Tuomarien säännöt


 


Tuomarit ja muut toimitsijat

Seuraavia toimitsijoita tarvitaan fitnessurheilukilpailussa:

1) Päätuomari

2) Tuomariston sihteeri

3) Arvostelutuomarit (5-7 tuomaria)

4) Kaksi pisteiden laskijaa

5) Pääohjaaja

6) Seremoniamestari tai juontaja.


 


Päätuomari

Päätuomari on kilpailun ylin toimitsija. Päätuomari vastaa kilpailusta ja valvoo, että kilpailijat ja tuomarit noudattavat sääntöjä. Päätuomari tarkistaa kilpailupaikan ennen kilpailua, huolehtii valojen suuntaamisesta, tuomarien esteettömästä näkymästä lavalle ja toimii ylimpänä virkailijana rekisteröinnissä sekä huolehtii muista kilpailuun liittyvistä seikoista.


 


Tuomariston sihteeri

Tuomariston sihteeri on yhteyshenkilönä päätuomarin, juontajan ja arvostelevien tuomarien välillä. Tuomariston sihteeri huolehtii myös arvostelulomakkeiden jakamisesta ja niiden keräämisestä.


Slide4 tuomarit


 


Arvostelutuomarit


Arvostelutuomareita on kilpailun arvosta riippuen 5-7 kappaletta. Suomen mestaruuskilpailuissa käytetään 7 tuomarin paneelia.

Tuomarit eivät saa:

a) keskustella toistensa kanssa arvostelun aikana tai antaa kommentteja kilpailijoista tai kilpailijoille.

b) kommentoida antamistaan tuomioista kenellekään ennen kilpailun päättymistä.

c) ottaa valokuvia arvostelun aikana.

Slide3 tuomaritd) olla alkoholin vaikutuksen alaisena tai nauttia alkoholia kilpailun aikana.

e) lähettää viestejä puhelimella arvostelun aikana.

f) poistua paikaltaan ennen kuin tuomittava sarja on poistunut lavalta.

g) keskustella tai arvostella kotimaan kilpailijoita tai kilpailun tuloksia internetissä.


 


Kaksi pisteiden laskijaa

Pisteiden laskijoiden pitää olla tuomarikurssin käyneitä toimitsijoita


 


Tuomariasut

IFBB:n kilpailuissa tuomareiden asusäännökset ovat seuraavat:

a) Miestuomarien virallinen asu koostuu sinisestä pikkutakista, jossa vasemmalla puolella on IFBB:n logo rintataskussa, vaalean sinisestä tai valkoisesta paidasta, IFBB:n solmiosta, mustista kengistä ja harmaista housuista.

b) Naistuomarien virallinen asu koostuu sinisestä pikkutakista, jossa vasemmalla puolella on IFBB:n logo rintataskussa, vaalean sinisestä tai valkoisesta paidasta, IFBB:n solmiosta (ei välttämätön) ja harmaasta hameesta tai puvunhousuista.

c) Päätuomari voi antaa huomautuksen tai poistaa kilpailusta kilpailijan tai tuomarin, jonka asu ei täytä IFBB:n asettamia kriteereitä.


 


Kansallinen, kansainvälinen ja ammattilaistuomarikortti

Kansallisen tuomarikortin voi hankkia suorittamalla läpi tuomarikurssin, sen loppukokeen ja olemalla testituomarina vähintään kolmessa kilpailussa vuoden aikana.

Vaatimus tuomaritoimintaan on laaja kiinnostus kehonrakennuksesta ja halu viedä lajia eteenpäin.


 


Luokitukset ovat seuraavat:


1. Tuomarikokelas

Tuomarikurssille voi hakea lajista kiinnostunut ja sitä harrastanut henkilö, joka haluaa toimia IFBB:n kilpailuissa tuomarina. Tuomariksi haluavan on otettava yhteys tuomarikomitean puheenjohtajaan, joka neuvoo tuomariksi haluavalle miten asian suhteen edetään ja koska pidetään seuraava tuomarikurssi. Tuomarikurssilla opetetaan perusteet tuomaritoiminnalle ja kurssin lopussa on kirjallinen tuomarikoe, jonka tuomarikokelaan on suoritettava päästäkseen kokeilemaan asiaa käytännössä eli ns. testituomarina. Testituomarin arvostelua ei lasketa mukaan arvosteluun, mutta vertailemalla tuomarikokelaan antamia arvosteluja ja tuomareiden sijoituksia, voidaan kolmen onnistuneen testituomaroinnin jälkeen antaa tuomariarvo. Testituomarina voi joutua olemaan useamminkin kuin kolme kilpailua, sillä kaikki riippuu tuomarikokelaan antamista arvosteluista ja kypsyydestä tuomaritehtävään.


 


2. Kansallisen tason tuomari

Kansallisen tason tuomari voi toimia kaikissa Suomessa pidettävissä kilpailuissa tuomarina. Kokeneimmat kansallisen tason tuomarit voivat auttaa kilpailun päätuomaria ja tehtävässä onnistuessaan toimia myöhemmin itse kilpailun päätuomarina. Kokeneemmat kansallisen tason tuomarit voivat myös toimia tuomareina Pohjoismaiden mestaruuskilpailuissa tai yhteispohjoismaalaisissa kilpailuissa, mikäli liitto antaa tähän mahdollisuuden.


 


3. IFBB:n kansainvälinen tuomari

Tuomaritoimikunta voi antaa kokeneelle tuomarille mahdollisuuden kokeilla kansainvälistä tuomarikorttia Euroopan tai maailmanmestaruuskilpailuissa olemalla kilpailussa testituomarina.

Kansainvälisen tuomarikortin haltioita on kolmea tasoa:

C-luokka – tuomarit, joilla on kansainvälistä kokemusta alle kolme vuotta.

B-luokka – tuomarit, joilla on kansainvälistä kokemusta 3-5 vuotta.

A-luokka – tuomarit, joilla on kansainvälistä kokemusta yli viisi vuotta.


 


4. IFBB ammattilaistuomari eli IFBB Professional Judge

IFBB:n ammattilaisstatuksen voivat saada vain kokeneimmat ja parhaat tuomarit. Ammattilaisstatuksen voi antaa ainoastaan IFBB:n ammattilaisjaosto IFBB Pro League. Tuomarin pitää saada kansalliselta liitolta suositus tähän.


 


Tuomariston nimeäminen

Tuomariasioista vastaa tuomaritoimikunta, joka kokouksessaan valitsee kilpailuihin sopivat tuomarit. Pyrkimyksenä on, että kaikkein kokeneimmat tuomarit muodostaisivat tuomariston rungon. Kilpailun päätuomari voi vielä vaikuttaa tuomariston koostumukseen kilpailussa tilanteen mukaan.