Tuomarit


Yhteys tuomareihin: [email protected]

Suomen Fitnessurheilu ry:n tuomaritoiminta

Visio
Suomen Fitnessurheilu ry:n sääntöjen mukainen laadukas tuomarityöskentely.

Missio
Tuottaa ja jatkuvasti kehittää Suomen Fitnessurheilun sääntöjä sekä urheilullisia arvoja noudattavaa ammattaitaitoista, rehtiä ja tasapuolista tuomarityöskentelyä Suomessa.

Strategia
Kouluttamalla, ohjaamalla, perehdyttämällä ja kehittämällä omaa päätuomari- ja tuomaritoimintaa varmistaa tuomaritoiminnan tasokkuus Suomen Fitnessurheilu ry:n kilpailuissa sekä suomalaisten tuomarityön tasokkuus IFBB:n kansainvälisissä kilpailuissa.

Strategian kulmakivet

 • Ammattitaito
  • Puolueettomuus

 • Kehitys
  • Ajankohtaisuus

 • Sitoutuminen
  • Kansainvälisyys


1. Päätuomarien tehtävät:

Tehtävät kilpailukauden aikana:

 • Suomen Fitnessurheilu ry:n sääntöjen osaaminen ja niiden tulkinta sekä noudattamisen valvonta. Ristiriitatilanteiden ratkaisu ja linjan veto kilpailuissa sekä muissa tuomaritoimintaa koskevissa tilanteissa.

 • Tuomarien käytettävyyden kartoitus ja tuomaripaneelien laadinta kutakin kilpailua varten.

 • Tuomarien tehtävien organisointi kilpailijarekisteröintiä varten

 • Kilpailun asianmukaisen etenemisen varmistaminen.

 • Tuomaripaneelin arviointien sääntöjen mukaisuuden varmistaminen.

 • Tuomarien arvosteluiden arviointi ja palautteen anto kilpailujen jälkeen.

 • Tarvittava muu palautteen anto tuomarien toiminnasta.

 • Tehtävien jako päätuomaritiimin sisällä.

 • Yhteistyö päätuomaritiimin sisällä, osallistuminen tuomaritoimikunnan työhön sekä yhteydenpito tuomarien ja Suomen Fitnessurheilu ry:n hallituksen kanssa.

 • Sisäisten ja ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa toimiminen.

 • Lajien hyvän imagon vaaliminen


Tehtävät kilpailukauden ulkopuolella:

 • Tuomarikoulutuksen organisointiin ja sisällön tuottamiseen osallistuminen

 • Uusien tuomarien rekrytointiin osallistuminen

 • Tehtävässä toimivien tuomarien toiminnan arviointi, palaute ja jatkokoulutuksen organisointi

 • Sääntöjen osaaminen ja niiden tulkinta, epäkohtien ratkaisu ja linjan veto tuomarityöskentelyyn liittyvissä asioissa.

 • Yhteydenpito päätuomaritiimin sisällä, tuomarien sekä Suomen Fitnessurheilu ry:n hallituksen kanssa tarvittaessa.

 • Yhteydenpito sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa

 • Lajien hyvän imagon vaaliminen


2. Tuomaritoimikunnan tehtävät

 • Tuomaritoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen -> kehitysehdotukset Suomen Fitnessurheilu ry:n hallituksen käsiteltäviksi

 • Tarvittavien sääntöuudistusten valmistelu-> esitys Suomen Fitnessurheilu ry:n hallitukselle

 • Tuomarikoulutusten ja -tapaamisten organisointiin sekä sisällön tuottamiseen osallistuminen

 • Tiivis yhteistyö tuomaritoimikunnan sisällä ja yhteydenpito tuomarien sekä Suomen Fitnessurheilu ry:n hallituksen kanssa

 • Kentältä tuleviin kysymyksiin vastaaminen sovitusti

 • Lajien hyvän imagon vaaliminen


3. Tuomarien tehtävät

3.1. Nimetyt vastuutehtävät kilpailuissa:

 • Määriteltyjen sarjojen sääntöjä noudattava ja asianmukainen arvostelu

 • Pisteenlasku määritellyissä sarjoissa

 • Lavatuomarin tehtävät määritellyissä sarjoissa

 • Takahuoneen toiminnan organisointi annetun tehtäväjaon mukaisesti sisältäen mm.   • SFU ry:n sekä kilpailun järjestäjän sääntöjen noudattamisen valvonta

   • Kilpailun etenemisen aikataulun mukaisesti varmistus.

   • Vastuu kilpailunumeroista

   • Sarjojen kokoaminen kilpailua varten

   • Yleisen siisteyden ja asianmukaisen käyttäytymisen valvonta


3.2. Kaikkien tuomareiden vastuulla kilpailuissa:

 • Sääntöjen noudattamisen ja kilpailujen aikataulun mukaisen etenemisen varmistaminen

 • Lajien hyvän imagon vaaliminen


3.3. Vastuutehtävät kilpailijoiden rekisteröinnissä:

 • Tiedotteiden jakaminen ja kilpailujärjestäjän ja -paikan säännöistä informointi

 • Pituus- ja painomittaus

 • Kilpailuasujen tarkistus päätuomarin ohjeistuksen mukaisesti

 • Kilpailunumeroiden arvonta

 • Musiikkien vastaanotto ja järjestäminen

 • Kilpailijakorttien jako

 • Tiimien huoltajakorttien jako


3.4. Kaikkien tuomarien vastuulla kilpailijoiden rekisteröinnissä:

 • Lajien sääntöjen osaaminen ja niiden noudattamisen valvonta

 • Tilaisuuden asianmukaisen etenemisen varmistaminen

 • Lajien hyvän imagon vaaliminen

 • Muut päätuomarien tai kilpailun järjestäjän kautta tulevat tehtävät

 • Tuomaritestin suorittajat osallistuvat kilpailijakokoukseen


3.5. Tehtävät kilpailujen ulkopuolella:

 • Aktiivinen osallistuminen järjestettyihin koulutuksiin

 • Aktiivinen oman osaamisen kehittäminen

 • Lajien positiivisen imagon vaaliminen

 • Yhteydenpito päätuomarien, tuomaritoimikunnan ja Suomen Fitnessurheilu ry:n kanssa tarvittaessa

 • Henkilökohtaisten kiinnostuksen kohteiden tuomaritoiminnassa ja sekä yleisten kehityskohteiden esiin tuominen tuomaritoimikunnalle / päätuomareille


4. Tuomariasu

4.1. Miehet:
– Sininen takki, jossa IFBB -tuomarimerkki
– Harmaat housut
–  Valkoinen / vaalean sininen kauluspaita
–  IFBB –solmio

4.2. Naiset:
–  Sininen takki, jossa IFBB -tuomarimerkki
–  Harmaat housut tai hame
–  Valkoinen / vaalean sininen kauluspaita
–  IFBB -solmio tai IFBB -huivi (ei pakollinen)

5. Tuomarina esiintyminen

5.1. Kiellettyä:
Edistää omia tai toisen liiketoimia kilpailupaikalla tai muuten tuomariasussa tai toimimalla Suomen Fitnessurheilu ry:n nimissä tilaisuuksissa, jotka eivät ole SFU:n järjestämiä.

5.2. Luvanvaraista:
Julkisiin tuomarina esiintymisiin tarvitaan Suomen Fitnessurheilu ry:n hallituksen lupa.

6. Mahdollisuudet tuomarityössä

 • Tuomaritoimikunnan jäsenyys

 • Kansainvälinen tuomari

 • Päätuomari


7. Uusien tuomarien rekrytointi


7.1. Prosessi

 1. Tarvekartoitus
  2. Hakumenettely / avoin hakemus

 2. Vaatimukset
  4. Kolmivaiheinen valintaprosessi


7.2. Rekrytointi käytännössä

 • Rekrytointi tarpeen mukaan, kartoitus minimissään kalenterivuoden alussa.

 • Haku julkaistaan Suomen Fitnessurheilun nettisivuilla sekä tarpeen mukaan myös sosiaalisessa mediassa. • Hakijoilta kirjallinen vapaamuotoinen hakemus, jossa käytävä ilmi kokemus, koulutus ja/tai muut tehtävään pätevöittävät seikat. • Soveltuvimmat hakijat kutsutaan haastatteluun. (vähintään 2 haastattelijaa, mukana päätuomari ja Suomen Fitnessurheilu ry:n hallituksen jäsen. ) • Haastattelussa painotetaan lajien ja sääntöjen tuntemista, puolueettomuutta, kokemusta ja paineensietokykyä. Haastattelujen pohjalta soveltuvimmat hakijat jatkavat tuomaritestiin. • Ennen tuomaritestiä hakijoille toimitetaan koulutusmateriaalia ja mahdollisesti järjestetään koulutus. • Testituomarointeja 1-2 kilpailussa, jonka jälkeen tehdään lopullinen päätös valinnoista.

 • Tuomariksi haluavat voivat myös lähettää avoimen vapaamuotoisen hakemuksen SFU ry:lle valmiiksi vaikkei julkista hakua olisi käynnissä.

 • Poikkeus: IFBB Pro –kilpailijat. Vaatimuksena koulutus ja onnistunut testituomarointi sekä päätuomarin ja Suomen Fitnessurheilu ry:n hyväksyntä.


Muuta huomioitavaa

 • Mikäli henkilö ei ole toiminut tuomarina ollenkaan kahden vuoden aikana (4 kilpailut) on hänen suoritettava uudelleen testituomarointi ja vähintään yksi tuomarikoulutus voidakseen tuomaroida. Tuomarin, joka ei suorita tätä seuraavan kuluvan vuoden aikana, on haettava tuomariksi uudelleen, mikäli haluaa tuomaroida.

 • Mikäli henkilö ei ole osallistunut yhteiseen tuomarikoulutukseen vähintään kerran kahden vuoden aikana, on hänen suoritettava uudelleen testituomarointi ja vähintään yksi tuomarikoulutus voidakseen tuomaroida.

 • Mikäli tuomarina oleva henkilö lunastaa SFUn kilpailulisenssin, ei hän voi toimia tuomarina sinä vuonna, kun lisenssi on voimassa.

 • Mikäli tuomarin toiminta haittaa tuomarityöskentelyä tai rajoittaa tuomarin osallistumista tuomarityöskentelyyn, vapautetaan hänet tuomaritehtävästä vähintään seuraavien kilpailujen ajaksi. Tällaisena toimintana voidaan katsoa muun muassa:

  • Toistuva sääntöjen rikkominen

  • Tuomaritoimintaa/-työskentelyä haittaava toiminta valmentajana

  • Tuomaristatuksen väärinkäyttö mm. liiketoiminnassa

  • Räikeissä tapauksissa evätään mahdollisuus toimia tuomarina
 
Rekisteriseloste

Seuraa meitä myös instagramissa

Yhteistyössä SEO-markkinoinnin kanssa