Suomen Fitnessurheilu ry (SFU) on saanut runsaasti palautetta ja suoria viestejä lajin toimijoilta edellisen tiedotteemme (28.11.2022) jälkeen. Viestien aiheena on ollut huoli urheilijoiden taloudellisesta tilanteesta ja urheilijoiden lisääntyneistä kustannuksista. Suorissa, SFU:lle toimitetuissa viesteissä oli runsaasti rakentavia ehdotuksia, joita SFU:n hallitus käsitteli ylimääräisessä kokouksessaan 8.12.2022. SFU:n hallitus on lisäksi tietoinen, että sosiaalisessa mediassa on ollut myös runsaasti keskustelua ja kannanottoja, mutta kokouksessa keskityttiin suoraan SFU:lle toimitettujen viestien ja ehdotusten käsittelyyn.

Suomen Fitnessurheilu ry:n hallitus on neuvoteltuaan tapahtumajärjestäjän kanssa päättänyt kokouksessaan tehdä seuraavat muutokset ja uudistukset edesauttamaan urheilijoiden mahdollisuuksia kilpailla vuonna 2023 SFU:n kilpailuissa, SUEK:n valvonnan alaisena eri fitness -lajeissa. Lisäksi uudistuksien tarkoituksena on kehittää SFU:n toimintaa sekä palvella yhä paremmin SFU:n mukana olevia toimijoita kuten harrastajia, urheilijoita, tiimejä ja valmentajia.

  • Aiemmin päätetty kilpailujen kilpailumaksu otetaan käyttöön suunnitellusti vain syksyn Nordic Fitness Expon fitness- -kilpailuiden osalta. Muissa kilpailuissa 2023 kilpailumaksua ei ole. Aiemmin tehtyyn päätökseen kilpailijoiden pääsystä kisakatsomoihin veloituksetta ei tehty muutoksia, vaan se etu säilyy aiemmin päätettynä. Näin ollen Fitness Classic 2023 -kilpailijoilla on vapaa pääsy kilpailun katsomoon.

  • Säännöissä nyt oleva kilpailuvelvoite kilpailla Suomen kilpailuissa samana kilpailukautena kuin kilpailee kansainvälisissä kilpailuissa, poistuu. Eli lisenssikilpailija voi halutessaan kilpailla myös vain kansainvälisissä kilpailuissa ilman, että osallistuu samana kilpailukautena kotimaan kilpailuihin. Kuitenkin arvokilpailuiden kuten EM- ja MM-kilpailujen osallistumisoikeus on mahdollista saada vain kevään ja syksyn karsintakilpailujen kautta. Ilmoittautumisääntöihin kansainvälisiin kilpailuihin ei tule muutoksia nykyisestä.

  • Mahdollistaakseen enemmän matalan kynnyksen kilpailutapahtumia fitnessurheilijoille SFU on lisäksi päättänyt, että jatkossa SFU:n valmentajilla ja tuomareilla on mahdollista anoa SFU:n alaisen ja SFU:n tuomareilla pidettävän kilpailun järjestämisoikeutta virallisten kilpailuajankohtien ulkopuolella. Hakemuksessa tulee ilmetä kilpailutapahtuman etukäteissuunnitelma, ajankohta ja taloudellinen suunnitelma. Matalan kynnyksen kilpailun kaikista kustannuksista vastaa kilpailua anonut henkilöjärjestäjä. SFU:n hallitus käsittelee hakemukset saapumisjärjestyksessä. Matalan kynnyksen kilpailujen hakemisesta on laadittu erilliset säännöt, joihin voi tutustua SFU:n nettisivuilla.

  • SFU palkkaa assistentin, jonka tehtävänä on muun muassa toimia keskeisessä ja vastuullisessa roolissa urheilijoihin, harrastajiin ja tiimeihin sekä valmentajiin liittyvissä erilaisissa hallinnollisissa tehtävissä sekä tiedottamisessa. Assistentin palkkaus ei suurenna nykyisiä henkilöstökustannuksia. Assistentin rekrytointi avataan tammikuussa 2023.


Suomen Fitnessurheilu ry:n hallitus tiedostaa, että yleisen taloudellisen tilanteen ja kustannuspaineiden vuoksi voidaan SFU:ssa joutua tekemään myös leikkauksia aiempina vuosina olleisiin etuihin. Niiden tarkempi kohdentaminen ja laajuus tulee päätettäväksi helmikuussa 2023, kun SFU:n kokonaisbudjetti vahvistuu vuodelle 2023 lisenssien ostoajan päätyttyä. Tulevia leikkauksia voivat olla hallinnolliset kulut tai esim. arvokilpailuihin SFU:n kustantamana lähetettävän joukkueen koko.
Yhteistyössä SEO-markkinoinnin kanssa