Antidopingasioiden kurinpitolautakunta on määrännyt fitnessurheilija Anni Kariselle neljän vuoden urheilun toimintakiellon dopingrikkomuksesta. Urheilijan 27.8.2021 kilpailun ulkopuolella antama dopingnäyte sisälsi klenbuterolia, joka on ryhmässä muut anaboliset aineet. Päätöksessä todetaan, että kaikki Karisen kilpailutulokset, jotka oli saavutettu testausajankohdan 27.8.2021 ja väliaikaisen urheilun toimintakiellon alkamisen 12.11.2021 välillä, tulee hylätä.

Antidopingasioiden kurinpitolautakunta totesi päätöksessään, ettei Karinen pystynyt osoittamaan dopingrikkomuksen tahattomuutta. Hänen katsotaan rikkoneen Suomen antidopingsäännöstön kohtaa 2.1 urheilijalta otetussa näytteessä on kiellettyä ainetta, sen aineenvaihduntatuotteita tai merkkiaineita. Karisen näytteessä oli klenbuterolia, joka kuuluu Maailman antidopingtoimisto WADAn Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa -luettelossa ryhmään S.1.2 muut anaboliset aineet (ei erikseen määritelty aine), jotka ovat kiellettyjä kaikkina aikoina.

Karinen ei ole valittanut päätöksestään määräajassa. Urheilijan kärsimän urheilun väliaikaisen toimintakiellon kesto on vähennetty varsinaisen toimintakiellon pituudessa, joten Karisen urheilun toimintakiellon viimeinen päivä on 11.11.2025. Anni Karisen Fitness PM ja SM 2021 tulokset hylätään.

Yhteistyössä SEO-markkinoinnin kanssa