Tiimien tehtävät


Virallisen tiimin tarkoituksena on edistää suomalaista liikuntaa ja fitnessurheilua sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa omalla toiminta-alueellaan siten, että kaikilla on mahdollisuus harrastaa ja osallistua kunto- ja terveysliikuntaan, kilpa- ja huippu-urheiluun tai näihin liittyvään toimintaan edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

Virallinen tiimi
1) On oikeuttu osallistumaan Suomen Fitnessurheilu ry:n alaiseen toimintaan
2) Tarjoaa kunto-, ja terveysliikuntatoimintaa sekä kilpaurheilua
3) Tarjoaa ohjaus-, harjoitus- ja valmennustoimintaa
4) Saa kuukausittaisen SFU:n info-kirjeen sähköpostitse
5) Saa huoltajakortit / vast. SFU:n järjestämissä kilpailuissa

Tiimin jäsenet
1) Tiimillä on oltava yksi vastuuvalmentaja, joka on suorittanut I-tason fitnessvalmentajakoulutuksen.
2) Tiimin vastuuhenkilö on vastuussa kilpailijoistaan ja huoltajistaan kilpailupaikalla
3) Tiimin täytyy pitää kirjaa kilpailijoistaan ja järjestää heille kilpailuihin toimiva huoltajapalvelu. Tiimi huolehtii myös, että huoltajien ja kilpailijoiden yhteistyö toimii kilpailuissa.

Antidopingtoiminta ja urheilun eettisyys
1) Tiimi sitoutuu noudattamaan urheiluyhteisön Reilun Pelin -periaatteita.
2) Tiimin vastuuhenkilön on suoritettava Puhtaasti Paras -verkkokoulutus.
3) Tiimin vastuuhenkilön tulee suorittaa Vastuullinen Valmentaja -verkkokoulutus.
4) Tiimin tavoitteena on edistää fitnessurheilun yhdenvertaisuutta, reilua peliä ja puhdasta urheilua.
5) Tiimi hyväksyy, että mahdollisissa dopingtapauksissa sille voidaan antaa huomautus, varoitus tai se voidaan sulkea kilpailutoiminnan ulkopuolelle, jos joku sen kilpailijoista antaa positiivisen dopingnäytteen tai se sallii tiimin jäsenien dopingin käytön.
6) Suomen Fitnessurheilu ry:llä on oikeus olla hyväksymättä tiimiä mukaan toimintaansa, mikäli sille on huomautettu, varoitettu tai se on suljettu pois kilpailutoiminnasta.
7) Jos tiimiä edustanut urheilija antaa positiivisen doping-näytteen tiimiltä voidaan pyytää asiasta selvitys.

IFBB:n ja Suomen Fitnessurheilu ry:n säännöt
1) Tiimi on ja kaikki sen alaiset toimijat ovat velvollisia noudattamaan Suomen Fitnessurheilu ry:n kilpailu-, kurinpito ja yleisiä sääntöjä sekä SFU:n antidopingohjelmaa ja IFBB:n sääntöjä.
2) Tiimi voidaan erottaa Suomen Fitnessurheilu ry:n toiminnasta, mikäli sitä edustava taho (tiimi itse tai sitä edustava kilpailija) toimii Suomen Fitnessurheilu ry:n kilpailu- ja yleisten sääntöjen vastaisesti tai kilpailee muiden fitness- tai kehonrakennusliittojen kilpailuissa.
3) Tiimin jäsenenä tai sen toiminnassa ei saa olla muiden fitness- tai kehonrakennusliittojen tai -järjestöjen kilpailijoita tai toimitsijoita.
4) Tiimin vastuuhenkilön tai -valmentajan on osallistuttava vähintään kerran vuodessa SFU:n järjestämään valmentajien ja tiimien info-tilaisuuteen

Huoltajat
Tiimeille annetaan kilpailijamäärän mukaan huoltajakortteja yhteen kilpailuun seuraavasti:
1-3 kilpailijaa – 1 huoltajakortti
4-6 kilpailijaa – 2 huoltajakorttia
7-10 kilpailijaa – 4 huoltajakorttia
11-15 kilpailijaa – 6 huoltajakorttia
15-20 kilpailijaa – 10 huoltajakorttia
20-30 kilpailijaa – 15 huoltajakorttia
Yli 30 kilpailijaa – 20 huoltajakorttia
HUOM: Huoltajakortin voi luovuttaa toiselle samaa tiimiä edustavalle huoltajalle. Lavan takana ei saa olla kuin yllä mainittu maksimimäärä huoltajia.

Huoltajasäännöt
Jokaiselle tiimille annetaan huoltajakortteja kilpailijamäärän mukaan. Huoltajakortit hakee rekisteröitymishuoneesta tiimin virallinen edustaja, joka kuittaa allekirjoituksellaan kaikki huoltajakortit yhdellä kertaa.

Huoltaja ei saa ottaa valokuvia lavan takana muusta kuin omasta kilpailijasta, jota hän huoltaa.
Yhteistyössä SEO-markkinoinnin kanssa