Tuomarien säännöt


Tuomarit ja muut toimitsijat
Fitnessurheilukilpailuissa toimii seuraavat toimitsijat:
1) Päätuomari
2) Tuomariston sihteeri
3) Arvostelutuomarit (5-7 tuomaria)
4) Kaksi pisteiden laskijaa
5) Lavaohjaaja
6) Lämmittelytilojen ohjaajat
6) Kilpailun juontaja

Päätuomari
Päätuomari on kilpailun ylin toimitsija. Päätuomari vastaa kilpailusta ja valvoo, että kilpailijat ja tuomarit noudattavat sääntöjä. Päätuomari tarkistaa kilpailupaikan ennen kilpailua, huolehtii valojen suuntaamisesta, tuomarien esteettömästä näkymästä lavalle ja toimii ylimpänä virkailijana rekisteröinnissä sekä huolehtii muista kilpailuun liittyvistä seikoista.

Tuomariston sihteeri
Tuomariston sihteeri on yhteyshenkilönä päätuomarin, juontajan, takahuonetuomareiden ja arvostelevien tuomarien välillä. Tuomariston sihteeri huolehtii tarvittaessa myös arvostelulomakkeiden jakamisesta ja niiden keräämisestä.

Arvostelutuomarit
Arvostelutuomareita on kilpailun arvosta riippuen 5-7 kappaletta. Suomen mestaruuskilpailuissa käytetään 7 tuomarin paneelia.
Tuomarit eivät saa:
a) keskustella toistensa kanssa arvostelun aikana tai antaa kommentteja kilpailijoista tai ohjeita kilpailijoille.
b) kommentoida antamistaan tuomioista kenellekään ennen kilpailun päättymistä.
c) ottaa valokuvia arvostelun aikana.
d) olla alkoholin vaikutuksen alaisena tai nauttia alkoholia kilpailun aikana.
e) lähettää viestejä puhelimella arvostelun aikana.
f) poistua paikaltaan ennen kuin tuomittava sarja on poistunut lavalta.
g) keskustella tai arvostella kotimaan kilpailijoita tai kilpailun tuloksia internetissä.

Kaksi pisteiden laskijaa
Pisteiden laskijoiden pitää olla tuomariksi hyväksyttyjä ja koulutuksen käyneitä henkilöitä.

Tuomariasut
IFBB:n kilpailuissa tuomareiden asusäännökset ovat seuraavat:
a) Miestuomarien virallinen asu koostuu sinisestä pikkutakista, jossa vasemmalla puolella on IFBB:n logo rintataskussa, vaalean sinisestä tai valkoisesta paidasta, IFBB:n solmiosta, mustista kengistä ja harmaista tai mustista housuista.
b) Naistuomarien virallinen asu koostuu sinisestä pikkutakista, jossa vasemmalla puolella on IFBB:n logo rintataskussa, vaalean sinisestä tai valkoisesta paidasta, IFBB:n solmiosta tai huivista (ei välttämätön) ja harmaasta, mustasta tai tumman sinisestä hameesta tai puvunhousuista sekä siististä ja hyvän maun mukaisista kengistä kengistä. Lavatuomarin kenkien on oltava mustat.
c) Päätuomari voi antaa huomautuksen tai poistaa kilpailusta kilpailijan tai tuomarin, jonka asu ei täytä IFBB:n asettamia kriteereitä.

Kansallinen tuomarikortti
Kansallisen tuomarikortin voi saada suorittamalla läpi tuomarikurssin, testituomaroinnin sekä loppukokeen. Vaatimus tuomaritoimintaan on laaja kiinnostus fitness- ja fysiikkalajeista sekä halu viedä lajia eteenpäin.

Luokitukset ovat seuraavat:

1. Tuomarikokelas
Tuomariksi voi hakea Suomen Fitnessurheilu Ry:n ilmoittaman tuomarihaun kautta. Hakuprosessissa valituksi tulleet henkilöt suorittavat tuomarikurssin, testituomaroinnin sekä kirjallisen loppukokeen. Testituomarin arvostelua ei lasketa mukaan arvosteluun, mutta vertailemalla tuomarikokelaan antamia arvosteluja ja tuomareiden sijoituksia, voidaan vähintään kolmen onnistuneen testituomarointisarjan ja hyväksytysti läpäistyn koulutuksen sekä loppukokeen jälkeen antaa tuomariarvo. Testituomarina voi joutua olemaan useammankin kerran, sillä kaikki riippuu tuomarikokelaan antamista arvosteluista ja kypsyydestä tuomaritehtävään.

2. Kansallisen tason tuomari
Kansallisen tason tuomari voi toimia kaikissa Suomessa pidettävissä kilpailuissa tuomarina. Kokeneimmat kansallisen tason tuomarit voivat auttaa kilpailun päätuomaria ja tehtävässä onnistuessaan toimia myöhemmin itse kilpailun päätuomarina. Kokeneemmat kansallisen tason tuomarit voivat myös toimia tuomareina Pohjoismaiden mestaruuskilpailuissa tai yhteispohjoismaalaisissa kilpailuissa, mikäli liitto antaa tähän mahdollisuuden.

3. IFBB:n kansainvälinen tuomari
Kokenut kansallisella tasolla toiminut tuomari saa mahdollisuuden kokeilla kansainvälistä tuomarikorttia Euroopan tai maailmanmestaruuskilpailuissa tai muussa soveltuvassa kansainvälisessä kilpailussa olemalla kilpailussa testituomarina. Luvan tuomarille antaa Suomen Fitnessurheilu ry. ja ehdotuksen tuomarin kelpoisuudesta antaa päätuomari/päätuomarit.
Kansainvälisen tuomarikortin haltioita on kolmea tasoa:
C-luokka – tuomarit, joilla on kansainvälistä kokemusta alle kolme vuotta.
B-luokka – tuomarit, joilla on kansainvälistä kokemusta 3-5 vuotta.
A-luokka – tuomarit, joilla on kansainvälistä kokemusta yli viisi vuotta.

Tuomariston nimeäminen
Tuomariasioista vastaa tuomaritoimikunta, joka kokouksessaan valitsee kilpailuihin sopivat tuomarit. Pyrkimyksenä on, että kaikkein kokeneimmat tuomarit muodostaisivat tuomariston rungon. Kilpailun päätuomari voi vielä vaikuttaa tuomariston koostumukseen kilpailussa tilanteen mukaan.
Yhteistyössä SEO-markkinoinnin kanssa