Tiedote. Julkaistu:
Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry


Antidopingasioiden kurinpitolautakunta on määrännyt fitnessurheilija Anton Qaramanille neljän vuoden urheilun toimintakiellon dopingrikkomuksesta. Urheilijan 9.10.2022 kilpailussa antama dopingnäyte sisälsi urheilussa kiellettyjä aineita, jotka kuuluvat ryhmiin muut anaboliset aineet sekä hormoneihin ja aineenvaihduntaan vaikuttaviin modulaattoreihin. Päätöksessä todetaan, että kaikki Qaramanin kilpailutulokset, jotka oli saavutettu testausajankohdan 9.10.2022 ja väliaikaisen urheilun toimintakiellon alkamisen 3.11.2022 välillä, tulee hylätä.

Antidopingasioiden kurinpitolautakunta totesi päätöksessään, ettei Qaraman pystynyt osoittamaan dopingrikkomuksen tahattomuutta. Hänen katsotaan rikkoneen Suomen antidopingsäännöstön kohtaa 2.1 urheilijalta otetussa näytteessä on kiellettyä ainetta, sen aineenvaihduntatuotteita tai merkkiaineita. Qaramanin näytteessä oli selektiivisiä androgeenireseptorin modulaattoreita (SARM) RAD140 ja LGD-4033 (ligandroli). Aineet kuuluvat WADAn Kielletyt aineet ja menetelmät 2022 -luettelon luokkaan S1.2 Muut anaboliset aineet. Lisäksi näytteessä oli GW1516-aineenvaihduntatuotetta. Aine kuuluu WADAn Kielletyt aineet ja menetelmät 2022 -luettelon luokkaan S.4.4 Hormoneihin ja aineenvaihduntaan vaikuttavat modulaattorit. Nämä aineet ovat urheilussa kiellettyjä kaikkina aikoina.

Qaraman ei ole valittanut päätöksestään määräajassa. Urheilijan kärsimän urheilun väliaikaisen toimintakiellon kesto on vähennetty varsinaisen toimintakiellon pituudessa, joten Qaramanin urheilun toimintakiellon viimeinen päivä on 2.11.2026.

Lisätietoja:
Susanna Sokka
SUEK – viestintäpäällikkö
puh: 040 740 7477

1.1.2023 astui voimaan Suomen Fitnessurheilu ry:n kurinpitosäännöt, jossa todetaan muun muassa seuraavaa:

Mikäli urheilijaa, valmentajaa tai muuta Suomen Fitnessurheilu ry:n toiminnassa mukana olevaa rangaistaan dopingrikkomuksesta, ko henkilö tai taho on velvollinen maksamaan yhdistykselle 5000 € (viisituhatta) sakkoa. Sakko on maksettava 90 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tähän tapaukseen uudet kurinpitosäännöt eivät vaikuta, sillä dopingrikkomus on tapahtunut ennen uusien kurinpitosääntöjen voimaan astumista.
Yhteistyössä SEO-markkinoinnin kanssa