Valmennusjärjestelmä


Suomen Fitnessurheilu ry:n valmennusjärjestelmän tarkoituksena on kehittää valmentajien ja tiimien ammattitaitoa sekä yhtenäistää kansainvälisiä valmennuksen menetelmiä. Tavoitetila on, että lajiliitolla on laadukas valmennusjärjestelmä, joka tuottaa kansainvälisesti menestyviä huippu-urheilijoita. Valmennuksen tavoitteena, kaikilla tasoilla on kansainvälisesti menestyvät urheilijat.

Valmennuksen tavoitteena vuonna 2017 on jatkaa laadukkaan valmennusjärjestelmän kehittämistä, joka palvelee lisenssiurheilijoita ja valmentajia sekä ohjata lajin pariin haluavia uusia harrastajia. Tavoitteena on lisätä yhteistyötä eri lajien seurojen ja valmentajien kanssa.

Valmennuksen teemana on kolme tekijää:
1) Valmennuksen laatu
2) Yhteistyö yli lajirajojen
3) Suunnitelmallisuus

Valmennuksen laadulla tarkoitetaan valmennuksen toteutumista ja tulosten seurantaa sekä taltioimista. Käytännön ratkaisuina tämä näkyy järjestettävinä laadukkaina valmentajien koulutustilaisuuksina Suomen Urheiluopistolla. Eri tapahtumien kertomuksina ja raportteina, jotka kerätään vuosiraporttiin.

Yhteistyöllä yli lajirajojen tarkoitetaan tiivistä yhteistyötä Suomen Urheiluopiston, eri seurojen ja valmentajien kanssa. Käytännön toimenpiteinä ovat yhteisresurssein toteutettavista valmennus- ja koulutustapahtumat. Lisäksi koulutusapu eri lajiliitoissa ja lajin seuroissa.

Suunnitelmallisuus edellyttää valmennuksen toimintasuunnitelman laatimista edellisen vuoden syksyllä. Suunnitelmassa tulee ottaa huomioon seuraavan vuoden kansainvälisen IFBB kilpailukalenteri. Valmennuspäällikkö tekee valmennuksen toimintasuunnitelman ja esittelee sen Suomen Fitnessurheilu ry:n hallitukselle.

Valmennuksen laadulla, yhteistoiminnalla, suunnitelmallisuudella pyritään sitouttamaan kaikkia niitä tahoja, jotka osallistuvat Suomen Fitnessurheilu ry:n lisenssiurheilijan, juniorin ja harraste- ja terveysliikkujan valmennukseen.
Yhteistyössä SEO-markkinoinnin kanssa