Voimassa olevat urheilun toimitsijakiellotSuomen urheilun eettinen keskus SUEK ry vastaa antidopingtoiminnan, kilpailumanipulaation ehkäisyn sekä katsomoturvallisuuden ja -viihtyvyyden valtiosopimusten toimeenpanosta sekä tekee aktiivista yhteistyötä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Suomen Fitnessurheilu ry. noudattaa SUEK ry:n voimassaolevia sääntöjä. SUEK ry:n osoite: https://www.suek.fi/

Voimassa olevat urheilun toimintakiellot Suomen Fitnessurheilu ry:ssä:

Inga Eriksson (women’s physique)
Antidopingasioiden kurinpitolautakunta on määrännyt fitnessurheilija, Inga Erikssonille neljän vuoden urheilun toimintakiellon dopingrikkomuksesta. Urheilijan 10.10.2020 Fitnessurheilun SM-kilpailussa antama dopingnäyte sisälsi stanotsololia, joka on luokiteltu anaboliseksi aineeksi. Lautakunta päätti myös, että urheilijan kilpailutulokset niin fitnessurheilun SM-kilpailuissa kuin testausajankohdan ja väliaikaisen toimintakiellon välillä 1.12.2020 tulee hylätä.

Antidopingasioiden kurinpitolautakunta totesi päätöksessään, ettei Eriksson pystynyt osoittamaan dopingrikkomuksen tahattomuutta. Hänen katsotaan rikkoneen Suomen antidopingsäännöstön kohtaa 2.1 urheilijalta otetussa näytteessä on kiellettyä ainetta, sen aineenvaihduntatuotteita tai merkkiaineita. Erikssonin näytteessä oli stanotsololia, joka kuuluu Maailman antidopingtoimisto WADAn Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa luettelossa ryhmään S.1. anaboliset aineet (ei erikseen määritelty aine), jotka ovat kiellettyjä kaikkina aikoina aikana.

Urheilija valitti päätöksestä Urheilun kansainväliseen välimiesoikeuteen (CAS) 11.6.2021. CAS katsoi 21.9.2021 päivätyllä päätöksellään urheilijan peruttaneen valituksensa, koska hän ei noudattanut menettelyyn liittyviä määräaikoja. Näin ollen Antidopingasioiden kurinpitolautakunnan päätös jää voimaan. Urheilijan kärsimän urheilun väliaikaisen toimintakiellon kesto on vähennetty varsinaisen toimintakiellon pituudessa, joten Erikssonin urheilun toimintakiellon viimeinen päivä on 30.11.2024.

Maailman antidopingsäännöstöön pohjautuva Suomen antidopingsäännöstö tuli voimaan tämän vuoden alussa. Säännöstön mukaan riippumaton Antidopingasioiden kurinpitolautakunta käsittelee ja päättää, onko antidopingsäännöstön soveltamispiiriin kuuluvan urheilijan tai muun henkilön menettelyä tai toimintaa pidettävä säännöstössä tarkoitettuna dopingrikkomuksena.

Fitnessurheilija Inga Erikssonin vuoden 2020 Fitness SM-kilpailussa voittama women’s physique -lajin suomenmestaruus mitätöidään. Lisäksi Suomen Fitnessurheilu ry:n yleisten sääntöjen perusteella Inga Eriksson on velvollinen korvaamaan kaikki kulut, joita yhdistykselle on koitunut hänen kohdallaan vuoden 2020 MM-kilpailuista. (mm. lennot, hotellimajoitus, kilpailuun osallistumismaksut ja muut matkasta yhdistykselle koituneet kulut).

Ali Al-Sudani (men’s physique)
Fitnessurheilija Ali Al-Sudani on saanut neljän vuoden urheilun toimintakiellon. Hänen Fitness SM-kilpailussa Turussa 11.10.2020 antamansa näyte sisälsi klenbuterolia. Urheilija sai tiedon positiivisesta testituloksesta 17.11.2020 ja hän on ollut väliaikaisessa urheilun toimintakiellossa siitä alkaen.


SUEKin 11.3.2021 antaman päätöksen perusteena on, että Al-Sudani on rikkonut Suomen antidopingsäännöstön 2015 kohtia 2.1 ja 2.2. Hänen antamansa näyte sisälsi urheilussa kiellettyä klenbuterolia, joka kuuluu Maailman antidopingtoimisto WADAn Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelon 2020 luokkaan S.1, anaboliset aineet (ei erikseen määritelty aine).


Al-Sudanille määrättiin Suomen antidopingsäännöstön 2021 artiklan 10.2.4 mukaisesti neljän vuoden urheilun toimintakielto, josta vähennetään hänen väliaikaisen toimintakieltonsa aika alkaen 17.11.2020. Näin ollen Al-Sudanin urheilun toimintakiellon viimeinen päivä on 16.11.2024.


Lisäksi vuoden 2015 säännöstön kohdan 9 perusteella Al-Sudanin kyseisessä kilpailussa saadut tulokset on hylättävä kaikkine seurauksineen ja kohdan 10.8 mukaan on hylättävä kilpailutulokset, jotka on saavutettu testausajankohdan 11.10.2020 jälkeen.


Urheilija ei kiistänyt väitettä dopingrikkomuksesta eikä esitettyjä seuraamuksia. Tämän vuoksi hänen tulkittiin myöntäneen dopingrikkomus sekä hyväksyneen esitetyt seuraamukset Suomen antidopingsäännöstön 2021 artiklan 8.3.2 mukaisesti.

Ville Mononen (classic bodybuilding)
Urheilija Ville Mononen (classic bodybuilding) on kieltäytynyt dopingtestistä 18.8.2020 hänelle esitetystä kilpailun ulkopuolisesta testistä. Antidopingasioiden Valvontalautakunta on antanut tapauksesta päätöksen 21.11.2020 ja Suomen Fitnessurheilu ry. on saanut tiedoksiannon päätöksestä 1.12.2020. Suomen Fitnessurheilu ry. on asettanut Ville Monoselle 2.12.2020 neljän (4) vuoden urheilun toimintakiellon Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) Dopingasioiden Valvontalautakunnan suosituksen mukaisesti ajalle 24.9.2020-23.9.2024. Urheilun toimintakiellossa on huomioitu väliaikainen urheilun toimintakielto.

Elisa Karjalainen (body fitness)
Urheilija Elisa Karjalainen (body fitness) on kieltäytynyt dopingtestistä 26.7.2020 hänelle esitetystä kilpailun ulkopuolisesta testistä. Antidopingasioiden Valvontalautakunta on antanut tapauksesta päätöksen 20.10.2020 ja Suomen Fitnessurheilu ry. on saanut tiedoksiannon päätöksestä 27.10.2020. Suomen Fitnessurheilu ry. on asettanut Elisa Karjalaiselle 28.10.2020 neljän (4) vuoden urheilun toimintakiellon Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) Dopingasioiden Valvontalautakunnan suosituksen mukaisesti ajalle 7.8.2020-6.8.2024. Urheilun toimintakiellossa on huomioitu väliaikainen urheilun toimintakielto.

Maija Ruohonen, women’s physique
Urheilija Maija Ruohonen (women´s physique) on antanut positiivisen dopingtestituloksen 3.6.2020 kilpailun ulkopuolisesta testistä. A-näytteen tulos on positiivinen ja näyte on sisältänyt oksandrolonia. Oksandroloni on anabolinen aine, joka kuuluu Maailman Antidopingtoimisto WADAn Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelon 2020 luokkaan S.1 (ei erikseen määritelty aine). Antidopingasioiden Valvontalautakunta on antanut tapauksesta päätöksen 20.10.2020 ja Suomen Fitnessurheilu ry. on saanut tiedoksiannon päätöksestä 27.10.2020. Suomen Fitnessurheilu ry. on asettanut Maija Ruohoselle 28.10.2020 neljän (4) vuoden urheilun toimintakiellon Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) Dopingasioiden Valvontalautakunnan suosituksen mukaisesti ajalle 6.7.2020-5.7.2024. Urheilun toimintakiellossa on huomioitu väliaikainen urheilun toimintakielto.

Aki Mähönen, valmentaja
Suomen Fitnessurheilu ry:n hallitus on saanut SUEKin Antidopingasioiden Valvontalautakunnalta päätöksen Vantaan käräjäoikeuden 2018 antamasta tuomiosta virallisen valmentajan Aki Mähösen vuonna 2016 tekemään dopingrikokseen liittyen. Mähönen on tuomittu 7.5.2018 Vantaan käräjäoikeudessa dopingrikoksesta, joka on tapahtunut 23.9.2016. Tuomion mukaan Mähönen on laittomasti tuonut postitse maahan dopingaineita vähäistä suuremman määrän. Kaikki maahantuodut aineet kuuluvat Maailman Antidopingtoimisto WADAn Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelon luokkaan S.1, anaboliset aineet (ei erikseen määritelty aine). Mähöselle ja Suomen Fitnessurheilu ry:lle on 4.1.2019 päivätyillä kirjeillä annettu mahdollisuus antaa kirjallinen selvitys asiasta. Mähönen on saanut tiedoksi SUEKin selvityspyynnön 21.2.2019 ja hän on ollut väliaikaisessa urheilun toimintakiellossa siitä päivästä alkaen. Valvontalautakunta on pitänyt asiassa suullisen kuulemisen 7.5.2019. Suomen Fitnessurheilu ry. noudattaa dopingrikkomuksissa ja -rikoksissa SUEKin Antidopingasioiden Valvontalautakunnan päätöksiä sekä suosituksia ja on asettanut Aki Mähöselle 12.9.2019 rangaistukseksi neljän (4) vuoden urheilun toimintakiellon. Rangaistuksessa on huomioitu väliaikainen urheilun toimintakielto, eli rangaistus on voimassa 20.2.2023 asti. Urheilun toimintakiellolla tarkoitetaan täydellistä kieltoa toimia järjestäytyneen urheilun parissa. Toimintakielto koskee myös kaikkien Maailman antidopingsäännöstön hyväksyneiden organisaatioiden toimintaa ja on siten maailmanlaajuinen.

Essi Kinnunen, body fitness
Suomen urheilun eettinen keskus (SUEK) on antanut ilmoituksen positiivisesta testituloksesta lokakuussa 2018 kilpailuissa tehdyissä testeissä. Essi Kinnunen on testattu kilpailujen yhteydessä 7.10. Lahdessa Suomen Fitnessurheilu ry:n SM-kilpailuissa, ja näyte on sisältänyt urheilussa kiellettyjä aineita. Näytteestä todettu kielletty aine: methandienone, joka kuuluu Maailman Antidopingtoimisto WADAn Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelon 2018 luokkaan 5.1, anaboliset aineet (ei erikseen määritelty aine). Suomen Fitnessurheilu ry. on asettanut Essi Kinnuselle 1.4.2019 neljän (4) vuoden rangaistuksen Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) Valvontalautakunnan suosituksen mukaisesti. Kinnunen on ollut väliaikaisessa urheilun toimintakiellossa 12.11.2018 alkaen, joten rangaistus tulee ajalle 12.11.2018-11.11.2022. Valvontalautakunta antoi päätöksensä tapaukseen liittyen 26.3.2019. Suomen Fitnessurheilu Ry on toiminut näissä tapauksissa SUEK:n tai muun vastaavan elimen (tässä tapauksessa Valvontalautakunnan) suositusten mukaisesti. Silloin, kun dopingrikkomus on todettu kilpailun yhteydessä, johtaa se automaattisesti tuloksen hylkäämiseen. Suomen antidopingsäännöstön 9 § YKSITTÄISTEN KILPAILUTULOSTEN HYLKÄÄMINEN: ”Yksilölajin kilpailussa tapahtunut dopingrikkomus johtaa automaattisesti kyseisessä kilpailussa saadun tuloksen hylkäämiseen kaikkine seurauksineen, mukaan lukien kaikkien mitalien, pisteiden ja palkintojen menettäminen.” Näin ollen Essi Kinnusen kilpailusuoritus Suomen Fitnessurheilu ry:n SM-kilpailuissa 7.10. hylätään, ja hän menettää hopeansa Body Fitness +168cm sarjassa. Toiselle sijalle nousee Marianne Kankaisto, Team Sportlife ja kolmannelle Helena Huikkala, Team Fitfarm.  Lisäksi urheilijalta peritään takaisin vuoden 2018 MM-kilpailumatkan kulut ja kilpailijan edustamalta tiimiltä, Lean Teamilta, pyydetään asiasta selvitys.

Julia Liukkonen, body fitness
Suomen urheilun eettinen keskus (SUEK) on antanut ilmoituksen dopingrikkomuksesta heinäkuussa 2018 tehtyyn harjoituskauden testiin liittyen. Julia Liukkoselle (body fitness) on käyty esittämässä testikutsu kilpailun ulkopuoliseen testiin 26.7.2018, josta urheilija on kieltäytynyt. Näin ollen SUEK on katsonut Liukkosen syyllistyneen dopingrikkomukseen Suomen antidopingsäännöstön 2.3 kohdan perusteella hänen jätettyään näytteen antamatta. Valvontalautakunta antoi päätöksensä tapaukseen liittyen 18.9.2018. Valvontalautakunta on päättänyt, että kyseessä on 1.1.2015 voimaan tulleen Suomen antidopingsäännöstön 2 §:ssä määritelty dopingrikkomus. Säännöstön 2.3 kohdan mukaan urheilija syyllistyy dopingrikkomukseen, jos hän muun muassa kieltäytyy dopingtestistä. Suomen Fitnessurheilu Ry on toiminut näissä tapauksissa SUEK:n tai muun vastaavan elimen (tässä tapauksessa Valvontalautakunnan) suositusten mukaisesti. Suomen Fitnessurheilu ry. on asettanut Julia Liukkoselle 20.9.2018 neljän (4) vuoden rangaistuksen Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) Valvontalautakunnan suosituksen mukaisesti ajalle 14.8.2018-13.8.2022. Urheilun toimintakiellossa on huomioitu väliaikainen urheilun toimintakielto.

Rebwar Sohrabi, men’s physique
Suomen urheilun eettinen keskus (SUEK) on antanut ilmoituksen positiivisesta testituloksesta lokakuussa 2017 kilpailuissa tehdyissä testeissä.
Rebwar Sohrabi (Men’s Physique) on testattu SM-kilpailujen yhteydessä 8.10.2017 Lahdessa, ja näyte on sisältänyt urheilussa kiellettyjä aineita. Näyte on sisältänyt: Klenbuterolia, joka kuuluu Maailman Antidopingtoimisto WADAn Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelon 2017 luokkaan 8.1 anaboliset aineet (erikseen määritelty aine) ja Kanrenonia, joka kuuluu Maailman Antidopingtoimisto WADAn Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelon 2017 luokkaan S.5, diureetit ja peiteaineet. Suomen Fitnessurheilu ry. on asettanut Rebwar Sohrabille 28.6.2018 neljän (4) vuoden rangaistuksen Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) Valvontalautakunnan suosituksen mukaisesti ajalle 7.11.2017-6.11.2021. Urheilun toimintakiellossa on huomioitu väliaikainen urheilun toimintakielto. Valvontalautakunta antoi päätöksensä tapaukseen liittyen 24.1.2018 ja Urheilun oikeusturvalautakunta hylkäsi päätöksestä tehdyn valituksen 25.5.2018. Tämän jälkeen urheilijalla oli vielä 30 päivän valitusoikeus, jonka hän on jättänyt käyttämättä. Suomen Fitnessurheilu Ry on toiminut näissä tapauksissa SUEK:n tai muun vastaavan elimen (tässä tapauksessa Valvontalautakunnan) suositusten mukaisesti. Silloin, kun dopingrikkomus on todettu kilpailun yhteydessä, johtaa se automaattisesti tuloksen hylkäämiseen. Suomen antidopingsäännöstön 9 § yksittäisten kilpailutulosten hylkääminen: ”Yksilölajin kilpailussa tapahtunut dopingrikkomus johtaa automaattisesti kyseisessä kilpailussa saadun tuloksen hylkäämiseen kaikkine seurauksineen, mukaan lukien kaikkien mitalien, pisteiden ja palkintojen menettäminen.” Rebwar Sohrabin kilpailusuoritus 8.10.2017 SM-kilpailussa hylätään ja hän menettää SM-voittonsa Men’s Physique-sarjassa +179 cm.

Rashad Amiri, men’s physique 
Suomen urheilun eettinen keskus (SUEK) on antanut ilmoituksen dopingtestin välttelystä ja testimääräyksen noudattamatta jättämisestä marraskuussa 2017 esitetystä kilpailun ulkopuolisesta testistä. Dopingasioiden Valvontalautakunta on antanut tapauksesta päätöksen 18.6.2018. SUEK Ry:n valtuuttama testiryhmä on 26.11.2017 yrittänyt tavoittaa Rashad Amiria (Men’s Physique) kilpailun ulkopuoliseen testiin siinä onnistumatta. Urheilijaa on tavoiteltu ja asiaa on yritetty monelta taholta selvittää useamman päivän ajan 29.11.2017 asti. Urheilija ei ole antanut tapauksesta mitään selvitystä, eikä ole myöskään kiistänyt mitään hänelle esitettyjä väitteitä. Suomen Fitnessurheilu ry. on asettanut Rashad Amirille 19.6.2018 neljän (4) vuoden rangaistuksen Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) Dopingasioiden Valvontalautakunnan suosituksen mukaisesti ajalle 9.3.2018-8.3.2022. Urheilun toimintakiellossa on huomioitu väliaikainen urheilun toimintakielto. Valvontalautakunta antoi päätöksensä tapaukseen liittyen 18.6.2018. Suomen Fitnessurheilu Ry on toiminut näissä tapauksissa SUEK:n tai muun vastaavan elimen (tässä tapauksessa Dopingasioiden Valvontalautakunnan) suositusten mukaisesti. Samalla urheilijan edustama tiimi X-Core saa varoituksen.

Younes Salimi, men’s physique
Younes Salimi on testattu kilpailujen yhteydessä 23.9.2017 Helsingissä, ja näyte on sisältänyt urheilussa kiellettyjä aineita. Näyte on sisältänyt: Stanotsolia ja Metandienonia, jotka kuuluvat Maailman Antidopingtoimisto WADAn Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelon 2017 luokkaan 5.1, anaboliset aineet (ei erikseen määritelty aine) sekä Hydroklooritiatsidia, joka kuuluu Maailman Antidopingtoimisto WADAn Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelon 2017 luokkaan 8.5, diureetit ja peiteaineet sekä Amiloridia, joka kuuluu Maailman Antidopingtoimisto WADAn Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelon 2017 luokkaan 5.5, diureetit ja peiteaineet. Suomen Fitnessurheilu ry. (SFU) on asettanut Younes Salimille 12.1.2018 neljän (4) vuoden urheilun toimintakiellon Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) Valvontalautakunnan suosituksen mukaisesti ajalle 30.10.2017-29.10.2021. Urheilun toimintakiellossa on huomioitu 30.10.2017 asetettu väliaikainen urheilun toimintakielto. Valvontalautakunta antoi päätöksensä tapaukseen liittyen 11.1.2018. Suomen Fitnessurheilu Ry on toiminut näissä tapauksissa SUEK:n tai muun vastaavan elimen (tässä tapauksessa Valvontalautakunnan) suositusten mukaisesti. Silloin, kun dopingrikkomus on todettu kilpailun yhteydessä, johtaa se automaattisesti tuloksen hylkäämiseen. Suomen antidopingsäännöstön 9 § YKSITTÄISTEN KILPAILUTULOSTEN HYLKÄÄMINEN: ”Yksilölajin kilpailussa tapahtunut dopingrikkomus johtaa automaattisesti kyseisessä kilpailussa saadun tuloksen hylkäämiseen kaikkine seurauksineen, mukaan lukien kaikkien mitalien, pisteiden ja palkintojen menettäminen.” Näin ollen Younes Salimin kilpailusuoritus 23.9.2017 SM-karsinnassa hylätään ja SFUn sääntöjen mukaisesti hänen edustamansa tiimi, Team Fullmetall, saa varoituksen.

Ville Mikkola, classic bodybuilding
IFBB Finland ry:n (nykyään Suomen Fitnessurheilu ry.) antoi Ville Mikkolalle (classic bodybuilding) kahdeksan (8) vuoden urheilun toimintakiellon, syynä dopingtestistä kieltäytyminen 17.12.2013. Koska Mikkolalle on määrätty urheilun toimintakielto kilpailun ulkopuolisessa testissä 18.6.2013, näytteessä on todettu 17a-trenbolonia, joka on WADA:n kiellettyjen aineiden ja menetelmien listalla. IFBB Finland ry:n antoi kilpailijalle 8 vuoden kilpailu- ja toimitsijakiellon ajalle 5.2.2014-4.2.2022.  

Seuraa meitä myös instagramissa

Yhteistyössä SEO-markkinoinnin kanssa