Voimassaolevat urheilun toimitsijakiellot


Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry vastaa antidopingtoiminnan, kilpailumanipulaation ehkäisyn sekä katsomoturvallisuuden ja -viihtyvyyden valtiosopimusten toimeenpanosta sekä tekee aktiivista yhteistyötä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Suomen Fitnessurheilu ry. noudattaa SUEK ry:n voimassaolevia sääntöjä. SUEK ry:n osoite: https://www.suek.fi/

Voimassa olevat urheilun toimintakiellot Suomen Fitnessurheilu ry:ssä:

Joonatan Suvinen, Classic physique

SUEK on määrännyt fitnessurheilija Joonatan Suviselle neljän vuoden urheilun toimintakiellon dopingrikkomuksesta. Urheilijan 26.6.2023 kilpailun ulkopuolella otettu näyte sisälsi urheilussa kiellettyä ainetta.

Urheilijan antama näyte sisälsi anabolis-androgeenista steroidia elimistön ulkopuolisesti annosteltuna, joka on Maailman antidopingtoimisto WADAn Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa 2023 -luettelon (S1.1) mukaisesti urheilussa kaikkina aikoina kielletty aine.

SUEKin 29.9.2023 antaman päätöksen mukaan urheilija on rikkonut Suomen antidopingsäännöstön kohtia 2.1 urheilijalta otetussa näytteessä on kiellettyä ainetta, sen aineenvaihduntatuotteita tai merkkiaineita ja 2.2 kielletyn aineen tai kielletyn menetelmän käyttö tai käytön yritys.

Urheilija ei ole valittanut päätöksestään määräajassa. Urheilijan kärsimän urheilun väliaikaisen toimintakiellon kesto on vähennetty varsinaisen toimintakiellon pituudessa, joten Suvisen urheilun toimintakiellon viimeinen päivä on 20.8.2027.

Abdulnasser Bnaeean, Classic physique

Fitnessurheilija Abdulnasser Bnaeean on saanut kolmen vuoden urheilun toimintakiellon. Hänen kilpailun ulkopuolella 26.6.2023 antamansa näyte sisälsi urheilussa kiellettyä ainetta.

Urheilijan antama näyte sisälsi anabolis-androgeenista steroidia (S1.1), joka on urheilussa kaikkina aikoina kielletty aine Maailman antidopingtoimisto WADAn Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa 2023 -luettelon mukaisesti.

SUEKin 12.9.2023 antaman päätöksen mukaan urheilija on rikkonut Suomen antidopingsäännöstön kohtia 2.1 urheilijalta otetussa näytteessä on kiellettyä ainetta, sen aineenvaihduntatuotteita tai merkkiaineita ja 2.2 kielletyn aineen tai kielletyn menetelmän käyttö tai käytön yritys.

Bnaeean on myöntänyt dopingrikkomuksen. Tämän takia hän saa antidopingsäännöstön mukaisen yhden vuoden lyhennyksen urheilun toimintakieltoonsa. Tapaus ei etene kurinpitovaliokuntaan, vaan SUEK on tehnyt päätöksen syytekirjeeseen ja myöntämiseen perustuen.

SUEK määräsi Bnaeeanille Suomen antidopingsäännöstön artiklan 10.2.4 mukaisesti kolmen vuoden urheilun toimintakiellon. Toimintakiellosta on vähennetty väliaikainen toimintakielto, joka alkoi 21.7.2023. Bnaeeanin urheilun toimintakiellon viimeinen päivä on 20.7.2026.

Suomen Fitnessurheilu ry:n hallitus hyväksyy asiassa kurinpitoryhmän ratkaisuesityksen ja rankaisee urheilija Abdulnasser Bnaeeania doping-rikkomuksen 26.6.2023 johdosta sekä määrää sen perusteella urheilija Abdulnasser Bnaeeanin suorittamaan Suomen Fitnessurheilu ry:lle sen kurinpitosääntöjen 3 §:n 5 momentissa tarkoitetun, 5.000,00 euron suuruisen sakkorangaistuksen.

Said Naeim Hosseini, Men’s physique
SUEK Päätös 22.8.2023

Fitnessurheilija Said Naeim Hosseini on saanut kolmen vuoden urheilun toimintakiellon. Hosseinin 15.5.2023 kilpailun ulkopuolella otettu näyte sisälsi urheilussa kiellettyä ainetta.


Urheilijan antama näyte sisälsi kahta eri anabolis-androgeenista steroidia (S1.1) ja kahta eri hormoneihin ja aineenvaihduntaan vaikuttavaa modulaattoria (S.4.), jotka ovat urheilussa kaikkina aikoina kiellettyjä aineita Maailman antidopingtoimisto WADAn Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa 2023 -luettelon mukaisesti.

SUEKin 22.8.2023 antaman päätöksen mukaan urheilija on rikkonut Suomen antidopingsäännöstön kohtia 2.1 urheilijalta otetussa näytteessä on kiellettyä ainetta, sen aineenvaihduntatuotteita tai merkkiaineita ja 2.2 kielletyn aineen tai kielletyn menetelmän käyttö tai käytön yritys.

Hosseini myönsi dopingrikkomuksen ja SUEK määräsi hänelle Suomen antidopingsäännöstön artiklan 10.2.4 mukaisesti kolmen vuoden urheilun toimintakiellon. Toimintakiellosta on vähennetty väliaikainen toimintakielto, joka alkoi 13.6.2023. Hosseinin urheilun toimintakiellon viimeinen päivä on 12.6.2026.

Suomen Fitnessurheilu ry:n hallitus hyväksyy asiassa kurinpitoryhmän ratkaisuesityksen ja rankaisee urheilija Said Naeim Hosseinia doping-rikkomuksen 15.5.2023 johdosta sekä määrää sen perusteella urheilija Said Naeim Hosseinia suorittamaan Suomen Fitnessurheilu ry:lle sen kurinpitosääntöjen 3 §:n 5 momentissa tarkoitetun, 5.000,00 euron suuruisen sakkorangaistuksen.

Anton Qaraman, Men’s physique
Antidopingasioiden kurinpitolautakunnan päätös 13.7.2023

Antidopingasioiden kurinpitolautakunta on määrännyt fitnessurheilija Anton Qaramanille neljän vuoden urheilun toimintakiellon dopingrikkomuksesta. Urheilijan 9.10.2022 kilpailussa antama dopingnäyte sisälsi urheilussa kiellettyjä aineita, jotka kuuluvat ryhmiin muut anaboliset aineet sekä hormoneihin ja aineenvaihduntaan vaikuttaviin modulaattoreihin. Päätöksessä todetaan, että kaikki Qaramanin kilpailutulokset, jotka oli saavutettu testausajankohdan 9.10.2022 ja väliaikaisen urheilun toimintakiellon alkamisen 3.11.2022 välillä, tulee hylätä.

Antidopingasioiden kurinpitolautakunta totesi päätöksessään, ettei Qaraman pystynyt osoittamaan dopingrikkomuksen tahattomuutta. Hänen katsotaan rikkoneen Suomen antidopingsäännöstön kohtaa 2.1 urheilijalta otetussa näytteessä on kiellettyä ainetta, sen aineenvaihduntatuotteita tai merkkiaineita. Qaramanin näytteessä oli selektiivisiä androgeenireseptorin modulaattoreita (SARM) RAD140 ja LGD-4033 (ligandroli). Aineet kuuluvat WADAn Kielletyt aineet ja menetelmät 2022 -luettelon luokkaan S1.2 Muut anaboliset aineet. Lisäksi näytteessä oli GW1516-aineenvaihduntatuotetta. Aine kuuluu WADAn Kielletyt aineet ja menetelmät 2022 -luettelon luokkaan S.4.4 Hormoneihin ja aineenvaihduntaan vaikuttavat modulaattorit. Nämä aineet ovat urheilussa kiellettyjä kaikkina aikoina.

Qaraman ei ole valittanut päätöksestään määräajassa. Urheilijan kärsimän urheilun väliaikaisen toimintakiellon kesto on vähennetty varsinaisen toimintakiellon pituudessa, joten Qaramanin urheilun toimintakiellon viimeinen päivä on 2.11.2026.

Elvi-Victorija Alekseeva, bikini fitness
Urheilun oikeusturvalautakunnan päätös 29.12.2022

Urheilun oikeusturvalautakunta piti voimassa Antidopingasioiden kurinpitolautakunnan 5.10.2022 antaman päätöksen koskien fitnessurheilija Elvi-Victorija Alekseevalle määrättyä neljän vuoden urheilun toimintakieltoa.

Alekseevan 6.2.2022 kilpailun ulkopuolella antama dopingnäyte sisälsi urheilussa kiellettyjä aineita. Hän sai tiedon positiivisesta testituloksesta 8.3.2022 ja hänet määrättiin väliaikaiseen urheilun toimintakieltoon. Antidopingasioiden kurinpitolautakunta antoi päätöksensä tapauksesta 5.10.2022, jonka jälkeen Alekseeva valitti päätöksestä Urheilun oikeusturvalautakuntaan.

Urheilun oikeusturvalautakunnan ratkaisu vahvistaa Antidopingasioiden kurinpitolautakunnan päätöksen, jossa Alekseevan katsotaan rikkoneen Suomen antidopingsäännöstön kohtaa 2.1 urheilijalta otetussa näytteessä on kiellettyä ainetta, sen aineenvaihduntatuotteita tai merkkiaineita. Alekseevan katsottiin syyllistyneen tahalliseen dopingrikkomukseen.

Urheilijan näytteestä löydettiin metandienonin aineenvaihduntatuotteita, jotka kuuluvat Maailman antidopingtoimisto WADAn Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa 2022 -luettelon luokkaan S.1. anaboliset aineet. Aineet ovat kiellettyjä kaikkina aikoina.

Alekseevan urheilun toimintakielto päättyy 7.3.2026.

Anni Karinen, women’s physique

Antidopingasioiden kurinpitolautakunta on määrännyt fitnessurheilija Anni Kariselle neljän vuoden urheilun toimintakiellon dopingrikkomuksesta. Urheilijan 27.8.2021 kilpailun ulkopuolella antama dopingnäyte sisälsi klenbuterolia, joka on ryhmässä muut anaboliset aineet. Päätöksessä todetaan, että kaikki Karisen kilpailutulokset, jotka oli saavutettu testausajankohdan 27.8.2021 ja väliaikaisen urheilun toimintakiellon alkamisen 12.11.2021 välillä, tulee hylätä.

Antidopingasioiden kurinpitolautakunta totesi päätöksessään, ettei Karinen pystynyt osoittamaan dopingrikkomuksen tahattomuutta. Hänen katsotaan rikkoneen Suomen antidopingsäännöstön kohtaa 2.1 urheilijalta otetussa näytteessä on kiellettyä ainetta, sen aineenvaihduntatuotteita tai merkkiaineita. Karisen näytteessä oli klenbuterolia, joka kuuluu Maailman antidopingtoimisto WADAn Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa -luettelossa ryhmään S.1.2 muut anaboliset aineet (ei erikseen määritelty aine), jotka ovat kiellettyjä kaikkina aikoina.

Karinen ei ole valittanut päätöksestään määräajassa. Urheilijan kärsimän urheilun väliaikaisen toimintakiellon kesto on vähennetty varsinaisen toimintakiellon pituudessa, joten Karisen urheilun toimintakiellon viimeinen päivä on 11.11.2025. Anni Karisen Fitness PM ja SM 2021 tulokset mitätöidään.

Mika Vähämäki, men’s physique

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK on määrännyt fitnessurheilija Mika Vähämäelle kolmen vuoden urheilun toimintakiellon dopingrikkomuksesta. Urheilijan 5.10.2021 ja 29.10.2021 kilpailun ulkopuolella antamat dopingnäytteet sisälsivät testosteronia, joka on luokiteltu anaboliseksi aineeksi.

SUEKin 1.4.2022 antaman päätöksen perusteena on, että Vähämäki on rikkonut Suomen antidopingsäännöstön kohtia 2.1. ja 2.2. Hänen antamansa näyte sisälsi testosteronia, joka kuuluu Maailman antidopingtoimisto WADAn Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelon 2021 luokkaan S.1., anaboliset aineet. Antidopingsäännöstön artiklan 10.2. mukaisesti rikkomuksesta tulee määrätä neljän vuoden urheilun toimintakielto.

Suomen antidopingsäännöstön mukaan urheilija saa neljän tai useamman vuoden urheilun toimintakiellon uhatessa vuoden lyhennyksen, mikäli myöntää rikkomuksensa. Vähämäki myönsi dopingrikkomuksen ja hyväksyi siinä esitetyt seuraamukset. Tämän vuoksi Vähämäki määrättiin kolmen vuoden urheilun toimintakieltoon.

Vähämäki on saanut tiedoksi positiivisen testituloksen 25.2.2022 ja hän on ollut väliaikaisessa urheilun toimintakiellossa siitä päivästä alkaen. SUEKin määräämästä kolmen vuoden toimintakiellosta vähennetään hänen väliaikaisen toimintakieltonsa aika. Vähämäen toimintakielto päättyy 24.2.2025.


Mikä Vähämäen Fitness SM-kilpailun 2021 ja PM-kilpailutulokset mitatöidään.

Maria Turunen, bikini fitness

Antidopingasioiden kurinpitolautakunta on määrännyt fitnessurheilija, Maria Turuselle neljän vuoden urheilun toimintakiellon dopingrikkomuksesta. Urheilijan 15.6.2021kilpailun ulkopuolella antama dopingnäyte sisälsi oksandrolonia, joka on luokiteltu anaboliseksi aineeksi.

Antidopingasioiden kurinpitolautakunta totesi päätöksessään, ettei Turunen pystynyt osoittamaan dopingrikkomuksen tahattomuutta. Hänen katsotaan rikkoneen Suomen antidopingsäännöstön kohtaa 2.1 urheilijalta otetussa näytteessä on kiellettyä ainetta, sen aineenvaihduntatuotteita tai merkkiaineita.

Turusen näytteessä oli oksandrolonia, joka kuuluu Maailman antidopingtoimisto WADAn Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa luettelossa ryhmään S.1. anaboliset aineet (ei erikseen määritelty aine), jotka ovat kiellettyjä kaikkina aikoina aikana.

Turunen on saanut 28.7.2021 tiedoksi positiivisen testituloksen ja on ollut siitä lähtien väliaikaisessa urheilun toimintakiellossa. Kurinpitolautakunnan antamasta neljän vuoden urheilun toimintakiellosta vähennetään hänen väliaikaisen toimintakieltonsa aika. Turusen toimintakielto päättyy 27.7.2025.

Inga Eriksson, women’s physique
Antidopingasioiden kurinpitolautakunta on määrännyt fitnessurheilija, Inga Erikssonille neljän vuoden urheilun toimintakiellon dopingrikkomuksesta. Urheilijan 10.10.2020 Fitnessurheilun SM-kilpailussa antama dopingnäyte sisälsi stanotsololia, joka on luokiteltu anaboliseksi aineeksi. Lautakunta päätti myös, että urheilijan kilpailutulokset niin fitnessurheilun SM-kilpailuissa kuin testausajankohdan ja väliaikaisen toimintakiellon välillä 1.12.2020 tulee hylätä.

Antidopingasioiden kurinpitolautakunta totesi päätöksessään, ettei Eriksson pystynyt osoittamaan dopingrikkomuksen tahattomuutta. Hänen katsotaan rikkoneen Suomen antidopingsäännöstön kohtaa 2.1 urheilijalta otetussa näytteessä on kiellettyä ainetta, sen aineenvaihduntatuotteita tai merkkiaineita. Erikssonin näytteessä oli stanotsololia, joka kuuluu Maailman antidopingtoimisto WADAn Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa luettelossa ryhmään S.1. anaboliset aineet (ei erikseen määritelty aine), jotka ovat kiellettyjä kaikkina aikoina aikana.

Urheilija valitti päätöksestä Urheilun kansainväliseen välimiesoikeuteen (CAS) 11.6.2021. CAS katsoi 21.9.2021 päivätyllä päätöksellään urheilijan peruttaneen valituksensa, koska hän ei noudattanut menettelyyn liittyviä määräaikoja. Näin ollen Antidopingasioiden kurinpitolautakunnan päätös jää voimaan. Urheilijan kärsimän urheilun väliaikaisen toimintakiellon kesto on vähennetty varsinaisen toimintakiellon pituudessa, joten Erikssonin urheilun toimintakiellon viimeinen päivä on 30.11.2024.

Maailman antidopingsäännöstöön pohjautuva Suomen antidopingsäännöstö tuli voimaan tämän vuoden alussa. Säännöstön mukaan riippumaton Antidopingasioiden kurinpitolautakunta käsittelee ja päättää, onko antidopingsäännöstön soveltamispiiriin kuuluvan urheilijan tai muun henkilön menettelyä tai toimintaa pidettävä säännöstössä tarkoitettuna dopingrikkomuksena.

Fitnessurheilija Inga Erikssonin vuoden 2020 Fitness SM-kilpailussa voittama women’s physique -lajin suomenmestaruus mitätöidään. Lisäksi Suomen Fitnessurheilu ry:n yleisten sääntöjen perusteella Inga Eriksson on velvollinen korvaamaan kaikki kulut, joita yhdistykselle on koitunut hänen kohdallaan vuoden 2020 MM-kilpailuista. (mm. lennot, hotellimajoitus, kilpailuun osallistumismaksut ja muut matkasta yhdistykselle koituneet kulut).

Ali Al-Sudani, men’s physique
Fitnessurheilija Ali Al-Sudani on saanut neljän vuoden urheilun toimintakiellon. Hänen Fitness SM-kilpailussa Turussa 11.10.2020 antamansa näyte sisälsi klenbuterolia. Urheilija sai tiedon positiivisesta testituloksesta 17.11.2020 ja hän on ollut väliaikaisessa urheilun toimintakiellossa siitä alkaen.

SUEKin 11.3.2021 antaman päätöksen perusteena on, että Al-Sudani on rikkonut Suomen antidopingsäännöstön 2015 kohtia 2.1 ja 2.2. Hänen antamansa näyte sisälsi urheilussa kiellettyä klenbuterolia, joka kuuluu Maailman antidopingtoimisto WADAn Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelon 2020 luokkaan S.1, anaboliset aineet (ei erikseen määritelty aine).
Al-Sudanille määrättiin Suomen antidopingsäännöstön 2021 artiklan 10.2.4 mukaisesti neljän vuoden urheilun toimintakielto, josta vähennetään hänen väliaikaisen toimintakieltonsa aika alkaen 17.11.2020. Näin ollen Al-Sudanin urheilun toimintakiellon viimeinen päivä on 16.11.2024.

Lisäksi vuoden 2015 säännöstön kohdan 9 perusteella Al-Sudanin kyseisessä kilpailussa saadut tulokset on hylättävä kaikkine seurauksineen ja kohdan 10.8 mukaan on hylättävä kilpailutulokset, jotka on saavutettu testausajankohdan 11.10.2020 jälkeen.
Urheilija ei kiistänyt väitettä dopingrikkomuksesta eikä esitettyjä seuraamuksia. Tämän vuoksi hänen tulkittiin myöntäneen dopingrikkomus sekä hyväksyneen esitetyt seuraamukset Suomen antidopingsäännöstön 2021 artiklan 8.3.2 mukaisesti.

Ville Mononen, classic bodybuilding
Urheilija Ville Mononen (classic bodybuilding) on kieltäytynyt dopingtestistä 18.8.2020 hänelle esitetystä kilpailun ulkopuolisesta testistä. Antidopingasioiden Valvontalautakunta on antanut tapauksesta päätöksen 21.11.2020 ja Suomen Fitnessurheilu ry. on saanut tiedoksiannon päätöksestä 1.12.2020. Suomen Fitnessurheilu ry. on asettanut Ville Monoselle 2.12.2020 neljän (4) vuoden urheilun toimintakiellon Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) Dopingasioiden Valvontalautakunnan suosituksen mukaisesti ajalle 24.9.2020-23.9.2024. Urheilun toimintakiellossa on huomioitu väliaikainen urheilun toimintakielto.

Elisa Karjalainen, body fitness
Urheilija Elisa Karjalainen (body fitness) on kieltäytynyt dopingtestistä 26.7.2020 hänelle esitetystä kilpailun ulkopuolisesta testistä. Antidopingasioiden Valvontalautakunta on antanut tapauksesta päätöksen 20.10.2020 ja Suomen Fitnessurheilu ry. on saanut tiedoksiannon päätöksestä 27.10.2020. Suomen Fitnessurheilu ry. on asettanut Elisa Karjalaiselle 28.10.2020 neljän (4) vuoden urheilun toimintakiellon Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) Dopingasioiden Valvontalautakunnan suosituksen mukaisesti ajalle 7.8.2020-6.8.2024. Urheilun toimintakiellossa on huomioitu väliaikainen urheilun toimintakielto.
Yhteistyössä SEO-markkinoinnin kanssa