestinäyte on sisältänyt stanotsololin, metandienonin ja dehydrokloorimetyylitestosteronin aineenvaihduntatuotteita.

IFBB Finland ry. on asettanut 9.8. 2015 Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n Valvontalautakunnan suosituksen mukaisesti Vitikkalan neljän vuoden urheilun toimintakieltoon ajalle 16.7.2015–15.7.2019. Urheilun toimintakiellossa on huomioitu väliaikainen urheilun toimintakielto.

Urheilun toimintakielto merkitsee, että urheilija ei saa kilpailla, toimia valmentajana-, huoltajana- tai toimitsijana missään urheilulajissa, joka on Maailman tai Suomen antidopingsäännöstön alainen.