Suomen Fitnessurheilu ry. haki lajiliitoille suunnattua Liikuntaa edistävien järjestöjen yleisavustusta 35 000 euroa vuodelle 2023.

Tässä ote Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksestä 15.2.2023:
Opetus- ja kulttuuriministeriö ei ole voinut myöntää hakemaanne avustusta.

Suomen Fitnessurheilu ry:n kilpailutoiminnassa on vuosien 2020-2022 aikana todettu yhdeksän dopingrikkomusta.

Valtionavustuslain 7§ 1 ja 2 momenttien mukaan tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on oltava yhteiskunnallisesti hyväksyttävä ja valtionavustuksen myöntämisen on oltava perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.

Liikuntalain 12§ 3 momentin mukaan valtionavustuksen määrää harkittaessa otetaan huomioon mm. se, miten liikuntaa edistävä järjestö toteuttaa liikunnan ja urheilun eettisiä periaatteita ja miten järjestö noudattaa Suomea sitovia kansainvälisiä säännöksiä.

Suomen valtion ratifioiman kansainvälisen dopingin vastaisen yleissopimuksen 11 artiklan mukaan sopimusvaltiot sitoutuvat epäämään osittain tai kokonaan taloudellisen tai muun urheiluun liittyvän tuen sellaisilta urheilujärjestöiltä tai antidopingorganisaatioilta, jotka eivät noudata säännöstä tai vastaavaa antidopingsäännöstöä, joka on laadittu säännöstön mukaan.

Suomen Urheilun Eettinen Keskus SUEK on lähestynyt ministeriötä kansallisen antidopingsäännöstön 12 artiklan nojalla. Artiklan kohdan 12.3 perusteella kyseiselle organisaatiolle tai järjestölle myönnettävä rahoitus voidaan pidättää kokonaan tai osittain.
Yhteistyössä SEO-markkinoinnin kanssa