Voimassa olevat urheilun toimitsijakiellotSuomen urheilun eettinen keskus SUEK ry vastaa antidopingtoiminnan, kilpailumanipulaation ehkäisyn sekä katsomoturvallisuuden ja -viihtyvyyden valtiosopimusten toimeenpanosta sekä tekee aktiivista yhteistyötä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Suomen Fitnessurheilu ry. noudattaa SUEK ry:n voimassaolevia sääntöjä. SUEK ry:n osoite: https://www.suek.fi/

Voimassa olevat urheilun toimintakiellot Suomen Fitnessurheilu ry:ssä:

Aki Mähönen, valmentaja
Suomen Fitnessurheilu ry:n hallitus on saanut SUEKin Antidopingasioiden Valvontalautakunnalta päätöksen Vantaan käräjäoikeuden 2018 antamasta tuomiosta virallisen valmentajan Aki Mähösen vuonna 2016 tekemään dopingrikokseen liittyen. Mähönen on tuomittu 7.5.2018 Vantaan käräjäoikeudessa dopingrikoksesta, joka on tapahtunut 23.9.2016. Tuomion mukaan Mähönen on laittomasti tuonut postitse maahan dopingaineita vähäistä suuremman määrän. Kaikki maahantuodut aineet kuuluvat Maailman Antidopingtoimisto WADAn Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelon luokkaan S.1, anaboliset aineet (ei erikseen määritelty aine). Mähöselle ja Suomen Fitnessurheilu ry:lle on 4.1.2019 päivätyillä kirjeillä annettu mahdollisuus antaa kirjallinen selvitys asiasta. Mähönen on saanut tiedoksi SUEKin selvityspyynnön 21.2.2019 ja hän on ollut väliaikaisessa urheilun toimintakiellossa siitä päivästä alkaen. Valvontalautakunta on pitänyt asiassa suullisen kuulemisen 7.5.2019. Suomen Fitnessurheilu ry. noudattaa dopingrikkomuksissa ja -rikoksissa SUEKin Antidopingasioiden Valvontalautakunnan päätöksiä sekä suosituksia ja on asettanut Aki Mähöselle 12.9.2019 rangaistukseksi neljän (4) vuoden urheilun toimintakiellon. Rangaistuksessa on huomioitu väliaikainen urheilun toimintakielto, eli rangaistus on voimassa 20.2.2023 asti. Urheilun toimintakiellolla tarkoitetaan täydellistä kieltoa toimia järjestäytyneen urheilun parissa. Toimintakielto koskee myös kaikkien Maailman antidopingsäännöstön hyväksyneiden organisaatioiden toimintaa ja on siten maailmanlaajuinen.

Essi Kinnunen, body fitness
Suomen urheilun eettinen keskus (SUEK) on antanut ilmoituksen positiivisesta testituloksesta lokakuussa 2018 kilpailuissa tehdyissä testeissä. Essi Kinnunen on testattu kilpailujen yhteydessä 7.10. Lahdessa Suomen Fitnessurheilu ry:n SM-kilpailuissa, ja näyte on sisältänyt urheilussa kiellettyjä aineita. Näytteestä todettu kielletty aine: methandienone, joka kuuluu Maailman Antidopingtoimisto WADAn Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelon 2018 luokkaan 5.1, anaboliset aineet (ei erikseen määritelty aine). Suomen Fitnessurheilu ry. on asettanut Essi Kinnuselle 1.4.2019 neljän (4) vuoden rangaistuksen Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) Valvontalautakunnan suosituksen mukaisesti. Kinnunen on ollut väliaikaisessa urheilun toimintakiellossa 12.11.2018 alkaen, joten rangaistus tulee ajalle 12.11.2018-11.11.2022. Valvontalautakunta antoi päätöksensä tapaukseen liittyen 26.3.2019. Suomen Fitnessurheilu Ry on toiminut näissä tapauksissa SUEK:n tai muun vastaavan elimen (tässä tapauksessa Valvontalautakunnan) suositusten mukaisesti. Silloin, kun dopingrikkomus on todettu kilpailun yhteydessä, johtaa se automaattisesti tuloksen hylkäämiseen. Suomen antidopingsäännöstön 9 § YKSITTÄISTEN KILPAILUTULOSTEN HYLKÄÄMINEN: ”Yksilölajin kilpailussa tapahtunut dopingrikkomus johtaa automaattisesti kyseisessä kilpailussa saadun tuloksen hylkäämiseen kaikkine seurauksineen, mukaan lukien kaikkien mitalien, pisteiden ja palkintojen menettäminen.” Näin ollen Essi Kinnusen kilpailusuoritus Suomen Fitnessurheilu ry:n SM-kilpailuissa 7.10. hylätään, ja hän menettää hopeansa Body Fitness +168cm sarjassa. Toiselle sijalle nousee Marianne Kankaisto, Team Sportlife ja kolmannelle Helena Huikkala, Team Fitfarm.  Lisäksi urheilijalta peritään takaisin vuoden 2018 MM-kilpailumatkan kulut ja kilpailijan edustamalta tiimiltä, Lean Teamilta, pyydetään asiasta selvitys.

Eini Koskinen, body fitness
Suomen urheilun eettinen keskus (SUEK) on antanut ilmoituksen positiivisesta testituloksesta huhtikuussa 2018 harjoituskauden testissä.Eini Koskinen on testattu kilpailun ulkopuolella 2.4.2018 Kotkassa, ja näyte on sisältänyt urheilussa kiellettyjä aineita. Näytteestä todettiin furosemidia, joka kuuluu Maailman Antidopingtoimisto WADAn Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelon 2018 luokkaan S.5, Diureetit ja peiteaineet (erikseen määritelty aine). Myös urheilijan vaatimuksesta analysoitu B-näyte vastaa laboratorion 16.5.2018 päivätyn raportin mukaan A-näytettä. Suomen Fitnessurheilu ry. on asettanut Eini Koskiselle 16.10.2018 kahden (2) vuoden rangaistuksen Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) Valvontalautakunnan suosituksen mukaisesti. Koska Koskinen ei ole ollut väliaikaisessa urheilun toimintakiellossa, rangaistus tulee ajalle 16.10.2018-15.10.2020. Valvontalautakunta antoi päätöksensä tapaukseen liittyen 9.10.2018. Suomen Fitnessurheilu Ry on toiminut näissä tapauksissa SUEK:n tai muun vastaavan elimen (tässä tapauksessa Valvontalautakunnan) suositusten mukaisesti. Koskinen on antanut positiivisen testitulokseen kilpailun ulkopuolella 2.4.2018. Säännöstön kohdan 10.8 mukaisesti Koskisen tämän ajankohdan jälkeen saavuttamat kilpailutulokset on hylättävä sekä pisteet, mitalit ja palkinnot määrättävä menetetyiksi. Näin ollen Eini Koskisen kilpailusuoritus Fitness Classicissa 21.-22.4. hylätään, ja hän menettää pronssinsa Body Fitness +168cm sarjassa. Kolmannelle sijalle nousee Janni Rauos, Team Fit Farm. Kilpailijan edustamalta tiimiltä: Bad Athletes Teamilta on pyydetty tapahtuneesta selvitys, jonka perusteella ei aiheudu lisätoimia. 

Julia Liukkonen, body fitness
Suomen urheilun eettinen keskus (SUEK) on antanut ilmoituksen dopingrikkomuksesta heinäkuussa 2018 tehtyyn harjoituskauden testiin liittyen. Julia Liukkoselle (body fitness) on käyty esittämässä testikutsu kilpailun ulkopuoliseen testiin 26.7.2018, josta urheilija on kieltäytynyt. Näin ollen SUEK on katsonut Liukkosen syyllistyneen dopingrikkomukseen Suomen antidopingsäännöstön 2.3 kohdan perusteella hänen jätettyään näytteen antamatta. Valvontalautakunta antoi päätöksensä tapaukseen liittyen 18.9.2018. Valvontalautakunta on päättänyt, että kyseessä on 1.1.2015 voimaan tulleen Suomen antidopingsäännöstön 2 §:ssä määritelty dopingrikkomus. Säännöstön 2.3 kohdan mukaan urheilija syyllistyy dopingrikkomukseen, jos hän muun muassa kieltäytyy dopingtestistä. Suomen Fitnessurheilu Ry on toiminut näissä tapauksissa SUEK:n tai muun vastaavan elimen (tässä tapauksessa Valvontalautakunnan) suositusten mukaisesti. Suomen Fitnessurheilu ry. on asettanut Julia Liukkoselle 20.9.2018 neljän (4) vuoden rangaistuksen Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) Valvontalautakunnan suosituksen mukaisesti ajalle 14.8.2018-13.8.2022. Urheilun toimintakiellossa on huomioitu väliaikainen urheilun toimintakielto.

Rebwar Sohrabi, men’s physique
Suomen urheilun eettinen keskus (SUEK) on antanut ilmoituksen positiivisesta testituloksesta lokakuussa 2017 kilpailuissa tehdyissä testeissä.
Rebwar Sohrabi (Men’s Physique) on testattu SM-kilpailujen yhteydessä 8.10.2017 Lahdessa, ja näyte on sisältänyt urheilussa kiellettyjä aineita. Näyte on sisältänyt: Klenbuterolia, joka kuuluu Maailman Antidopingtoimisto WADAn Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelon 2017 luokkaan 8.1 anaboliset aineet (erikseen määritelty aine) ja Kanrenonia, joka kuuluu Maailman Antidopingtoimisto WADAn Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelon 2017 luokkaan S.5, diureetit ja peiteaineet. Suomen Fitnessurheilu ry. on asettanut Rebwar Sohrabille 28.6.2018 neljän (4) vuoden rangaistuksen Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) Valvontalautakunnan suosituksen mukaisesti ajalle 7.11.2017-6.11.2021. Urheilun toimintakiellossa on huomioitu väliaikainen urheilun toimintakielto. Valvontalautakunta antoi päätöksensä tapaukseen liittyen 24.1.2018 ja Urheilun oikeusturvalautakunta hylkäsi päätöksestä tehdyn valituksen 25.5.2018. Tämän jälkeen urheilijalla oli vielä 30 päivän valitusoikeus, jonka hän on jättänyt käyttämättä. Suomen Fitnessurheilu Ry on toiminut näissä tapauksissa SUEK:n tai muun vastaavan elimen (tässä tapauksessa Valvontalautakunnan) suositusten mukaisesti. Silloin, kun dopingrikkomus on todettu kilpailun yhteydessä, johtaa se automaattisesti tuloksen hylkäämiseen. Suomen antidopingsäännöstön 9 § yksittäisten kilpailutulosten hylkääminen: ”Yksilölajin kilpailussa tapahtunut dopingrikkomus johtaa automaattisesti kyseisessä kilpailussa saadun tuloksen hylkäämiseen kaikkine seurauksineen, mukaan lukien kaikkien mitalien, pisteiden ja palkintojen menettäminen.” Rebwar Sohrabin kilpailusuoritus 8.10.2017 SM-kilpailussa hylätään ja hän menettää SM-voittonsa Men’s Physique-sarjassa +179 cm.

Rashad Amiri, men’s physique 
Suomen urheilun eettinen keskus (SUEK) on antanut ilmoituksen dopingtestin välttelystä ja testimääräyksen noudattamatta jättämisestä marraskuussa 2017 esitetystä kilpailun ulkopuolisesta testistä. Dopingasioiden Valvontalautakunta on antanut tapauksesta päätöksen 18.6.2018. SUEK Ry:n valtuuttama testiryhmä on 26.11.2017 yrittänyt tavoittaa Rashad Amiria (Men’s Physique) kilpailun ulkopuoliseen testiin siinä onnistumatta. Urheilijaa on tavoiteltu ja asiaa on yritetty monelta taholta selvittää useamman päivän ajan 29.11.2017 asti. Urheilija ei ole antanut tapauksesta mitään selvitystä, eikä ole myöskään kiistänyt mitään hänelle esitettyjä väitteitä. Suomen Fitnessurheilu ry. on asettanut Rashad Amirille 19.6.2018 neljän (4) vuoden rangaistuksen Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) Dopingasioiden Valvontalautakunnan suosituksen mukaisesti ajalle 9.3.2018-8.3.2022. Urheilun toimintakiellossa on huomioitu väliaikainen urheilun toimintakielto. Valvontalautakunta antoi päätöksensä tapaukseen liittyen 18.6.2018. Suomen Fitnessurheilu Ry on toiminut näissä tapauksissa SUEK:n tai muun vastaavan elimen (tässä tapauksessa Dopingasioiden Valvontalautakunnan) suositusten mukaisesti. Samalla urheilijan edustama tiimi X-Core saa varoituksen.

Younes Salimi, men’s physique
Younes Salimi on testattu kilpailujen yhteydessä 23.9.2017 Helsingissä, ja näyte on sisältänyt urheilussa kiellettyjä aineita. Näyte on sisältänyt: Stanotsolia ja Metandienonia, jotka kuuluvat Maailman Antidopingtoimisto WADAn Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelon 2017 luokkaan 5.1, anaboliset aineet (ei erikseen määritelty aine) sekä Hydroklooritiatsidia, joka kuuluu Maailman Antidopingtoimisto WADAn Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelon 2017 luokkaan 8.5, diureetit ja peiteaineet sekä Amiloridia, joka kuuluu Maailman Antidopingtoimisto WADAn Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelon 2017 luokkaan 5.5, diureetit ja peiteaineet. Suomen Fitnessurheilu ry. (SFU) on asettanut Younes Salimille 12.1.2018 neljän (4) vuoden urheilun toimintakiellon Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) Valvontalautakunnan suosituksen mukaisesti ajalle 30.10.2017-29.10.2021. Urheilun toimintakiellossa on huomioitu 30.10.2017 asetettu väliaikainen urheilun toimintakielto. Valvontalautakunta antoi päätöksensä tapaukseen liittyen 11.1.2018. Suomen Fitnessurheilu Ry on toiminut näissä tapauksissa SUEK:n tai muun vastaavan elimen (tässä tapauksessa Valvontalautakunnan) suositusten mukaisesti. Silloin, kun dopingrikkomus on todettu kilpailun yhteydessä, johtaa se automaattisesti tuloksen hylkäämiseen. Suomen antidopingsäännöstön 9 § YKSITTÄISTEN KILPAILUTULOSTEN HYLKÄÄMINEN: ”Yksilölajin kilpailussa tapahtunut dopingrikkomus johtaa automaattisesti kyseisessä kilpailussa saadun tuloksen hylkäämiseen kaikkine seurauksineen, mukaan lukien kaikkien mitalien, pisteiden ja palkintojen menettäminen.” Näin ollen Younes Salimin kilpailusuoritus 23.9.2017 SM-karsinnassa hylätään ja SFUn sääntöjen mukaisesti hänen edustamansa tiimi, Team Fullmetall, saa varoituksen.

Ville Mikkola, classic bodybuilding
IFBB Finland ry:n (nykyään Suomen Fitnessurheilu ry.) antoi Ville Mikkolalle (classic bodybuilding) kahdeksan (8) vuoden urheilun toimintakiellon, syynä dopingtestistä kieltäytyminen 17.12.2013. Koska Mikkolalle on määrätty urheilun toimintakielto kilpailun ulkopuolisessa testissä 18.6.2013, näytteessä on todettu 17a-trenbolonia, joka on WADA:n kiellettyjen aineiden ja menetelmien listalla. IFBB Finland ry:n antoi kilpailijalle 8 vuoden kilpailu- ja toimitsijakiellon ajalle 5.2.2014-4.2.2022.  


Seuraa meitä myös instagramissa

Yhteistyössä SEO-markkinoinnin kanssa